publicat în: Arhivă

Conferinta stiintifica internationala „Cantemirestii – o celebra dinastie din secolele XVII-XVIII”

28 Noiembrie

IPS Mitropolit Vladimir, fiind insotit de catre parintele secretar si cativa lectori de la Academia Teologica din Chisinau, a participat la lucrarile Conferintei stiintifice internationale „Cantemirestii – o celebra dinastie din secolele XVII-XVIII”.

Conferinta este consacrata Anului Cantemir si s-a desfasurat in incinta si sub auspiciul Academiei de Stiinte a Moldovei.
Au participat savanti din Rusia, Romania, Polonia, Turcia, Grecia, Ucraina. La deschiderea oficiala a fost prezent seful statului.

Mitropolitul Vladimir a venit cu un mesaj de salut si binecuvantare, mentionand importanta acestei personalitati a culturii nationale:

“Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove salută călduros idea desfăşurării conferinţei „CANTEMIRIŞTII – O CELEBRĂ DINASTIE DIN SECOLELE XVII-XVIII” şi consideră absolut necesară abordarea şi scoaterea în valoare a meritelor marelui domnitor moldovean, principe al Imperiului Rus şi al Imperiului Habsburgic, savant şi gînditor de nivel mondial a cărui aniversare a 335-a o marcăm.

Dimitrie Cantemir un ilustru exponent al toleranţei ştiinţifice, deloc specific pentru istoriografia europeană atît din sec XVIII precum şi din epoca contemporană. Meritele a lui Dimitrie Cantemir în faţa culturii, gîndirii istorice şi filozofice a lumii nu-i umbresc nici decum faptele de fiu credincios al religiei ortodoxe şi adevărat patriot al Moldovei. Se pare că în toată istorei de 650 de ani a ţării noastre personalitatea lui poate fi comparabile ca anvergură şi importanţă doar cu cea a lui Ştefan cel Mare şi Sfmt, în timpul domniei căruia Europa a aflat de Moldova şi a recunoscut-o drept un actor eficient şi plenipotenţiar pe arena relaţiilor politice şi militare internaţionale. Peste două veacuri D. Cantemir îi repetă performanţa, dar spre deosebire de marele său compatriot a folosit drept armă pentru atingirea scopului trasa nu sabia ascuţită, şi diplomaţia iscusită ci arta literară, pana şi hîrtia.

Pentru prima dată după Ştefan cel Mare prin lucrările sale de filozofie, istorie şi geografie , el a obligat Europa să vorbească despre Ţara Moldovei, a trezit interesul pentru ea al celor mai remarcabili gînditori şi savanţi ai secolului XVIII.

Descrierea moştenirii istorice a lui Dimitrie Cantemir va fi incompletă dacă nu v-om aborda cîteva probleme, scăpate din atenţia şi privirea cercetătorilor vieţii şi activităţii domnitorului Moldovei. în primul rînd este vorba de studiile lui Dimitrie Cantemir în domeniul teologiei şi istoriei religiei. El divine primul savant european laic din sec. XVIII care dă publicităţii cugetările sale asupra Sfintei Scripturi şi, totodată, folosind cunoştinţele sale enciclopedice, prezintă cetăţeanului european istoria principalelor dogmate a religiei islamice. Din păcate, pînă în prezent, operele lui Dimitrie Cantemir consacrate temei date, precum şi influenţa lor asupra dezvoltării umanitare din epoca sa, nu sînt supuse cercetării ştiinţifice.

A două problemă slab, sau deloc studiată de biografi prezintă activitatea lui Dimitrie Cantemir în calitatea de ctitor şi făuritor a lăcaşilor sfinte din Ţara Moldovei şi Rusia. Mojoritatea avsolută afirmă faptul contribuţiei lui la zidirea bisericii Sf. Constantin şi Elena în mănăstirea greacă Sf. Nicolae din Moscova, precum şi bisericii Sf. Dumitru din orăşelul Dimitrov (regiunea Oriol). Totodată, studierea manuscriselor lui Dimtirie Cantemir, precum şi actelor administraţiei locale din Oriol, Kursk, Moscova, jie oferă posibilitatea să constatăm, că domnitorul moldovean şi principe iluminat rus a ctitorit o mănăstirea Sf. Nicolae în satul Urlat judeţul Vaslui, închinată mănăstirii Vatoped de pe Sfîntul Munte, precum şi cel puţin 6 biserici în sate din regiunea Moscova, Kursk şi Oriol. Această dragoste faţa de credinţa ortodoxă, faţă de tradiţia şi moştenirea spirituală a fost transmisă prin ereditate urmaşilor lui Cantemir. Matei construieşte biserica în satul Ciornaia Griazi, Măria – în satul Ulitkino, Smaragda, fiica cea mai mică -spitalul şi biserica la Moscova.

Zestrea literară, istorică, filozofică şi teologică fără de preţ lăsată urmaşilor săi îl valorifică pe Dimitrie Cantemir ca un teolog erudit, bun cunoscător şi apărător al ortodoxiei, dar şi cercetător al altor religii.”