publicat în: Arhivă

Biserica „Întâmpinarea Domnului” din Botoşani îşi va sărbători hramul

Biserica „Întâmpinarea Domnului” din Botoşani îşi va sărbători hramul, luni, 2 februarie 2009.

Lacaşul de cult este ctitorit în anul 1826 de către Costachi Rosetti (1784-1862) şi Maria, soţia acestuia. Biserica Rosetti, cum e denumită după numele ctitorilor săi, este construită în stil bizantin şi neoclasic, fiind înscrisă în lista monumentelor istorice.

Un element de originalitate al bisericii este catapeteasma, dispusă în zigzag, datorită îngustimii locaşului de cult. Se păstrează un testament al lui Costachi Rosetti, publicat în foaia oficială din 1863, găsită în Arhivele Statului, de unde transpar credinţa, bunătatea şi evlavia acestuia, care cere să fie îngropat, după tradiţia creştină, la biserica ctitorită de el.