publicat în: Vieţi de Sfinţi

Marea şi Sfânta MARŢI (Denie) - Săptămâna Sfântă - o explicaţie liturgică a acestor zile

 


Marea și Sfânta MARŢI


  


La Utrenie: Sfânta Evanghelie după Matei 22: 15-46 - 23: 1-39 - Condamnarea fariseilor, adică a religiei oarbe şi ipocrite, a celor care se cred conducători ai omului şi ai lumii, dar care, de fapt, închid "împărăţia cerurilor înaintea oamenilor".


 


La Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite: Sfânta Evanghelie după Matei 24: 36-51 - 25: 1-46 - 26: 1-2 - Din nou Sfârşitul şi parabolele Sfârşitului: cele zece fecioare înţelepte care aveau suficient ulei în candelele lor şi cele zece nebune care nu au fost primite la nuntă; parabola celor zece talanţi"... 


 


De aceea, fiţi gata, pentru că nu ştiţi creasul când va veni Fiul Omului. Şi, în cele din urmă, Judecata Finală. 


 


Aceste învăţături ale Sfintei Evanghelii sunt explicate şi elaborate în imnologia acestor zile. Un avertisment, un îndemn reiese din toate: sfârşitul şi Judecata se apropie, să ne pregătim pentru ele:


 


Auzind, suflete, de osânda celui ce a ascuns talantul, nu ascunde cuvântul lui Dumnezeu; ci vesteşte minunile Lui; ca înmulţind darul, să intri întru bucuria Domnului Tău. 


 


Pe tot parcursul Postului, cele două Cărţi ale Vechiului Testament citite la Vecernii, au fost Facerea şi Proverbele. Odată cu începerea Săptămânii Sfinte, ele sunt înlocuite de Exod şi de Iov. Exodul este istoria eliberării lui Israel din sclavia egipteană, a Paştelui. Ne pregăteşte pentru înţelegerea exodului lui Hristos de la Tatăl Său, a împlinirii întregii istorii a Lui a mântuirii. Iov, suferinţa, este icoana Vechiului Testament, a lui Hristos. Această lectură anunţă marea taină a suferinţelor şi Jertfei lui Hristos. 


Structura liturgică a acestor trei zile rămâne încă de tipul celei a Postului. Aceasta include, prin urmare, Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul cu metanii, citirea Psaltirii, Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite şi cântările liturgice ale Postului. Suntem încă în vreme de pocăinţă, fiindcă numai pocăinţa ne face părtaşi ai Paştilor Domnului nostru, ne deschide uşile pascale. Şi apoi, în ziua Marii şi Sfintei Miercuri, urmează să se încheie ultima Liturgie a Darurilor mai Înainte Sfinţite, după ce Sfintele Daruri au fost scoase din Altar preotul citind pentru ultima dată Rugăciunea Sfântului Efrem. În acest moment, pregătirea se încheie. Domnul ne adună acum la Cina Lui Cea de Taină.


 


Cu ajutorul lui Dumnezeu, alcătuire, adaptare si traducere Lăcaşuri Ortodoxe după un cuvânt al Pr. Alexander Schmemann 

Vezi mesaje