publicat în: Alte Vieţi de Sfinţi

Sfântul Schimonah Siluan, din Peşterile Îndepărtate ale Kievului

Sfântul Schimonah Siluan, din Peşterile Îndepărtate ale Kievului, s-a nevoit în tainele ascetismului, la trecerea dintre secolele XIII-XIV.

Odată, prin puterea rugăciunii sale, el a ţintuit pe loc tâlharii care pătrunseseră în grădina mânăstirii, şi timp de trei zile aceia nu au mai reuşit să se mişte. Când s-au pocăit, călugărul i-a eliberat. Sfântul Siluan este sărbătorit pe 10 iulie.

A păstrat cu sârg curăţia atât a sufletului, cât și a trupului, supunându-şi trupul  cu post și trezvie, și curăținduşi sufletul cu rugăciune și meditație la Dumnezeu. Domnul i -a dăruit din plin daruri duhovniceşti: îndrăzneală în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, bucurie în Domnul, înainte-vedere şî facere de minuni. Sfintele sale moaşte se odihnesc în Peșterile din Kiev.

*********
/ Slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022/