publicat în: Vieţi de Sfinţi

Sfântul Atanasie Mărturisitorul, din Constantinopol

Sfântul Atanasie Mărturisitorul s-a născut la Constantinopol din părinţi bogaţi şi evlavioşi. Din copilărie a visat să se dedice întru totul lui Dumnezeu şi, ajungând la maturitate, s-a stabilit într-una dintre Mânăstirile Nicomidiei, numită Pavlopetrios (adică, după numele Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel), şi acolo a devenit călugăr.

Înălţimea vieţii sale ascetice a devenit cunoscută la curtea imperială. În timpul domniei împăratului iconoclast Leon Armeanul (813-820), Sfântul Atanasie a fost supus chinurilor, pentru venerarea icoanelor, apoi a fost supus exilului, durerii şi suferinţei. Mărturisind credinţa ortodoxă până la sfârşitul vieţii sale, Sfântul Atanasie s-a mutat la Domnul cu pace în anul 821.