publicat în: Arhivă

Manastirea din Bixad: Statul Roman, acuzat de epurarea culturala si religioasa a comunitatii greco-catolice

Biroul de presă al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureş a emis, in ultimele ore, un comunicat de presa, pe care vi-l oferim mai jos:

“Pe data de 7 noiembrie 2013, trebuia să aibă loc la Bixad (SM) executarea unei hotărâri definitive şi irevocabile a justiţiei române, prin care Episcopia Greco-Catolică de Maramureş să fie pusă în proprietate şi deplină posesie a Mănăstirii greco-catolice din localitate, confiscată în 1948 de regimul comunist.

Acum, după ce Mănăstirea a fost câştigată inclusiv definitiv şi irevocabil în instanţă, instituţii ale Statului Român au dat în judecată Episcopia Greco-Catolică de Maramureş pentru a-i lua înapoi această Mănăstire confiscată anterior de comunişti. Acest lucru dovedeşte că Statul Roman nu numai că are o politică ce favorizează Biserica Ortodoxă majoritară, dar se implică activ prin Instituţiile sale în epurarea culturală şi religioasă a comunităţii greco-catolice minoritare începută de regimul comunist.

Concret, pe data de 7 noiembrie 2013, reprezentanţii Bisericii Greco-Catolice s-au deplasat la Bixad unde un executor trebuia să pună în aplicare hotărârea definitivă şi irevocabilă prin care Mănăstirea greco-catolică din localitate este dată în proprietatea şi deplină posesie Episcopiei Greco-Catolice de Maramureş. Înainte de începerea executării, oficiali ai Statului au spus reprezentanţilor greco-catolici ca rolul lor nu este să îi “bage” pe călugării greco-catolici în mănăstire, ci numai să măsoare parcelele care ar trebui retrocedate după care să se retragă. Din cauza ameninţărilor publice şi incitărilor la violenţă făcute în repetate rânduri de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe în cazul în care Mănăstirea greco-catolică este retrocedată, executorul judecătoresc a fost asistat de reprezentanţi ai Poliţiei şi ai Jandarmeriei Romane.

În momentul în care executorul şi reprezentanţii greco-catolici au ajuns în faţa mănăstirii, intrarea era blocată de un lanţ viu de preoţi şi călugări ortodocşi, având în spate lor şi alte persoane de diferite vârste. Executorul s-a apropiat de ei şi a solicitat să fie lăsat să execute hotărârea judecătorească, moment în care reprezentanţii Bisericii Ortodoxe s-au manifestat împotriva executării hotărârii judecătoreşti, au huiduit şi au scandat lozinci împotriva greco-catolicilor, dintre care amintim: “Afară, catolicii din ţară”. Din cauza împotrivirii arătate de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe, executorul flancat de jandarmi şi poliţie a mers prin spatele mănăstirii pentru a începe măsurătorile topografice în vederea identificării exacte a parcelelor care să fie date în deplină posesie Bisericii Greco-Catolice, aşa cum prevedea hotărârea judecătorească. Pe toată durata măsurătorilor, reprezentanţii Bisericii Ortodoxe au scandat împotriva reprezentanţilor greco-catolici şi i-au ameninţat.

După terminarea măsurătorilor, din cauza opoziţiei la executare manifestată de reprezentanţii Bisericii Ortodoxe, nu s-au putut preda imobilele în deplină posesie şi folosinţă părţii greco-catolice; partea greco-catolică a fost chemată să meargă la sediul de poliţie din localitate, unde să se întocmească procesul verbal. Reprezentanţii greco-catolici au fost escortaţi de forţele de ordine afară din mănăstire şi au mers la sediul poliţiei, unde au refuzat să semneze procesul verbal făcut de executor, pe motiv că nu au fost puşi în deplină posesie, aşa cum a cerut-o decizia instanţei. În momentul în care aceştia erau în sediul poliţiei, două reprezentante din partea Consiliului Judeţean Satu Mare s-au prezentat spunând că această instituţie a dat în judecată Episcopia Greco-Catolică de Maramureş pe motiv că Mănăstirea de la Bixad ar fi a Consiliului Judeţean. În consecinţă, Consiliul Judeţean Satu Mare a cerut şi a obţinut o ordonanţă preşedinţială de sistare temporară a executării până ce se judecă această cauză.

Domnul Mircea Govor, preşedintele PSD Satu Mare şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Satu Mare, a fost citat în presă spunând despre retrocedarea Mănăstirii greco-catolice din Bixad următoarele: “Este un abuz! Patrimoniul revendicat de greco-catolici şi retrocedat în baza unei sentinţe judecătoreşti, este al Consiliului Judeţean. Am cerut în această dimineaţă suspendarea executării silite şi vom cere să fim parte în proces. Noi nu am fost chemaţi niciodată în instanţă deşi suntem proprietarii de drept.” Este greu de înţeles cum Consiliul Judeţean poate fi “proprietar de drept” pe Mănăstirea greco-catolică din Bixad, din moment ce ea există de trei secole în proprietatea Bisericii Greco-Catolice şi instanţa de judecată a confirmat dreptul de proprietate asupra ei.

Menţionăm că pe data de 1 noiembrie 2013 a avut loc la sediul Prefecturii Satu Mare o întâlnire între reprezentanţii mai multor instituţii ale Statului Român unde aceştia, substituindu-se instanţelor de judecată, au rejudecat cauza Mănăstirii greco-catolice Bixad şi au decis că hotărârea judecătorească va fi executată numai “parţial”. Tot atunci, reprezentanţii Consiliului Judeţean Satu Mare au afirmat că anumite imobile din cadrul mănăstirii ar fi ale acestei instituţii, dar că nu au fost chemaţi la proces. Afirmaţia este total falsă, deoarece instanţă a găsit deja că imobilele care fac obiectul acestei retrocedări nu se afla în proprietatea statului. Modul cum autorităţile Statului Român s-au coordonat pentru a nu pune în aplicare această hotărâre a justiţiei romane dovedeşte că se doreşte confiscarea din nou a Mănăstirii greco-catolice din Bixad.

