publicat în: Vieţi de Sfinţi

Sfântul Cuvios Ştefan, stareţul Peşterilor Îndepărtate ale Kievului, Episcop de Vladimir, în Volinia

Sfântul Ştefan, stareţul Peşterilor, Episcop de Vladimir, în Volinia, a dus viaţă ascetică la Mânăstirea Peşterilor din Kiev, sub îndrumarea Sfântului Teodosie (3 mai). Sfântul Teodosie îi încredinţa, uneori, îndemnarea fraţilor cu cuvinte ziditoare.

Înainte de mutarea la Domnul a Sfântului Teodosie, călugării l-au rugat să-l numească pe Sfântul Ştefan stareţ, care era responsabil cu aranjarea corului. “El a crescut cu învăţătura ta”, au spus ei, “şi ţi-a slujit. Dă-ni-l nouă”. Deci, Sfântul Teodosie a transferat îndrumarea mănăstirii, Sfântului Ştefan.

În timpul mandatului său de stareţ, el a pus bazele unei biserici încăpătoare, în cinstea Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, începând încă de sub Sfântul Teodosie. Chiliile fraţilor au fost mutate lângă noua biserică. Pe acel loc existaseră mai multe chilii pentru călugării încredinţaţi cu îngroparea morţilor. S-a oficiat Dumnezeiasca Liturghie zilnic, şi s-au pomenit, de asemenea, morţii.

În 1078, Sfântul Ştefan a fost îndepărtat din acea slujire şi izgonit din mânăstire, prin răutatea unui călugăr. El a răbdat aceasta, cu blândeţe şi fără amărăciune, continuând să se roage pentru cei care se întorseseră împotriva lui.

Sfântul Ştefan a aflat despre venirea unor arhitecţi pricepuţi din Grecia cu o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, iar aceştia i-au spus despre apariţia Reginei Cerului în Vlaherne. Prin urmare, Sfântul Ştefan a construit, de asemenea, o biserică la Klovo, în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu (în amintirea Sfântului Său Acoperâmânt din Vlaherne). Mânăstirea a fost întemeiată drept recunoştinţă pentru îngrijirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu faţă de Mânăstirea Peşterilor.

În 1091, Sfântul Ştefan a fost făcut Episcop de Vladimir, în Volinia, şi a participat la Mutarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Teodosie, din peşteră în Mânăstire (14 august). El a lucrat, de asemenea, la convertirea locuitorilor Voliniei la creştinism.

Sfântul Ştefan s-a mutat la Domnul, pe 27 aprilie 1094.

(Cu ajutorul lui Dumnezeu, alcătuire, adaptare si traducere Lăcaşuri Ortodoxe)