publicat în: Arhivă

Sfanta Parascheva – Iasi 2013. Programul slujbelor

Va oferim mai jos programul slujbelor oficiate in acest an, in Iasi, la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva:

Joi, 10 octombrie 2013:

Orele 7:00-11:30 -Miezo­nop­tica, Utrenia şi Sf. Liturghie (în Catedrala mitropolitană);

Ora 13:00 – Ceremonia de în­tâmpinare, la Catedrala mi­tro­politană din Iaşi, a icoanei Prodromiţa, adusă de la paraclisul Catedralei Mântuirii Nea­mului (Bucureşti);

Orele 16:00-17:00 – Ceasul al IX-lea şi Vecernia (în Catedrala mitropolitană);

Ora 19:00 – Ceremonia de întâmpinare, la Catedrala mi­tropolitană din Iaşi, a sfintelor moaşte ale Sfântului Simeon de la Muntele Minunat (aduse de la Mănăstirea Neamţ).

Vineri, 11 octombrie 2013:

Ora 6:30 – Procesiune cu moaştele Sf. Cuv. Parascheva, înconjurul Catedralei prin bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt şi depunerea lor, spre închinare, pe platoul din faţa Căminului preoţesc „Sf. M. Mc. Gheorghe“;

Ora 7:00 – Sfinţirea apei (A­gheazma mică) şi Sf. Maslu (în curtea Catedralei mitropolitane);

Orele 8:00-11:30 – Utrenia şi Sf. Liturghie arhierească (în Catedrala mitropolitană);

Orele 16:00-17:00 – Ceasul al IX-lea şi Vecernia (în Catedrala mitropolitană);

Orele 19:00-20:30 – Pele­ri­najul Calea Sfinţilor – procesiu­ne cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva şi moaştele Sfân­tului Simeon de la Muntele Minunat.

Anul acesta se va desfăşura pe următorul traseu:

Ieşirea se va face prin poarta de lângă Casa Nicodim. Se va merge pe strada I. C. Brătianu până la intersecţia cu strada Cuza Vodă (Clădirea Operei). Pelerinajul continuă pe strada Cuza Vodă până la intersecţia cu strada Armeană. Apoi se va coborî pe aceeaşi stradă spre Biserica „Sf. Sava“, unde se va face prima oprire. În conti­nua­re se va merge pe strada Cos­tache Negri până în dreptul Mă­năstirii „Sf. Trei Ierarhi“, un­de va avea loc ultima oprire. Se va continua apoi pelerinajul spre Catedrala mitropolitană prin bulevardul Ştefan cel Ma­re şi Sfânt. Intrarea în curtea Catedralei mitropolitane se va face prin poarta principală, se va trece prin faţa Catedralei mitropolitane şi apoi moaştele vor fi reaşezate pe baldachin în faţa Căminului preoţesc „Sf. Mare Mucenic Gheorghe“.

Sâmbătă, 12 octombrie 2013:

Orele 7:00-11:30 – Miezo­nop­tica, Ceasurile, Sfânta Litur­ghie (în Catedrala mitropolitană);

Orele 21:00-1:00 – Slujba de priveghere în cinstea Aducerii moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi în anul 1996 – Vecernia, Litia şi Utrenia (în Catedrala mitropo­litană).

Duminică, 13 octombrie 2013:

Orele 7:00-12:00 – Miezonop­tica, Ceasurile, Sfânta Litur­ghie (în Catedrala mitropolitană);

Ora 8:30 – Resfinţirea Bise­ricii „Sf. Sava“, Iaşi;

Ora 9:00 – Sfânta şi Dum­nezeiasca Liturghie (la Biserica „Sf. Sava“, Str. Costache Negri, Iaşi);

Orele 21:00-3:00 – Slujba de priveghere a Sf. Cuv. Pa­ras­cheva (Vecernia, Litia, Utrenia şi Sfânta Liturghie – în Cate­dra­la mitropolitană).

Luni, 14 octombrie 2013:

Ora 7:00 – Miezonoptica, Acatistul Sf. Cuv. Parascheva şi Ceasurile (în Catedrala mi­tropolitană);

Orele 9:00-13:00 – Sfânta Liturghie (pe podiumul de lân­gă Catedrala mitropolitană – pe bulevardul Ştefan cel Mare);

Ora 20:00 – Slujba de prive­ghere a Sf. Cuv. Parascheva (Ve­cernia, Litia, Utrenia) (în Ca­tedrala mitropolitană).

Datele de mai sus ne-au fost oferite, in ultimele ore, de reprezentantii Patriarhiei Romane [https://www.patriarhia.ro] .