In duhul redescoperirii valorilor, Ep. Caransebeş readuce în memoria modernităţii faptele valoroase ale înaintaşilor

Firul întrerupt al Calendarului Românului a fost reluat după anul 1989 prin grija şi cu binecuvântarea Înalt Preasfinţiei Sale Nicolae, Mitropolitul Banatului, la Timişoara. O dată cu reactivarea Episcopiei Caransebeşului în 1994, Calendarul Românului a revenit la Caransebeş. Episcopul de vrednică pomenire Emilian Birdaş a editat două numere pentru anii 1995 şi 1996. Din cauza greutăţilor prin care a trecut nou activata eparhie, firul reînodat al istoricei publicaţii s-a rupt iarăşi.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, în anul 2007, după mai bine de un deceniu de lipsă, s-a reuşit reluarea vestitului calendar. Am încercat prin apariţia lui nu numai să continuăm o tradiţie, ci să oferim clerului şi credincioşilor noştri un instrument util în vremea când informaţia devine din ce în ce mai pretenţioasă. Paginile noului calendar pe anul 2008 conţin şematisme, informaţii diverse, cronica eparhială, imagini cu evenimentele centrale ale Eparhiei în anul 2008 şi nu în ultimul rând studiile de istorie prin care Calendarul Românului a devenit celebru.

Acest volum a apărut la Editura Diecezană a Eparhiei Caransebeşului şi a fost tipărit la Tipografia Institutului Biblic al Patriarhiei Române.

În prefaţa anuarului Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian amintea că “în duhul redescoperirii valorilor noastre, Episcopia Caransebeşului a început să readucă în memoria modernităţii cele mai valoroase fapte ale înaintaşilor noştri. Un asemenea act de memorie şi cinstire a înaintaşilor este şi continuarea tipăririi publicației religioase Calendarul Românului, almanah bisericesc cu o frumoasă tradiţie în Episcopia Caransebeşului.

Amintim şi de comemorările jubiliare pe care eparhia noastră le-a sărbătorit în anul 2008:
-200 de ani de la naşterea Episcopului Ioan Popasu;
-100 de ani de la trecerea la cele veşnice a episcopului Nicolae Popeea;
-150 de ani de la naşterea episcopului Traian Badescu şi 75 de ani de la trecerea lui în veşnicie;

Aceste evenimente au fost consemnate în cartea cea veşnică aflată la tronul Celui Preaînalt şi în sufletele miilor de credincioşi, participanţi la manifestările Episcopiei noastre.

Mulţumim celor care au sprijinit iniţiativele Episcopiei Caransebeşului şi au contribuit prin truda lor la deschiderea unei noi pagini din istoria noastră autentică.” PENTRU ISTORIC CLICK AICI:

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.