publicat în: Alte Vieţi de Sfinţi

Sfântul Cuvios Atanasie „Cel Înviat”, Zăvorâtul din Peşterile Apropiate ale Kievului

Sfântul Atanasie, pustnicul Peşterilor din Apropiere ale Kievului, a fost un contemporan al Sfântului Arhimandrit Policarp (24 iulie) din Peşterile din Kiev. Sfântul Atanasie suferea în urma unei boli îndelungate. Când a murit, fraţii l-au pregătit pentru înmormântare, iar în a treia zi, egumenul a venit să-l îngroape. Cu toate acestea, toţi l-au văzut, pe cel ce murise, viu. Stătea în picioare şi plângea. La toate întrebările lor, el a răspuns atât: „Căutaţi mântuirea, ascultaţi-l pe egumen în toate, pocăiţi-vă în tot ceasul şi rugaţi-vă Domnului nostru Iisus Hristos, Maicii Sale Atotputernice şi Sfinţilor Antonie şi Teodosie [din Lavra Peşterilor – n. trad.], pentru a vă putea încheia viaţă aici. Nu mă întrebaţi altceva, căci trebuie să mă rog” (există o istorie similară, despre Sfântul Isihie [3 octombrie], în Scara Sfântului Ioan Scărarul, 6).

După aceasta, el a vieţuit peste 12 ani în singurătate, într-o peşteră. În toată această perioadă nu a vorbit nimănui. A vieţuit în umilinţă zi şi noapte şi se hrănea doar cu puţină pâine şi apă în fiecare zi. Iar înainte de mutarea sa la Domnul, i-a adunat pe fraţi şi le-a repetat cuvintele pe care le spusese anterior şi apoi a plecat în pace către Domnul (în jurul anului 1176).

Călugărul Vavila, care suferea în urma unor boli, având o infirmitate a picioarelor de mai mulţi ani, a fost vindecat lângă sfintele lui moaşte. „Stând acolo” – le-a povestit el fraţilor – “urlam de durere. Deodată, Sfântul Atanasie mi-a apărut înainte şi mi-a zis: ‘Vino la mine şi te voi vindeca’. Am vrut să-l întreb cum şi când s-a întors aici, dar s-a făcut nevăzut. Am crezut cuvintele lui şi am cerut să fiu dus la sfintele sale moaşte. Şi într-adevăr, am fost vindecat”. Sfântul Atanasie a fost înmormântat în Peştera Sfântului Antonie.

Cinstirea sa se face pe 2 decembrie, în 28 septembrie şi în cea de-a doua Duminică a Marelui Post.

*********
/ Slava lui Dumnezeu – traducere şi adaptare Lăcaşuri Ortodoxe – 2022/