publicat în: Arhivă

Asia News: despre mesajul lui Bartolomeu I

„Naşterea Domnului, singura realitate împotriva înşelătoriilor (falsităţii) şi a iluziilor”

– articol publicat luni, 29 decembrie 2008

Sărbătoarea Naşterii Domnului este “singurul răspuns la relele care se abat asupra lumii”, zdrobită de falsitatea lumii financiare existente în prezent şi de iluziile cu care se hrănesc tinerii, de o veritabilă “divinitate secularizată”, “dezbrăcată” de istorie.

Acestea sunt declaraţiile lui Bartolomeu I, Patriarhul ortodox al Constantinopolului, în mesajul său la sărbatoarea Naşterii Domnului, adresat întregii lumi.

“Naşterea Domnului nostru”, se accentuează în acest mesaj, “nu ne promite o fericire himerică sau o eternitate abstractă, ci ne oferă posibilitatea de a participa la viaţa divină… Într-o lume în plină criză şi confuzie, aceste cuvinte pline de adevăr sună ciudat. Speranţele majorităţii oamenilor, bazate în principal pe adevărul şi divinitatea secularizate, au rămas descoperite şi umilite.

Personalitatea umană a fost strivită de statistici, sondaje, computere şi finanţe: lucruri lipsite de conţinut.

Natura este constant ofensată şi mediul suferă; tinerii au fost înşelaţi şi sunt răvăşiţi, protestând împotriva nedreptăţilor din prezent şi a incertitudinii din viitor.

Un voal de întuneric învăluie planeta noastră şi lasă impresia că se doreşte ascunderea mesajului care vine dinspre Betleem. ”

“Dar Biserica”, afirmă Bartolomeu I, “îi cheamă pe toţi la o mai înţeleptă considerare a tuturor lucrurilor şi la o reevaluare a priorităţilor din viaţa noastră, în ceea ce priveşte respectul faţă de persoană şi de Dumnezeu. Şi , niciodată nu va înceta să proclame cu glas puternic, datorită experienţei sale multi-milenare, că acest prunc născut în ieslea din Betleem este singura speranţă pentru noi toţi; El este Cuvântul şi împlinirea vieţii; El este trimisul eliberator al Lui Dumneze pentru intregul său popor.”

“Întruparea Fiului Lui Dumnezeu”, spune patriarhul ecumenic, “nu este un eveniment simbolic, aşa după cum afirmă despre reîncarnare alte mitologii, ci este o realitate istorică, ce a avut loc într-un moment istoric precis.

Acest eveniment, de întrupare în Lume, ne oferă posibilitatea să depăşim limitele noastre, nu în sensul de atingere a stadiilor de virtute proclamate de către filosofii greci, nici a liniştii declarate de budism sau de alte elemente de spiritualitate orientală, cum ar fi karma sau reîncarnarea.”