publicat în: Arhivă

Consultanta: Noutati legislative – SIGNUM EXPERT

ORDIN Nr. 3.421 din 20 noiembrie 2008 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile

Se aduc unele modificari ale normelor de intocmire si utilizare ale formularului Procesul-verbal de receptie provizorie (cod 14-2-5/a). Astfel Procesul-verbal de receptie provizorie (cod 14-2-5/a) se intocmeste pentru utilajele care necesita montaj, dar care nu necesita probe tehnologice, produse cu ciclu lung de fabricatie, care depasesc un exercitiu bugetar, realizate pe faze de fabricatie, precum si cladirile si constructiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la data terminarii montajului, respectiv la data terminarii constructiei. Monitorul Oficial Nr. 797 din 27 noiembrie 2008


ORDONANTA DE URGENTA Nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Se aduc unele precizari suplimentare in aplicarea prevederilor legale precum si unele modificari, dintre care stabilirea unui termen de valabilitate a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu de 10 ani. Monitorul Oficial Nr. 808 din 3 decembrie 2008


ORDONANTA DE URGENTA Nr.200 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Modificarile reglementeaza unele aspecte legate de stimulente fiscale acordate activitatii de cercetare-dezvoltare, impozitarea dobanzilor din economii, aplicarea unei cote reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuinte cu anumite destinatii, introducerea unei declaratii de import pentru TVA si accize, scutirea de impozit pe dividendele reinvestite etc. Prevederile ordonantei vor intra in vigoare la 1 ianuarie 2009 cu exceptia celor referitoare la TVA care vor intra in vigoare la 15 decembrie 2008.
Astfel, incepand cu 15 decembrie 2008 cota redusa de TVA de 5% se va aplica pentru:
– livrarea de cladiri destinate a fi utilizate drept camine de batrani si de pensionari
– livrarea de locuinte care au o suprafata utila de maximun 120 m2 a caror valoare(inclusiv terenul) nu depaseste suma de 380 000 lei achizitionate, in anumite conditii, de orice persoana necasatorita sau familie.
– livrarea de cladiri catre primarii in vederea atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata. Monitorul Oficial Nr. 815 din 4 decembrie 2008

ORDIN Nr. 3.505 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2008

Persoanele juridice care au optat initial pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, care isi schimba obiectul de activitate in cursul anului fiscal, respectiv desfasoara activitatile prevazute la art. 104 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal, platesc impozitul pe profit potrivit dispozitiilor titlului II din Codul fiscal, incepand cu trimestrul in care produc efecte licentele pentru desfasurarea activitatilor in domeniul jocurilor de noroc, emise de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor. Monitorul Oficial Nr. 812 din 4 decembrie 2008

ORDONANTA DE URGENTA Nr.192 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea unor masuri de relaxare fiscala in vederea cresterii economice si a numarului locurilor de munca

Masurile de relaxare fiscala introduse sunt:
– introducerea, cu respectarea anumitor conditii, a unei bonificatii de 5% din valoarea obligatiilor datorate pentru plata cu cel putin 10 zile inainte de termenul stabilit de plata a tuturor obligatiilor fiscale datorate bugetelor administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Se aplica incepand cu 1 ianuarie 2009.
– incepand cu data de 1 decembrie 2009 cotele de contributie de asigurari sociale vor fi:
pentru conditii normale de munca – 27.5%
pentru conditii deosebite de munca – 31%
pentru conditii speciale de munca – 37%
– angajatorii care creeaza noi locuri de munca si care incadreaza in munca, pe locurile de munca nou-create, someri aflati in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru o perioada de cel putib 3 luni consecutive de la data inregistrarii in evidenta acestor agentii beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu de 8 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 3 ani. Se aplica incepand cu 1 ianuarie 2009
– prin derogare de la prevederile Legii 19/2000 valoarea punctului de pensie pentru anul 2009 este stabilita la 763.7 lei.
– contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevazute de Codul fiscal se datoreaza si se calculeaza incepand cu data de 1 ianuarie 2010. Monitorul Oficial Nr. 815 din 4 decembrie 2008

CIRCULARA Nr. 41 din 2 decembrie 2008 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna decembrie 2008

Pentru luna decembrie 2008, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 10,25% pe an. Monitorul Oficial Nr. 818 din 5 decembrie 2008

Informare “Signum Expert” (contabilitate, consiliere, expertiza contabila)

(membru Lacasuri Ortodoxe)