publicat în: Vieţi de Sfinţi

Luna lui octombrie în 23 de zile: pomenirea Sfântului Apostol Iacob, fratele Domnului după trup

Acest Sfânt Iacob numit “fratele Domnului” (Galateni 1, 19), a fost cel dintâi Episcop al Ierusalimului, rânduit a păstori pe credincioşii Cetăţii Sfinte chiar de Sfinţii Apostoli. El nu face parte din cei doisprezece Apostoli ai Domnului şi era frate bun cu celălalt frate al Domnului, cu Sfântul Iuda, scriitorul Epostolei din Noul Testament.
Din cercetarea Sfintei Scripturi se arată că aceşti fraţi ai Domnului au o altă mamă decat pe Maica Domnului, că mama lor trăia pe vremea pătimirilor Domnului şi că era ruda Maicii Domnului şi deci că fiii ei erau nu fraţi de aceeaşi mamă cu Mântuitorul, ci veri şi rude cu Dânsul. Rămâne hotărât de asemenea, că Iacob, fratele Domnului, este altcineva decat Iacob al lui Alfeu şi decât Iacob, fiul lui Zevedei.
Ca păstor al creştinilor din Ierusalim şi rudă a Domnului, Sfântul Iacob era mult iubit de popor şi slăvit, pentru evlavia şi viaţa lui aspră. Şi de mult ce se ruga în genunchi şi cu mâinile ridicate în sus, i se îngroşase pielea genunchilor lui, ca la genunchii de cămilă. Şi îşi câştigase atât de mare vază între creştini, încât Iacob, împreună cu Apostolii Petru şi Ioan, era socotit unul din stâlpii Bisericii lui Hristos. Poporul însuşi îl numea “cel drept”, pentru viaţa lui curată şi pentru judecata lui pentru judecata lui nepărtinitoare şi sănătoasă de care a dat dovadă la Soborul din Ierusalim, ţinut la anul 51. Mulţumită înţelepciunii lui, păgânii care aveau să se întoarcă la Dumnezeu şi să creadă în Hristos, nu mai erau ţinuţi să păzească legea lui Moise. Astfel, începea lupta mântuirii, prin credinţa în Hristos şi prin fapte bune.
De la Sfântul Iacob ne-a rămas o Epistolă, care se află în Noul Testament, plină de porunci înţelepte, cum să ducem o viaţă sfântă. Ne-a mai rămas de la el şi o Sfântă Liturghie, numită a Sfântului Iacob, pe care a facut-o mai pe scurt, mai întâi, Sfântul Vasilie, iar după dânsul, şi mai pe scurt, a făcut-o Sfântul Ioan Gură de Aur. Liturghia Sfântului Iacob se săvârşeşte şi azi În Biserica Ortodoxă Greacă, o dată pe an, de ziua Sfântului Iacob, la 23 octombrie.
Tradiţia Bisericii ne spune că Sfântul Apostol Iacob a pătimit moarte de mucenic, fiind aruncat de pe aripa templului din Ierusalim şi ucis cu pietre, pentru credinţa lui în Hristos, la anul 62, rugându-se ca şi Domnul, pentru ucigaşii săi, că nu ştiu ce fac.