Sunday 14 february 2021

Sfântul Chiril, Întocmai cu Apostolii şi Învăţătorul slavilor

Sfântul Chiril, Întocmai cu Apostolii şi Învăţătorul slavilor

Sfântul Chiril Întocmai cu Apostolii, Învăţătorul slavilor (Constantin, în schimă) şi fratele său mai mare Metodiu (6 aprilie), au fost slavi, născuţi în Macedonia, în oraşul Tesalonic.

Sfântul Chiril a primit cea mai înaltă învăţătură, iar de la vârsta de paisprezece ani a fost crescut împreună cu fiul împăratului. Mai târziu, a fost hirotonit preot. La întoarcerea sa la Constantinopol, a lucrat ca bibliotecar al catedralei şi ca profesor de filosofie. Sfântul Chiril îi combătea cu succes pe ereticii iconoclaşti şi musulmani.

Tânjind după singurătate, s-a dus la Muntele Olimp, la fratele său mai mare Metodie, dar singurătatea lui a durat doar o scurtă perioadă de timp. Ambii fraţi au fost trimişi de împăratul Mihail într-o călătorie misionară pentru a predica creştinismul khazarilor, în anul 857. Pe drum, s-au oprit la Cherson şi au aflat Sfintele Moaşte ale Sfântului Sfinţit Clement al Romei (25 noiembrie).

Ajungând pe teritoriul khazarilor, fraţii sfinţi le-au vorbit despre credinţa creştină. Convins de predicarea Sfântului Chiril, prinţul khazarilor împreună cu toţi oamenii săi au acceptat creştinismul. Prinţul, recunoscător, a vrut să-i răsplătească pe predicatori cu daruri bogate, dar ei au refuzat acest lucru şi i-au cerut prinţului să-i elibereze şi să-i trimită acasă pe toţi prizonierii greci. Sfântul Chiril s-a întors la Constantinopol, astfel, împreună cu 200 de captivi acum eliberaţi.

În anul 862 a început lucrarea de căpătâi a fraţilor sfinţi. La cererea Prinţului Rostislav, împăratul i-a trimis în Moravia pentru a predica creştinismul în limba slavă. Sfinţii Chiril şi Metodie, printr-o arătare de la Dumnezeu au compilat un alfabet slavon şi au tradus Evanghelia, Epistolele, Psaltirea şi multe cărţi de slujire în limba slavonă. Ei au introdus slujirea lui Dumnezeu în slavonă.

Sfinţii fraţi au fost chemaţi apoi la Roma, la invitaţia Papei. Papa Adrian i-a primit cu mare cinste, mai cu seamă că aduceau cu ei Sfintele Moaşte ale Sfântului Sfinţit Clement. Cu o fire bolnăvicioasă şi o sănătate precară, Sfântul Chiril s-a îmbolnăvit curând din cauza numeroaselor sale cazne, iar după ce a primit Schima, s-a mutat la Domnul în anul 869, la vârsta de patruzeci şi doi de ani. Înainte de aceasta, el îşi exprimase dorinţa ca fratele său să continue iluminarea creştină a slavilor. Sfântul Chiril a fost înmormântat în biserica romană a Sfântului Clement, ale cărei sfinte moaşte se odihnesc acolo, aduse în Italia, de la Cherson, de către Iluminatorii slavilor.

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Ajutaţi Mânăstirea Halmyris

Orice sumă ca ajutor poate fi depusă prin mandat poștal.

Adresa: Mânăstirea Halmyris, Murighiol, Tulcea, România
Pr. Arhim. Stareț Iov (Ion Archiudean)

Mai multe informații puteți afla pe

www.ManastireaHalmyris.ro și www.SfintiiEpictetSiAstion.ro

Slujbe live la duminici și sărbători

Transmisiuni in direct - slujbe

Vă anunţăm noutăţile

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.