publicat în: Vieţi de Sfinţi

Aducerea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Atanasie cel Mare, Patriarhul Alexandriei

Viaţa Sfântului Atanasie a fost istorisită la 18 ianuarie, când se face pomenirea lui în toată Biserica Ortodoxă. Iar întru această zi, se prăznuieşte aşezarea sfintelor sale moaşte la loc de cinste, în biserica patriarhiei din Alexandria, spre cinstirea lor de toţi cei credincioşi.

Deci Sfântul Atanasie, bătrânul ostaş al lui Hristos, se odihneşte în Domnul şi s-a adăugat la ceata înaintaşilor săi, patriarhii, proororcii, apostolii, mucenicii şi mărturisitorii cu care s-a asemănat în nevoinţe.

El mijloceşte pentru cei ce cu credinţă şi cu dragoste îl cheamă în ajutor şi cinstesc sfintele sale moaşte. Iar el s-a dus să ia luminatele cununi şi negrăitele răsplătiri, de la Hristos, Domnul său, Căruia, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, se cuvin slava şi stăpânirea, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor.