publicat în: Arhivă

Mesaje: IPS Gherasim –  la varsta patriarhilor biblici (PS Visarion)

ÎPS Arhiepiscop Gherasim – Ierarhul cărturar şi bun chivernisitor al istoricei eparhii a Râmnicului

Prea Sfinţia Voastră,

Prea Venerat Consiliu Eparhial,

Am aflat cu profundă durere trecerea la cele veşnice – la venerabilă vârstă de 99 de ani – a celui ce a fost întâistătătorul eparhiei Râmnicului, arhiepiscopul Gherasim Cristea.

Înzestrat de Dumnezeu cu alese daruri, de tânăr a simţit chemarea Domnului de a-i sluji ca monah, ca preot şi mai apoi ca arhiereu vreme de peste 60 de ani.

Vlădica Gherasim a fost un ierarh dârz, un bun gospodar, un om cu suflet mare, iubitor de cele sfinte, jertfelnic şi rugător, iar pentru aceste virtuţi ale sale Dumnezeu l-a hărăzit cu lungime de zile facându-l să ajungă la vârsta patriarhilor biblici.

El lasă în urmă un nume bun, chipul unui păstor duhovnicesc ce cu dragoste şi-a săvârşit slujirea arhierească, al unui ierarh cărturar şi bun chivernisitor al istoricei eparhii a Râmnicului.

Acum la ceasul despărţirii de aici din Dobrogea de nord – unde în 1971 şi-a început slujirea arhierească – împreună cu clerul şi credincioşii tulceni îi aducem un pios omagiu rugând pe Dumnezeu să-i aşeze sufletul întru lumina cea pururea fiitoare a slavei Sale, iar pe fiii săi duhovniceşti să-i întărească şi să-i mângâie.

Dumnezeu să-l ierte. Veşnica lui pomenire.

† VISARION

Episcopul Tulcii

Vezi celelalte mesaje, sau lasa si tu mesajul tau, dand click AICI! [https://www.lacasuriortodoxe.ro/ips-gherasim]