publicat în: Arhivă

Pastorala de Craciun 2013: Despre marturisirea credintei, intr-o lume plina de ‘Irozi’ – cu PS Parinte Vincentiu

“Sunt persoane care, din prea mare iubire de sine, ajung chiar să-L dispreţuiască pe Dumnezeu. Irod crede că-şi face datoria, apărându-şi regalitatea şi proprietăţile faţă de un posibil uzurpator. Porunca de ucidere a pruncilor nevinovaţi i se părea, ca atâtor alţi dictatori din istorie, o măsură impusă de binele public şi care se justifica moral. Din acest punct de vedere, lumea de azi este plină de astfel de ‘Irozi’, avertizeaza Preasfintul Parinte Vincentiu, in Pastorala de Craciun.

“Pentru aceştia nu există arătare a lui Dumnezeu, care să fie de ajuns”. Ei sunt “orbiţi” si “nu văd decât ceea ce vor să vadă” – continua acesta in cuvantul adresat credinciosilor aflati sub pastorirea sa. “Numai o minune (şi din fericire sunt astfel de minuni) mai poate zdrobi această armură egoistă a omului”.

Pastorala din acest an atrage atentia, in amanunt, asupra celor trei magi si, mai ales, asupra atitudinii lor in fata lucrarii minunate a lui Dumnezeu: “Fericitul Ieronim, interpretând arătarea stelei unor păgâni, afirmă: ‘Steaua a strălucit în Răsărit, pentru ca evreii, spre ruşinea lor, să afle de naşterea lui Hristos de la păgâni“, facand referire la faptul că “aceşti magi nu sunt iudei, ci străini care se află în căutarea lui Mesia”.

Tocmai de aceea, “Despre steaua neobişnuită care s-a arătat pe cer şi i-a călăuzit pe magi la Betleem, Sfinţii Părinţi s-au gândit cu înţelepciune că acea stea călăuzitoare nu era o stea ca alte stele, ci o putere spirituală în chip de stea”.

“Dacă Domnul i s-a arătat lui Moise, când păştea oile, în chip de rug care ardea şi nu se mistuia, lui Avraam în chipul a trei tineri, lui Ilie proorocul în chip de adiere uşoară de vânt şi glas, de ce acum n-ar fi putut Domnul, sau un înger al Lui, să le apară cititorilor în stele în chip de stea?” se intreaba in Pastorala sa, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, explicand: “Când israeliţii au părăsit Egiptul, se spune că Dumnezeu mergea înaintea lor ziua, călăuzindu-i printr-un nor, iar noaptea, printr-o coloană de foc, pentru a le ilumina calea (Ieş. 13, 21; 40, 37). Unde se oprea norul, fiii lui Israel aşezau tabăra. Aceste asemănări ar putea fi intenţionate, de vreme ce Matei, în capitolele acestea, deseori face aluzie la episodul Exodului. “În atotputernicia Sa, Dumnezeu se descoperă oamenilor şi se arată în chipul în care aceştia Îl aşteptau cel mai mult. Magilor, care Îl căutau printre stele, le-a apărut în chip de stea. Israeliţilor însă, care niciodată nu-L căutaseră printre stele, nu li S-a arătat în chip de stea. De aceea, steaua, care le strălucise magilor în lunga lor călătorie, a dispărut deasupra Ierusalimului”.

Ceea ce este mai important, in cele din urma – lucru evidentiat in mod explicit in Pastorala – par a fi insa, conform Preasfintiei Sale, celei trei reacţii diferite faţă de vestea naşterii Mântuitorului Iisus Hristos – a regelui Irod, a arhiereilor şi cărturarilor, si cea a magilor.

Depasind conditia vicleniei si a egoismului regelui Irod – specifica celor care “fac abstracţie de voia lui Dumnezeu şi aleg să urmeze propria vrere”, orbiti de propriul interes şi hotărâţi să treacă peste orice le-ar sta în cale în atingerea scopului lor – Episcopul Vincentiu trateaza cea de a doua reacţie, care se referă la atitudinea cărturarilor. “Ei ştiu unde S-a născut Mesia; sunt în stare să le indice şi altora; dar ei nu fac niciun pas. Nu aleargă la Betleem, cum ne-am fi aşteptat din partea unor persoane care nu aşteptau altceva decât venirea lui Mesia, ci rămân comod în casele lor, în cetatea Ierusalim”. Referindu-se la aceasta atitudine “raspandita si in zilele noastre”, PS Vincentiu avertizeaza asupra faptului ca de multe ori ştim să explicăm şi altora ce inseamna viata in Hristos, “însă ne lipseşte curajul şi hotărârea” de a o pune în practică. “Pericolul acesta nu-i paşte numai pe clerici, ci şi pe fiecare persoană botezată în Hristos, care nu are curajul de a-şi mărturisi şi expune în public credinţa, preferând să o trăiască în intimitatea sa”, incheie acesta, avertizand: “La această atitudine trebuie să reflectăm serios”!

“Magii se interesează de Prunc: ,Am văzut… şi am venit…’ (v. 2). Nu este de ajuns să vezi, trebuie să te afli într-o permanentă stare de căutare”. “Cine – asemenea lui Irod şi cărturarilor – rămâne în palatul propriilor interese sau al propriilor convingeri, nu va ajunge niciodată la cunoaşterea adevărului, dimpotrivă: riscă să stea departe de el sau să lupte împotriva lui”. “Atât magii, cât şi Irod, tind spre aceeaşi Persoană, însă cu o dispoziţie interioară diferită şi cu rezultate diferite” – concluzioneaza Episcopul Sloboziei si Calarasilor, facand referire la cea de-a treia atitudine, si adaugand.

“Dumnezeu este iubire, iar bucuria este semnul prezenţei Sale. Bucuria este dăruită celui ce descoperă comoara (Matei 13, 44), celui ce-L întâlneşte pe Dumnezeul cel Viu (Matei 28, 8 ş.u.). „Şi intrând în casă, au văzut un Prunc împreună cu Maria, mama Lui…“ – incheie Preasfintia Sa, îndemnandu-i pe credinciosi să fie următori ai magilor de la Răsărit, căutându-L şi mărturisindu-L pe Hristos în viaţa lor.

“În călătoria acestei vieţi, mărturisiţi-L cu mult curaj pe Domnul Iisus Hristos, Cel ce S-a născut în Betleemul Iudeii pentru mântuirea noastră, iar mărturisirea voastră să fie nu numai prin cuvânt, ci, mai ales, prin fapte. Şi aceste fapte să înmulţească binele şi pacea în lumea aceasta, răvăşită de păcate, dezbinare şi ură”.

Pentru a descarca TEXTUL INTEGRAL al Pastoralei de Craciun (25 decembrie 2013), semnata de PS Parinte Vincentiu, Episcopul Sloboziei si Calarasilor, dati click AICI! [https://www.sf-esc.ro/news.php?news=937]