Consultanta: NU MAI PUTEM DEPUNE RECTIFICATIVE DIN 2009 ! (SIGNUM EXPERT)

PENTRU A FI INFORMATI IN PERMANENTA, VIZITATI: https://www.economist.lacasuriortodoxe.ro .

Modificarea Codului de procedură fiscală prin
Ordonanţa de urgenţă nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare fiscală în vederea creşterii economice şi a locurilor de muncă

1 Bonificaţie pentru plata în avans a obligaţiilor fiscale
Pentru plata în avans a obligaţiilor fiscale, începând cu data de 1 ianuarie 2009, contribuabilii pot beneficia de o bonificaţie de 5% din valoarea obligaţiilor fiscale datorate bugetelor administrate de ANAF, altele decât accize sau impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, în următorele condiţii:
· Toate obligaţiile fiscale datorate bugetelor administrate de ANAF sunt plătite cu cel puţin 10 zile înainte de termenul legal de plată;
· Contribuabilii sa nu aibă obligaţii fiscale restante, cu excepţia celor pentru care s-a obţinut suspendarea executării actului prin care sunt acestea stabilite;
· Contribuabilii să depună declaraţiile fiscale în termenele legale.
Bonificaţia se determină de către fiecare contribuabil lunar, se deduce din suma de plată (plătită anticipat) şi se constituie ca sursă proprie de finanţare a contribuabilului.
În eventualitatea unor diferenţe de impozite stabilite de control sau chiar de contribuabil faţă de sumele plătite în avans pentru care s-a beneficiat de bonificaţie, contribuabilul va fi obligat să plătească diferenţele respective, bonificaţia şi majorările de întârziere aferente.

PENTRU A FI INFORMATI IN PERMANENTA, VIZITATI: https://www.economist.lacasuriortodoxe.ro .

2 Limitarea în timp a posibilităţii de a corecta declaraţiile fiscale
Începând cu data de 1 ianuarie 2009, contribuabilii nu mai pot depune declaraţii rectificative ori de câte ori descoperă o eroare. Se introduce o dată limită până la care contribuabilii îşi pot corecta situaţia fiscală în evidenţele organelor fiscale:
· Data limită de depunere a situaţiilor financiare anuale (sau 30 iunie a anului următor celui de raportare pentru cei care nu depun asemenea situaţii financiare) pentru declaraţiile de impozite, taxe şi contribuţii cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă;
· 30 iunie a anului următor celui în care trebuie depuse pentru declaraţiile anuale privind impozitul pe profit;
· Data comunicării pentru deciziile de impunere anuală emise pentru anul de raportare pentru impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice.

PENTRU A FI INFORMATI IN PERMANENTA, VIZITATI: https://www.economist.lacasuriortodoxe.ro .

3 Sancţionarea declararării eronate a obligaţiilor fiscale
Începând cu data de 7 decembrie 2008, se consideră contravenţie corectarea a 3 declaraţii dintr-un an fiscal sau a 3 declaraţii succesive atunci când corectarea constă în majorarea obligaţiilor de plată datorate şi se sancţionează cu amendă între 4% şi 5% din sumele reprezentând diferenţe declarate în plus.
De asemenea, declararea din eroare de obligaţii fiscale mai mici decât cele datorate către bugetele administrate de către ANAF şi care ar intra sub incidenţa prevederilor privind acordarea bonificaţiei se consideră contravenţie care se sancţionează cu amendă între 4% şi 5% din sumele reprezentând diferenţe constatate în urma inspecţiei fiscale.

PENTRU A FI INFORMATI IN PERMANENTA, VIZITATI: https://www.economist.lacasuriortodoxe.ro .

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.