publicat în: Vieţi de Sfinţi

Sfântul Vasile din Poiana Mărului

Sfântul Vasile, Bătrânul Sfântului Paisie de la Neamţ (Velicicovschi – 15 noiembrie), s-a născut la sfârşitul secolului al XVII-lea. A primit tunderea în monahism la Schitul Dălhăuţi-Focşani, în 1705, sau 1706, nevoindu-se în ascetism cu mare râvnă.

Sfântul Vasile de la Poiana Mărului a fost hirotonit preot şi a devenit stareţul Mânăstirii Dălhăuţi, în 1715. El a rămas astfel timp de douăzeci de ani şi a fost duhovnic înţelept al călugărilor, învăţându-i ascultarea, umilinţa şi practicarea Rugăciunii lui Iisus.

Faima acestui mare Părinte duhovnicesc s-a răspândit, astfel încât şi prinţul Constantin Mavrocordat a auzit despre el. Obştea Sfântului Vasile a devenit cunoscută drept şcoală duhovnicească de isihasm, bazată pe înţelepciunea Sfinţilor Părinţi. Când numărul ucenicilor săi a crescut până la a nu mai fi loc pentru toţi la Dălhăuţi, s-au aşezat în alte schituri din zonă. În acest fel, influenţa şi predarea sa s-au răspândit în alte locuri, inspirând o reînnoire duhovnicească a vieţii monahale româneşti în secolul al XVIII-lea.

Sfântul Vasile a restaurat Schitul Poiana Mărului, lângă oraşul Râmnciu-Sărat, între anii 1730-1733, apoi s-a mutat acolo cu doisprezece ucenici. În plus faţă de îndatoririle sale de stareţ în Poiana Mărului, Sfântul Vasile a fost îndrumătorul duhovnicesc al tuturor schiturilor din Munţii Buzăului. Unul dintre cei mai faimoşi ucenici a fost Sfântul Paisie de la Neamţ (Velicicovschi), pe care l-a luat pe Muntele Athos, în 1750.

Sfântul Bătrân Vasile a scris, de asemenea, introduceri la scrierile Sfinţilor Grigorie Sinaitul, Nil din Sora şi ale altora care au scris despre viaţa duhovnicească, paza minţii şi Rugăciunea lui Iisus. El a învăţat că Sfintele Scripturi sunt o “terapie mântuitoare” pentru suflet şi a recomandat citirea Sfinţilor Părinţi pentru a ajunge la înţelegerea corectă a Scripturii şi pentru a evita rătăcirea prin neînţelegere. Sfântul Vasile a avertizat, de asemenea, împotriva oricărei înclinaţii de a ne scuza pe noi înşine şi păcatele noastre, căci aceasta împiedică adevărata pocăinţă.

Sfântul Vasile a adormit întru Domnul, la 25 aprilie 1767, lăsând în urmă mulţi ucenici. Influenţa lui a fost resimţită în alte ţări ortodoxe, dincolo de graniţele României.

(Cu ajutorul lui Dumnezeu, traducere Lăcaşuri Ortodoxe)