publicat în: Arhivă

Parohia Fizeş din protopopiatul Reşiţa

Ocazie 1: Resfintire si Aniversare a 250 ani

Zi de aleasă sărbătoare pentru credincioşii parohiei Fizeş din protopopiatul reşiţa care s-au bucurat la aniversarea a 250 de ani de existenţă a bisericii parohiale de prezenţa Preasfinţitulu Părinte Episcop Lucian în mijlocul lor care a oficiat şi slujba de resfinţire a bisericii care străjuieşte satul Fizeş.

Aflată în centrul comunei, într-un parc generos, biserica parohiei Fizeş este una din cele mai mari şi frumoase locaşuri din arealul zonei de interferenţă a judeţului Caraş-Severin cu judeţul Timiş. Anul jubiliar al acestei biserici a fost marcat de săvârşirea Sf. Liturghii arhiereşti şi a slujbi de resfinţire a bisericii, dimpreună cu rânduiala de înnoire a sfintei mese, târnosite în anul 1949 la data de 8 noiembrie de către mitropolitul Banatului, Vasile Lăzărescu. Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian a fost întâmpinat de autorităţi locale şi centrale, precum şi de mulţi tineri îmbrăcaţi în straie populare, demni de înaintaşii lor care le-au lăsat loc de rugăciune şi închinare.

Pentru a puncta evenimentul, la iniţiativa părintelui paroh Gheorghe Dobre şi prin contribuţia credincioşilor în latura de miazănoapte a bisericii s-a montat o placuţă comemorativă, care punctează evenimentul serbat de Ierarh, preoţi şi credincioşi la împlinirea a 250 de ani de existenţă a bisericii din Fizeş. Pe locul actualei biserici din Fizeş a existat o veche biserică din lemn, care neîncăpătoare fiind a fost înlocuită de această biserică de acum. În cadrul Sf. Liturghii s-au pomenit ctitorii locaşului şi cei 32 de preoţi adormiţi în Domnul care au slujit în cei 250 de această parohie.Tot în cadrul Sf . Liturghii oficiate a avut loc şi hirotonia întru preot a diaconului Ionel Remus Negru, care va sluji la parohia Maciova din protopopiatul Caransebeş.

Cuvântul de învăţătură din încheiere i-a aparţinut Ierarhului, după care toţi credincioşii au participat la agapa frăţească oferită de parohie cu prilejul acestui important eveniment care marchează statornicia credinţei strămoşeşti ortodoxe pe meleagurile Banatului Montan.