publicat în: Arhivă

Zilele Antropologiei Romanesti la Sibiu

În perioada 20-22 septembrie 2013, Complexul Naţional Muzeal ASTRA, în colaborare cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu prin Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Biblioteca Judeţeană ASTRA şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul – Junii” Sibiu, organizează Sesiunea Naţională, cu participare internaţională, Zilele Antropologiei Româneşti, ediţia a XX-a. Tema ediţiei din acest an este Universul sunetului. Agentia de stiri Lacasuri Ortodoxe este partener media oficial al evenimentului.

Lucrările sesiunii se vor desfăşura la Biblioteca Judeţeană Astra, corpul B, începând cu ora 9:30, pe două secţiuni tematice, la care participă 50 de cercetători din ţară şi din străinătate. Duminică, 22 septembrie 2013, sesiunea se vor încheia cu o excursie de documentare pe traseul: Alba Iulia, Salina Turda, Castrul Roman Potaissa (Turda).

PROGRAM

JOI, 19 SEPTEMBRIE 2013

Sosirea participanţilor

Ora 18.00 Vizionare film documentar Studioul ASTRA Film (Piaţa Mică, nr. 11)

20.30 CINA, Centrul de Reuniune Academică, str. Banatului, nr. 6, Sibiu

VINERI, 20 SEPTEMBRIE 2013

Ora 09.30, Biblioteca ASTRA, corp B, Sala de lectură, etaj V

DESCHIDEREA SESIUNII

Cuvinte de salut

Prof. univ. dr. Ioan Cindrea – Preşedinte Consiliul Judeţean Sibiu

Prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea – Rector Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Conf. univ. dr. Ioan Marian Ţiplic – Prorector Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Prof. univ. dr. Dumitru Batâr – Decan Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Conf. Univ. dr. Ioana Narcisa Creţu – Prodecan Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Drd. Valeriu Ion Olaru – Director general Complexul Naţional Muzeal ASTRA

Dr. Silviu Borş – Director, Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu

Prof. Silvia Macrea – Director Centrul Judeţean Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale „Cindrelul – Junii” Sibiu

Prof. univ. dr. Dumitru Acu – Preşedinte Asociaţiunea ASTRA

Conf. univ. dr. Sultana Avram – Coordonator sesiune

Pauză de cafea

Ora 11.00

Lansări de carte

Sultana Avram (editor), Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, vol. 10, Sibiu, Editura Techno Media, 2013

Rodica Brad, Ileana Hanzu, Nicolae Hanzu şi Florica Hanzu Ştefănescu, personalităţi emblematice ale Şcolii din Gura Râului, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, Editura Techno Media, 2013

Ilie Moise, Crochiuri antropologice – dascăli de arte tradiţionale, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, 2013

Sultana Avram, Restituiri. Pictorul Gh. Mocanu, Sibiu, Editura „ASTRA Museum”, Editura Techno Media, 2013

Cornel Crăciun, Actori români ai deceniului şapte în revista „Cinema”, Sibiu, Editura Techno Media, 2013

Cornel Crăciun, Cineaşti români ai deceniului şapte în revista „Cinema”, Sibiu, Editura Techno Media, 2013

Gabriela-Mariana Luca, Jérôme Thomas (coord.), Parent’s Bodies, Children’s Bodies. From Conception to Education, Timişoara, Editura Victor Babeş, 2013

Anca Sîrghie (coord.), Lumina slovei scrise, vol. X, Sibiu, Editura Alma Mater, 2012

Ora 13.30 PRÂNZ, Centrul de Reuniune Academică, str. Banatului, nr. 6, Sibiu

LUCRĂRILE PE SECŢIUNI

Ora 16.00, Biblioteca ASTRA, corp B, Sala de lectură, etaj V

SECŢIUNEA I

Moderatori: Ioana Narcisa Creţu, Laurenţiu Bălă

Ioana Narcisa Creţu – Cât de fonetică este limba română? Principiile ortografiei limbii române actuale

Laurenţiu Bălă – De la cacofonie la cacologie sau despre obsesia de a evita cacofoniile cu ajutorul locuţiunii „ca şi”

Viorica Bica – Alternanţe acustice în lirica blagiană

Clementina Mihăilescu, Elena Gaboş – Metafora sunetului în poezia lui Dumitru Ghioaru şi George Bacovia

Anca Sîrghie – Sonoritatea muzicală a versului în poezia lui Radu Stanca

Carmen Oprişor – The inner voice of a text

Cornel Crăciun – Sunetul în cinematografia românească

Cristian Husac – Permanenţe eufonice în poezia eminesciană

Discuţii

SECŢIUNEA II

Biblioteca ASTRA, corp B, parter – foaier

Moderatori: Viorella Manolache, Nicolae Panea

Slobodan Dan Paich – Cave’s Echoes, Archaic Polyphonic Singing and Harmony of Spheres Traditions

