publicat în: Vieţi de Sfinţi

Sfântul Sfinţit Mucenic Mitrofan (Chang Tzi-tzung), primul preot chinez şi mucenic în Răscoala Boxerilor

În ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt a coborât peste Apostoli, aşa cum promisese Hristos (Ioan 16: 7-15). Pescarii neînvăţaţi au fost înţelepţiţi prin Harul Divin, propovăduind Evanghelia lui Hristos şi învăţând pe ceilalţi. Cei mai mulţi dintre ei (cu excepţia Sfântului Ioan Teologul) şi-au pecetluit lucrarea , cu sângele lor. Acesta era începutul misiunii Bisericii, de a face ucenici, ai tuturor neamurilor (Matei 28:18), care continuă până în prezent.

În 1685, Biserica Ortodoxă Rusă a înfiinţat o misiune ortodoxă în Peking (acum Beijing). Timp de mai bine de două sute de ani, unii dintre chinezi s-au convertit la creştinism şi s-au căsătorit cu ruşi.

Din cauza răzvrătirii boxerilor, din 1900, împotriva puterilor străine care ocupau China, aceşti creştini chinezi au primit alegerea de a renunţa la creştinism sau de a fi chinuiţi şi ucişi.

Două sute douăzeci şi doi de membri ai Misiunii din Peking, conduşi de preotul lor, Părintele Mitrofan Chang (Chang Tzi-tzung), au refuzat să renunţe la Hristos şi au primit cununa nestricăcioasă a slavei.

Printre aceşti noi mucenici, se află şi Sfântul Mitrofan, soţia lui Tatiana, fiii lui Ioan şi Isaia, logodnica lui Isaia, Maria; profesorii şcolii bisericeşti, Paul Wang şi Ia Wen; şi mulţi alţii.