publicat în: Arhivă

A treia ediţie a concursului „Micul creştin”, la DorohoiConcursul „Micul creştin”, care se desfăşoară în protopopiatul Dorohoi , a ajuns la a III-a ediţie. Tema de anul acesta poartă titlul generic de „Sfinte Taine, tradiţii şi obiceiuri”. Concursul este organizat de către Protopopiatul Dorohoi şi parohia „Naşterea Maicii Domnului”, Hilişeu-Cloşca, prin preotul paroh Precob Daniel, şi are drept obiective generale impactul orelor de religie asupra elevilor, precum şi implicarea copiilor în activităţile religios-culturale ale Bisericii. Printre obiectivele-cadru urmărite se numără: deprinderea înţelegerii modului în care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea Domnului Iisus Hristos; participarea la manifestările tradiţionale creştine, formarea deprinderii de a se ruga; desprinderea, din faptele sfinţilor, a regulilor de comportament moral-religios; reuşita exprimării credinţei şi a cunoştinţelor acumulate.

„Micul creştin” se adresează tuturor elevilor creştin-ortodocşi din Protopopiatul Dorohoi, din clasele II-VIII, care participă la orele de religie. 24-28 noiembrie 2008 a fost perioada de înscriere a şcolilor în concurs. Concursul cuprinde 3 faze: faza I – 2-5 decembrie 2008 – în care fiecare profesor de religie organizează un concurs în clasă cu subiecte propuse de el, respectând tematica primită. Primii trei clasificaţi vor participa la următoarea fază, iar lucrările vor fi păstrate la dosarul personal al profesorului. Între 8 şi 19 decembrie, şcolile vor primi subiectele şi diplomele pentru faza următoare; faza a II-a – 20 decembrie 2008 – vor participa primii trei clasificaţi din clasă. Concursul se va organiza în două direcţii: pentru clasele II-IV şi V-VIII, din şcoală sau comună. Profesorul de religie împreună cu organizatorii din comună vor grupa toţi participanţii în clase, ţinând cont de cele două direcţii. Subiectele vor fi primite prin poştă, în plicuri, care vor fi deschise înainte de începerea concursului. Se anexează la subiecte baremul de corectare, precum şi diplomele pentru primii clasificaţi la cele două categorii. Lucrările vor fi corectate de către profesorii de religie şi se vor păstra la dosarul personal. Rezultatele, împreună cu lucrările celor 2 calificaţi, vor fi trimise la organizatorii concursului până la data de 17 ianuarie 2009 pentru centralizare. La faza a III-a din concurs – 24 ianuarie 2009 – vor participa toţi elevii care au primit diplome la faza a II-a. Concursul se va desfăşura la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Iacob” din Dorohoi. Lucrările vor fi corectate de către o comisie formată din: pr. Stelian Ciurciun, protopop de Dorohoi, pr. Constantin Muha, directorul seminarului dorohoian, pr. profesor George Chichioacă şi pr. Daniel Precob. Comisia de corectare va stabili câştigătorii „Micului creştin”, care vor primi premii constând în cărţi, icoane şi bani.