publicat în: Arhivă

Despre Adunarea Eparhiala

Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale unei eparhii. Funcționarea și structura Adunării Eparhiale sunt reglementate de articolele de la 90 la 94 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române. Centrul de presa al Patriarhiei Romane [https://www.basilica.ro] ne-a oferit cateva date pe aceasta tema:

“Adunarea Eparhială este organismul deliberativ al eparhiei alcătuit din 30 de membri, o treime clerici şi două treimi mireni, aleşi pe circumscripţii de delegaţii consiliilor parohiale pentru mireni şi de către toţi preoţii şi diaconii din eparhie organizaţi pe circumscripţii clericale. Sunt aleşi pentru un mandat de patru ani, iar actualul mandat are ca perioadă de activitate 2010 – 2014. Pe lângă cei treizeci de membri ai Adunării Eparhiale mai activează un număr de membri onorifici în acest organism deliberativ care sunt consultaţi în diferite domenii de activitate pe care aceştia le cunosc”.

“Acest organism deliberativ este condus sau are ca preşedinte pe Chiriarhul locului, în cazul Arhiepiscopiei Bucurestilor pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, iar în cazul celorlalte eparhii pe Arhiepiscopul sau Episcopul locului. Adunarea Eparhială se întruneşte statutar o dată pe an, în primul trimestru, fiind convocată cu ordinea de zi stabilită înainte şi cu cel puţin 14 zile înainte de întrunirea în şedinţă de lucru. Pe lângă şedinţele ordinare Adunarea Eparhială poate fi convocată ori de câte ori este nevoie de către preşedintele acesteia în cel mai scurt timp posibil în funcţie de situaţiile care se ivesc în cadrul eparhiei”.

“Adunarea Eparhială are un rol foarte important în supravegherea şi vegherea la buna desfăşurare a activităţilor în cadrul eparhiei, ea supraveghind ca să se pună în aplicare hotărârile organismelor superioare deliberative ale Sfântului Sinod, ale celorlalte organisme deliberative şi executive şi supraveghează ca toată activitatea din cadrul eparhiei să se desfăşoare în conformitate cu prevederile statutare şi regulamentare”.

Adunarea eparhială are în componența sa cinci comisii de lucru permanente, care formulează propunerile asupra problemelor ce urmează a fi supuse deliberării.