* * *

Istoricul mănăstirii din Bixad

Mănăstirea din acest loc din Bixad a fost ctitorită la anul 1700 de călugărul greco-catolic bazilitan Isaia, pe terenul donat de unii locuitori din Trip, pentru edificarea mănăstirii. Mănăstirea a fost în posesia călugărilor greco-catolici ai Ordinului Sfântului Vasile cel Mare de la înfiinţare până în 1948 când, odată cu desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice, această mănăstire a fost confiscată de către stat.

Menţionăm că Mănăstirea greco-catolică din Bixad a fost un bastion al luptei împotriva comunismului în zonă, Securitatea arestându-i pe călugări încă din primăvara lui 1948, pentru a se asigura că aceştia nu vor conduce oamenii la revoltă atunci când Biserica Greco-Catolică va fi scoasă în afara legii. Este demn de menţionat că în aprilie 1948, atunci când Securitatea a venit prima dată să îi aresteze pe călugări, oamenii din Bixad şi din satele din jur au venit la mănăstire, au înconjurat maşinile Securităţii şi nu le-au lăsat să plece până ce nu s-au asigurat că nici un călugăr nu a fost arestat. Ulterior, toţi localnicii care au participat la acel eveniment au fost arestaţi şi anchetaţi de Securitate, iar călugării au fost vânaţi unul câte unul iar Mănăstirea închisă.

În perioada comunistă statul a transformat Mănăstirea greco-catolică din Bixad într-un Preventoriu de copii ai căror părinţi erau bolnavi de TBC, Preventoriu care aparţinea de Spitalul orăşenesc din Negreşti-Oaş. Chiliile călugărilor, precum şi celelalte construcţii ale mănăstirii au fost folosite pentru cazarea copiilor şi activităţile lor. Spre finele anilor ’80 sunt trimişi câţiva călugări la această mănăstire părăsită pentru a o reactiva şi a o face ortodoxă. Într-un articol din ziarul Lumină al Bisericii Ortodoxe, inclusiv actualul stareţ al mănăstirii ortodoxe afirma că, ajuns la Bixad în 1990: “N-am găsit nimic aici. Am luat totul de la capăt.” Adevărul este că era acolo biserica greco-catolică, iar călugării ortodocşi au luat de la Preventoriul de copii o parte din vechile construcţii ale călugărilor bazilitani.

În anul 1992 s-a emis hotărârea de guvern 466/1992 prin care s-a predat Bisericii Greco-Catolice o parte din imobilele confiscate de regimul comunist şi aflate în proprietatea Statului, inclusiv Mănăstirea greco-catolică din Bixad. În temeiul acelei hotărâri a fost emisă Dispoziţia nr. 97/10.09.1999 de predare a imobilelor menţionate în HG 466/1992 poz. 63 şi 64 către cultul greco-catolic. În acest sens, pe data de 15 septembrie 1999, Comisia de retrocedare împreună cu Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare s-au prezentat la Bixad pentru a preda imobilele cultului greco-catolic. Predarea juridică nu a prezentat nicio problemă, în acest sens încheindu-se Protocolul de predare-primire dintre Spitalul Orăşenesc Negreşti-Oaş şi Biserica Greco-Catolică, şi Protocolul de predare-primire – în temeiul HG 466/1992 – dintre Primăria Comunei Bixad şi Biserica Greco-Catolică. Transferul stăpânirii materiale propriu-zise a construcţiilor, însă, a fost împiedicată şi atunci de intervenţia şi opoziţia reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe.

În anul 2006 Episcopia Greco-Catolică de Maramureş a deschis proces pentru a intra în posesia efectivă a Mănăstirii, proces care s-a câştigat, prin decizia 5847/2012, definitiv şi irevocabil la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Toate instanţele au decis lăsarea în deplină proprietate şi posesie a Mănăstirii părţii greco-catolice. În baza deciziei 5847/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Episcopia Greco-Catolică de Maramureş a adresat tribunalului o cerere de investire cu formula executorie a sentinţei şi deciziei curţii de apel, cerere aprobată pe data de 05 noiembrie 2013. Din aprilie 2013, reprezentanţii Bisericii Ortodoxe s-au folosit de toate mijloacele legale pentru a opri această retrocedare, mijloace care însă au fost respinse de instanţă.

Pe data de 7 noiembrie 2013, după 21 de ani de când această Mănăstire trebuia să fi fost deja retrocedată efectiv, Instituţiile Statului nu numai că nu şi-au dat întregul concurs pentru a pune în aplicare o hotărâre definitivă şi irevocabilă a justiţiei romane, dar se implica activ prin instituţiile pe care le reprezintă pentru a confisca din nou Mănăstirea greco-catolică din Bixad. În tot acest timp, imobilele greco-catolice din incinta Mănăstirii, în care nu am fost puşi în deplină posesie nici până astăzi, se degradează continuu cu concursul tacit sau direct al reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Romane.

Precedentul creat de această acţiune coordonată a Instituţiilor Statului Român care a avut loc la Bixad este îngrijorător pentru viitorul statului de drept în România. Episcopia Greco-Catolică de Maramureş condamnă această atitudine abuzivă şi discriminatorie a Statului Român manifestată în acest caz şi va continua să îşi apare drepturile folosindu-se de toate mijloacele pe care legea le permite”.

(Biroul de presă al Eparhiei Greco-Catolice de Maramureş) foto: Biserica Greco-Catolica