publicat în: Arhivă

Frumoasa legătura dintre Patriarhul Teoctist şi Sfântul Ioan Valahul, într-o ctitorie unică din Giurgiu

Seminarul Teologic Liceal Ortodox
“Teoctist Patriarhul”– Giurgiu
Str. Sloboziei, nr. 1, 080331, Giurgiu, 
Judetul Giurgiu

Prin adresa nr. 560 a Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, vrednicul de pomenire Părinte Teoctist – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, comunica, în anul 1996, Centrului Eparhial din Giurgiu, hotărârea privind înfiinţarea unui Seminar Teologic Liceal în localitate. Urma deschiderea anului şcolar 1996-1997, binecuvântată de însăşi Preafericirea Sa, săvârşind Sfânta Liturghie în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu, binecuvântând sălile de clasă ale Colegiului naţional „Ion Majorescu”, în cadrul căruia urmau să se desfăşoare şi cursurile.

Începând cu anul 1999, se bucură de autonomie cu schemă proprie de funcţionare, asta după ce se mutase deja pe lângă Grupul şcolar „Miron Nicolescu” din Giurgiu, primind două imobile – cămin şi cantină – amplasate pe Şoseaua Sloboziei, la numărul 1.

Odată cu întronizarea Preasfinţitului Părinte Ambrozie ca Episcop al Giurgiului (vezi film, dând click aici), “spre cinstea Bisericii şi a ţării” (Cf. Patriarhului Teoctist) din 2006, Seminarul din Giurgiu avea să-şi îmbogăţească fondul bibliotecii şi, totodată, întreg procesul educativ, începând cu impresionanta donaţie de carte din biblioteca personală a noului întâistătător. La scurt timp după aceasta, dar şi după mai multe îmbunătăţiri reale ale vieţii de studiu, se înfiinţa, cu binecuvâtarea Preasfinţiei Sale Ambrozie, Centrul pentru copii şi tineret „Sfântul Ioan Valahul”, destinat activităţilor săptămânale duhovniceşti şi culturale.

Anul 2007, pentru Seminarul proaspăt deschis, a însemnat… o şcoală nouă, dotată cu tot ceea ce este necesar procesului instructiv-educativ. A fost amenajat un Paraclis, cu hramurile Sfinţii Trei Ierarhi şi Sfântul Mucenic Ioan Valahul, împodobit cu o frumoasă catapeteasmă, sculptată în lemn de stejar, donată tot de chiriarhul locului. Pictura şi-a făcut şi ea apariţia minunată, spre sfrsitul aceluiaşi an, iar în exterior, tehnica „Sgrafito” a transformat pereţii în mod minunat, înfrumuseţându-i cu decoraţiuni bisericeşti.

Patriarhul Teoctist şi PS Părinte Ambrozie,
alături de tinerii giurgiuveni aflaţi în îngrijire
– foto: extras din filmări de arhivă TVR1 –

Preafericitul Părinte Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – avea să binecuvânteze, pentru acest nou Seminar din Giurgiu, numele de „Teoctist Patriarhul”, în semn de preţuire pentru cel de-al V-lea Patriarh al Bisericii noastre. Într-o vizită ulterioară, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel îi îndemna pe tinerii seminarişti, “să se aplece cu responsabilitate asupra misiunii de slujire a Bisericii, asumând învăţătura de Credinţă Ortodoxă şi accesibilizând-o, potrivit cerinţelor lumii contemporane”.

Acum, în 2021, în ziua de 12 mai, toate acestea ne-au fost readuse în atenţie, din memoria vremii, ca o legătură permanentă între trecut şi prezent, spre făurirea unui viitor neapărat al credinţei în Hristos exact aşa cum ne-a fost ea descoperită nu doar de înaintaşii noştri din vremuri apropiate, ci de întâii Ucenici ai Mântuitorului Hristos, pe care cu fidelitate neapărat ortodoxă aceştia din urmă au ştiut să-i moştenească.

Sfânta Liturghie săvârşită acum a precedat Slujba Parastasului, închinată “ctitorului spiritual” al şcolii teologice giurgiuvene, după cum l-au numit reprezentanţii bisericeşti ai locului – căci cine mai ştie dacă ceilalţi altfel de reprezentanţi îşi mai permit lor înşişi, acum, să-şi mai amintească – pe vrednicul de pomenire Părinte Patriarh Teoctist, al cărui nume Seminarul tinerilor credincioşi din Giurgiu, cu binecuvântarea actualului iubit Preafericit Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, îl poartă.

Şi iată, cum, cele două nume patriarhale, din imediatul trecut şi din prezent, se împletesc cu rezonanţă în inimile românilor, atât între dânsele, cât şi cu numele marelui Sfânt român Ioan, zis Valahul, hram al sfântului lăcaş ortodox de învăţământ din ce în ce mai râvnit de tinerii debusolaţi parcă special, prin puternic invadatoarele şi periculoasele altfel de forme de aşa-zisă educare, adoptate în timpurile lor; orizonturile acestei lumi văzând cum evident se îngustează, aceştia nu-şi mai găsesc adevărata libertate – acum mai mult decât altădată – decât în calea cea îngustă şi încununată de bucuria ce nu se consumă niciodată, propovăduită dintotdeauna de, şi în, şcoala cuviincioasă şi frumoasă bisericească.

SEMINARUL TEOLOGIC „TEOCTIST PATRIARHUL” DIN GIURGIU ŞI-A SĂRBĂTORIT OCROTITORUL
Sfântului Mucenic Ioan Valahul, în 2021
foto: Episcopia Giurgiului

Pentru cei prezenţi şi pentru elevii credincioşi, în această zi de miercuri, în Catedrala istorică a Episcopiei Giurgiului – al cărei Părinte ecleziarh este Marian Ciocănel – au vorbit Părintele director Nicolae Popa, împreună cu Părintele profesor Nicolae Barbu, întărindu-i, prin viaţa Sfântului Mucenic Ioan Valahul – un adevărat model de curaj pentru tineri în faţa tentaţiilor vremii, cât şi de mărturisire, pe care tinerii teologi se cuvine să o aibă în această lume trădată.

/ Slava lui Dumnezeu, un articol Lăcaşuri Ortodoxe, 2021 /

[giurgiu]