Sfinţii 12 greci care au construit Catedrala Adormirii Maicii Domnului, în Peşterile Îndepărtate ale Lavrei Kievului

Icoana Peşterilor din Kiev a Adormirii Preasfintei Maici ai Domnului (3 mai) este una dintre cele mai vechi icoane din Biserica Ortodoxă Rusă. Maica Domnului a încredinţat-o unor arhitecţi din Bizanţ, patru la număr, care în 1073 au adus-o Sfinţilor Antonie şi Teodosie din Peşterile Kievului. Arhitecţii au ajuns la peştera călugărilor şi au întrebat:

„Unde vreţi să construim biserica?”.

Sfinţii au răspuns:

„Mergeţi, şi Domnul vă va arăta locul”.

„Cum se face că tu, care te apropii de moarte, încă n-ai ales locul?”, au întrebat arhitecţii. „Şi ne-ai dat şi aur mult…”.

Atunci călugării i-au chemat pe toţi fraţii şi au început să-i întrebe pe greci, zicând:

„Spuneţi-ne adevărul. Cine v-a trimis şi cum aţi ajuns aici?”.

Arhitecţii au răspuns:

„Într-o zi, când fiecare dintre noi dormea în propria lui casă, au venit la noi nişte tineri frumoşi, la răsăritul soarelui, şi au spus: „Împărăteasa te cheamă la Vlaherne”. Am ajuns cu toţii în acelaşi timp şi, întrebându-ne unul pe celălalt am aflat că fiecare dintre noi auzise aceeaşi poruncă a Împărătesei şi că tinerii veniseră la fiecare dintre noi. În cele din urmă, am văzut-o pe Împărăteasa Raiului, cu mulţime de războinici. Ne-am închinat în faţa Dânsei, iar Dânsa ne-a spus: „Vreau să construiesc Eu Însămi o biserică în Ţinutul Rusesc, la Kiev, aşa că vă rog să faceţi asta. Luaţi suficient aur pentru trei ani”.

„Ne-am închinat şi am întrebat: „Doamnă Împărăteasă! Ne trimiţi într-o ţară străină. Cui ne trimiţi?”. Dânsa a răspuns: „Vă trimit la călugării Antonie şi Teodosie”.”

„Ne-am întrebat: „Atunci, Doamnă, de ce ne dai aur pentru trei ani? Spune lucrurile care ne privesc, ce vom mânca şi ce vom bea şi mai spune-ne şi ce altceva ştii Tu despre asta’”.

„Împărăteasa a răspuns: „Antonie vă va da doar binecuvântarea, apoi se va muta din această lume, spre odihna veşnică. Celălalt, Teodosie, îl va urma după doi ani. Aşa încât, luaţi suficient aur. Mai mult nimeni nu va face pentru voi, decât fac Eu ca să vă cinstesc. Vă voi da cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit*. Eu, Eu Însămi, voi veni să văd biserica şi voi locui în ea’”.

„Ne-a dat şi sfinte moaşte ale Sfinţilor Mucenici Menign, Polieuct, Leontie, Acachie, Areta, Iacob şi Teodor, zicând: „Aşezaţi-le la temelie”. Am primit mai mult decât suficient aur şi Dânsa a spus: „Haideţi afară şi vedeţi biserica strălucitoare”. Am ieşit şi am văzut o biserică, în aer. Întorcându-ne înăuntru, ne-am închinat şi am spus: ‘Doamnă Împărăteasă, care va fi numele bisericii?’”.

„Dânsa a răspuns: „Aş dori să o numesc chiar cu numele meu”. Nu am îndrăznit să întrebăm care este numele Ei, dar a spus din nou: „Va fi Biserica Maicii Domnului”. După ce ne-a dat această icoană, Dânsa a zis: „Aceasta va fi pusă înăuntru”. Ne-am închinat în faţa ei şi ne-am dus la propriile case, luând cu noi icoana pe care am primit-o din mâinile Împărătesei”.

După ce au auzit această istorisire, cu toţii L-au proslăvit pe Dumnezeu, iar Sfântul Antonie a spus:

„Fiii mei, nu am părăsit niciodată acest loc. Acei tineri frumoşi care vă chemau erau îngeri sfinţi, iar Împărăteasa din Vlaherne era Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Cât despre cei care păreau că am fi noi şi aurul pe care ei vi l-au dat, doar Domnul ştie cum S-a învrednicit să facă aceasta cu slujitorii Săi. Binecuvântată să fie venirea voastră! Aveţi însoţire bună: Cuvioasa Icoană a Doamnei”.

Timp de trei zile, Sfântul Antonie s-a rugat ca Domnul să-i arate locul bisericii.

După prima noapte a căzut rouă pe tot pământul, dar locul sfânt era zvântat. În a doua dimineaţă a fost uscat tot pământul, însă locul sfânt era ud de rouă. În cea de-a treia dimineaţă, ei s-au rugat şi au binecuvântat locul şi au măsurat lăţimea şi lungimea bisericii, cu o curea din aur. (Această curea fusese adusă cu mult timp în urmă, de Varanghian Şimon, căruia i se arătase un semn despre construirea unei biserici). Un fulger, căzut din cer prin rugăciunea Sfântului Antonie, a întărit că locul acela era plăcut lui Dumnezeu. Aşadar, a fost pusă temelia bisericii.

Icoana Maicii Domnului s-a proslăvit prin numeroase minuni.

_____________

* Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel 2: 9 – “Ci precum este scris: “Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El”“.

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.