publicat în: Proloage

Proloage – 18 Ianuarie – Întru această zi, cuvânt din Pateric, că bine este a se osteni călugării

A venit un călugăr la egumenul Siluan, din Muntele Sinai, şi văzând pe fraţi lucrând, a zis stareţului: “Să nu lucraţi lucrare pieritoare, că Maria partea cea bună şi-a ales”. Iar stareţul a zis ucenicului său Zaharia: “Să duci pe fratele acesta în cămara cea deşartă”.
Iar când au început fraţii a mânca, se uita cel închis, prin ferestruică, şi aştepta, doar îl vor chema şi pe el la masă. Si fiindcă nu l-a chemat pe el nimeni, sculându-se, a venit la Stareţ şi a zis: “Poate nu mâncaţi astăzi, părinte?”. Şi a răspuns, stareţul: “Acum noi am mâncat”. Iar fratele a zis: “Dar pentru ce nu m-aţi chemat şi pe mine?”. Şi i-a grăit lui, stareţul: “Tu eşti om duhovnicesc şi nu ai trebuinţă de mâncarea aceasta, iar noi trupeşti suntem şi trebuie să mâncăm, pentru aceasta ne şi ostenim lucrând, iar tu, fiindcă ţi-ai ales partea cea bună, să citeşti cărţile şi să te hrăneşti cu cuvintele cele duhovniceşti”.
Deci, acestea auzindu-le fratele acela, a pus metanie până la pământ, cerându-şi iertare. După aceea, i-a grăit, lui, stareţul: “Frate, fiecărui om, de mare folos îi sunt ostenelile, că până şi Maria, din pricina ostenelilor Martei, a fost lăudată la cină”.