Seminarul Teologic din Caransebeș vă aşteaptă, băieţi şi fete! Anul şcolar 2021-2022. Înscrieri: 24- 25 mai

La Seminarul Teologic, cu o tradiţie de peste 150 de ani, se pot înscrie absolvenți de gimnaziu, băieţi şi fete, care au media generală de absolvire a claselor V-VIII minim 7.00 şi media la purtare minim 9.00.

 

Iată câteva avantaje ce le oferă Seminarul Teologic Ortodox din Caransebeş:

   - îmbinarea armonioasă între studiul disciplinelor laice şi a celor de specialitate;

   - examen de atestare a competențelor teologice; finalizarea studiilor prin examenul de bacalaureat la disciplinele: limba română, istorie, geografie şi logică; program religios zilnic;

   - uniformă şcolară distinctivă; activităţi de practică liturgică, omiletică şi catehetică, desfăşurate în şcoală şi în cadrul unor parohii; ansamblu coral şi manifestări teatral – artistice;

   - excursii tematice şi de studiu şi participări la Olimpiade şcolare.

 

Pe de altă parte Seminarul are săli noi de clasă; cazare în cămin propriu (în limita locurilor disponibile); servirea mesei la cantina şcolii; susţinere financiară din partea Episcopiei pentru elevii merituoşi; bibliotecă proprie; biserică pentru oficierea slujbelor religioase; cabinet de informatică; sală de lectură şi acces la internet.

 

Părintele profesor Rusalin Isac, directorul Seminarului Teologic din Caransebeş le adresează următorul mesaj elevilor din clasa a VIII-a:

„Seminarul Teologic Ortodox Episcop Ioan Popasu din Caransebeş este o şcoală valoroasă a învăţământului teologic românesc şi continuă tradiţia învăţământului teologic din Banat, ce datează de peste 150 de ani. Şcoala noastră s-a impus de-a lungul timpului prin oamenii care i-au trecut pragul, profesori sau elevi.

 

Dragi absolvenţi, Seminarul Teologic din Caransebeș vă oferă:

   - pregătire teologică de specialitate;
   - pregătire umanistă/filologică
   - dezvoltarea competenţelor de comunicare

   - dezvoltarea şi aprofundarea competenţelor şi aptitudinilor muzicale şi artistice, prin orele de: Educație muzicală, Educație artistică, Ansamblu coral, Desen, prin activitatea corală şi a trupei de teatru
   - mediu educaţional sigur.

 

Finalizarea studiilor se va concretiza prin examenul de atestat teologic şi bacalaureat, acesta urmând a fi susţinut, la fel ca la profilul uman, specializarea Filologie, respectiv Limba română, Istorie, Geografie sau Logică la alegere.

 

Vă aşteptăm, băieţi şi fete, să vă alăturaţi nouă, pentru a vă forma atât spiritual cât şi intelectual, ca oameni de nădejde ai Bisericii şi societăţii româneşti!”.

 

Înscrierile la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș pentru anul școlar 2021-2022 se fac între 24- 25 mai 2021, iar probele de verificare a aptitudinilor vor avea loc între 26- 28 mai 2021.

 

Probele de aptitudini vor consta din: verificarea dicției prin rostirea unor rugăciuni; verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unor cântări religioase; motivarea alegerii unității de învățământ teologic, probă scrisă de verificare a cunoştințelor religioase.

Cei interesaţi pot obține mai multe detalii la Tel: 0255512666; Fax: 0255512666; E-mail: seminarteologic@yahoo.com şi https://www.seminarulcaransebes.ro

Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control