Nicolae Panea – O antropologie a sensibilului. Zgomotul, compus sau precipitat social

Jérôme Thomas – A silent body. The control of the physical functions in the modern time (XVI-XVIII)

Marin Marian Bălaşa – Zgomot şi atmosferă sonoră: psiho-fiziologie, experienţă, rit

Viorella Manolache – Îmblânzirea Atonalului

Tiberiu Costăchescu – Fumul tunător

Luminiţa Husac – Sunetul muzicii în Biblie

Discuţii

20.30 CINA, Centrul de Reuniune Academică, str. Banatului, nr. 6, Sibiu

SÂMBĂTĂ, 21 SEPTEMBRIE 2013

LUCRĂRILE PE SECŢIUNI

Ora 09.30

SECŢIUNEA I

Biblioteca ASTRA, corp B , Sala de lectură, etaj V

Moderatori: Maria Bozan, Gina Boda

Laurent Chrzanovski – De la unealtă la instrumente: instrumente de suflat militare şi civile de-a lungul istoriei

Vasile Mărculeţ – Cornul, trâmbiţa, buciumul şi toba şi două victorii româneşti în 1462 şi 1475

Alexandru Bucur – Clopotul obiect de cult, artă și anunțare

Carmina Maior – Clopotul – glasul bisericii. Studiu de caz: Mărginimea Sibiului

Gina Boda – Naiul – sunet al Universului sau univers al sunetului

Dimitrie-Ovidiu Boldur – Se aude toaca-n cer

Florentina Udrea (Manea) – Toaca în mănăstirile din Oltenia

Maria Bozan – Instrumente muzicale din colecţia Muzeului de Etnografie Universală „Franz Binder”

Discuţii

SECŢIUNEA II

Biblioteca ASTRA, corp B, parter – foaier

Moderatori: Gabriela-Mariana Luca, Ilie Moise

Rodica Colta – Funcţia sunetului în societăţile tradiţionale

Ilie Moise – Sisteme de comunicare în lumea satului tradiţional: clopotul

Mihaela Grancea – Cântecul haiducesc

Valerie Deleanu – Sistemul de comunicare între om şi animal în transporturile populare

Enache Tuşa – Instrumente muzicale arhaice la etniile dobrogene

Natalia Tuşa – Cântece şi obiceiuri de nuntă la aromâni

Rodica Brad – Bocetul în Gura Râului

Emilia Tomescu – Funcţia terapeutica a bocetului

Discuţii

Ora 13.30 PRÂNZ, Centrul de Reuniune Academică, str. Banatului, nr. 6, Sibiu

LUCRĂRILE PE SECŢIUNI

Ora 16.00

SECŢIUNEA I

Biblioteca ASTRA, corp B , Sala de lectură, etaj V

Moderatori: Gabriela Rusu-Păsărin, Ovidiu Savu

Ciprian Anghel Ştefan – Lemnul de rezonanţă

Marius Dan Benţa, Ovidiu Savu – Pianotistul – artă, tehnică şi muzică

Gabriela Rusu-Păsărin – Ipostazele rostirii. Rostirea mediată în audiovizual

Adrian Popescu – Partitura sunetelor perceptibile şi imperceptibile

Vasile Floare – Sunetul primordial în gândirea orientală

Din Petre – Elemente romantice în muzica lui Beethoven

Maria-Roxana Bischin – Saltillo- un maestru al sunetului

Discuţii

SECŢIUNEA II

Biblioteca ASTRA, corp B, parter – foaier

Moderatori: Sultana Avram, Gabriela-Mariana Luca

Amalia Pavelescu – Întru şi dincolo de sunet. Transmitere, receptare și semnificații

Mircea Măran, Sanja Lazarević Radak – Limbajul Altuia ca sunet şi melodie barbară

Franciska Coman – Sunet şi fără sunet la copiii cu dizabilităţi

Gabriela-Mariana Luca – Murmurul inimii, între arhetip şi diagnostic

Avram Sultana – Tonul face muzica

Gabriel Kelemen – Arhetipuri computationale sinergice

Diana Tuchiluş – Picătura chinezească

Discuţii

20.30 CINA, Centrul de Reuniune Academică, str. Banatului, nr. 6, Sibiu

DUMINICĂ, 22 SEPTEMBRIE 2013

Orele 09.30-18.00

Excursie de documentare la Salinele Turda. Plecarea va avea loc de la Hanul Veştem şi din parcarea sălii Thalia

20.30 CINA, Centrul de Reuniune Academică, str. Banatului, nr. 6, Sibiu

LUNI, 23 SEPTEMBRIE 2013

Plecarea invitaţilor