publicat în: Arhivă

Ianuarie 2009: Lună istorică pentru Biserica Ortodoxă Autonomă a Estoniei

(Tallinn) Este bine cunoscut faptul că autonomia Bisericii Ortodoxe din Estonia (Biserica Ortodoxă apostolica a Estoniei – EAOE) a fost acordată de către Patriarhia Ecumenică în 1923, după ratificarea Tratatului de la Tartu din 2 februarie 1920, prin care Rusia a recunoscut independenta Estoniei. În 1945 autonomia acestei Biserici a fost dizolvată şi dioceza care aparţinea direct de Patriarhia Moscovei a fost reactivata. În 1991, Estonia îşi recuperează din nou independenţa sa politică. Tomusul de autonomie a fost reactivat în 1996. Dar, în acelaşi timp, Patriarhia Ecumenică de Constantinopol a acordat posibilitatea ca Biserica Ortodoxă Rusă să-şi continue în Estonia propria competenţă (acordul de la Zurich din 22.04.1996).

După mulţi ani de suferinţă, cu multe persecuţii la care Ea a fost victimă, Biserica Ortodoxă din Estonia, acum, în sfârşit liberă şi având drepturile sale canonice şi ecleziastice restabilite, urmărea un singur lucru: să trăiască în pace şi armonie cu fraţii ortodocşi din Patriarhia Ortodoxă a Moscovei, pentru o mărturisire comună în numele lui Hristos şi al Bisericii Sale pe pământul Estoniei.

Biserica, pe pământ, nu există de la sine. Ca şi Hristos, ea este, pentru oameni, mântuirea acestora. Natura sa este inseparabilă de misiune. Ea are misiunea de a-i invita pe oameni la schimbare! Aceasta este vocaţia apostolică a Bisericii Ortodoxe din Estonia.

După mai mult de 10 de ani de revenire, această lună, ianuarie 2009, a devenit o lună istorică pentru biserică. Ianuarie 2009, într-adevăr, este o piatră de hotar pentru această tânără, dar foarte dinamică Biserică autonomă a Estoniei. Sunt 10 ani de când Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice a ales unul dintre cei mai entuziaşti episcopi, Stefan (Haralambie) din Nazianz, cu scopul de a se dedica pe deplin Bisericii. A acceptat provocarea. El a acceptat să părăsească soarele mediteraneean francez, pentru frigurile nordului. A ascultat chemarea Bisericii care, cu câteva zeci de mii de creştini ortodocşi, era în căutarea unui păstor. Un păstor care să conducă biserica lor, pentru scopul final: schimbarea şi mântuirea sufletelor cedinciosilor. Aşa încât, Mitropolitul Stefan a lăsat totul în urmă, pentru a veni în ajutorul lor. Aici fusese până atunci Mitropolitul Ioan din Nicaea (încă Arhiepiscop al Kareliei şi al Întregii Finlande), ca locţiitor. Trebuie amintit faptul că acesta păstrase un nucleu de oameni şi preoţi încă loiali ideii de înfiinţare a Bisericii Ortodoxe Autonome a Estoniei. A fost cel ce implorase Patriarhia Ecumenică pentru reactivarea acestei Biserici. Cu acest nucleu, Mitropolitul Stefan a început misiunea sa, de la aproape nimic, printr-o muncă admirabilă. Putem vorbi de un miracol!

Considerăm istorică această lună, ianuarie, deoarece Episcopul Stefan a realizat împlinirea ultimei dorinţe: instalarea propriului Sfânt Sinod. Acest lucru a fost posibil după ce o şedinţă a Adunării Generale a EAOE a permis prezentarea a doi candidaţi episcopi in faţa Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice, care, la rândul său, alege canonic ambii candidaţi, la data de 21 octombrie 2008: Arhimandritul Ojaperv Elie devenit episcopul diocezei de Tartu şi Arhimandritul Alexander Hopjorski de Pärnu-Sarema.

Întronizarea celor doi episcopi, a avut loc în eparhiile proprii şi a fost prezidată de Eminenţa sa Mitropolitul Stefan de Tallinn şi Estonia, cu participarea Mitropolitului Constantin de Derks (delegat al Patriarhului Ecumenic pentru această mare ocazie), Vasile de Elasona (GR), Panteleimon de Oulu (Finlanda), Ignaţiu de Dimitrias şi Paul de Sisaniou (GR) şi Episcopii Gregory de Mesaoria (Cipru) şi Athenagoras de Sinope (Patriarhia Ecumenică). Aceste momente istorice au avut loc în prezenţa Mitropolitului Ioan de Nicaea (Finlanda), a preotilor si credinciosilor din

Grecia, Finlanda şi Franţa, precum şi a Ambasadorului Greciei, domnul Kokonas Polydore.

La 15 ianuarie 2009, în memoria sfântului martir Platon, Episcop de Tallinn, prima Liturghie sinodală a fost celebrată în Biserica Schimbării la Faţă din Tallinn, în prezenţa fostului preşedinte al Republicii Estonia, a ministrului Cultelor, al Episcopului luteran al Bisericii din Estonia şi a preşedintelui Conferinţei Bisericilor Europene.

Participanţii la aceste zile istorice au avut ocazia să viziteze o mare parte din Estonia, bisericile sale, centrul eclezial, seminarul şi multe proiecte dar, mai ales, au putut vedea implicarea trup si suflet a tinerilor, pentru Biserica lor, şi influenţa Ortodoxiei asupra locuitorilor acestei ţări.

După ultima reuniune a conducătorilor Bisericii Ortodoxe locale, multe speranţe au apărut: s-a văzut în sfârşit normalizarea relaţiilor cu Patriarhia Moscovei! Patriarhul Alexei, l-a îmbrăţişat frăţeşte în timpul Liturghiei pe Mitropolitul Stefan. Desigur, un gest de reconciliere profetic … Armonia între bisericile ortodoxe surori întăreşte mărturia acestora, într-o lume dornică de sens şi dragoste!

Dumnezeu să binecuvânteze pe Mitropolitul Stefan, pe episcopii Elie şi Alexander şi întreaga Biserica din Estonia, cu multă putere şi iertare!

(Biserica Ortodoxa din Belgia/ 2009)