publicat în: Arhivă

Obligatii fiscale cu data limita de depunere 17 octombrie

Conform ANAF [https://www.anaf.ro] , data de 17 octombrie este ultima zi pentru depunerea:

OBLIGAŢIA…CONTRIBUABILI…CONFORM…Situaţia livrărilor de ţigarete în luna .. anul .. [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Situatie_tigarete_HG_1620_2009.pdf] (pentru luna precendentă)Antrepozitarii autorizaţi, operatorii înregistraţi/ destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de astfel de produseHG 1620/2009, alin. (1) al punctului 5-2Situaţia centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna… [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_35_2012.pdf] (pentru luna precedenta)Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final.

(alcoolul etilic şi alte produse alcoolice)CF art.206-58Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_47_2012.pdf] (pentru luna precendentă)Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările intracomunitare de produse accizabileCF art. 206-50Situaţia centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Situatie_central_HG_1620_2009.pdf] (pentru luna precendentă)Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator finalCF art. 206-20, HG 1620/2009 alin. (22) al punctului 82Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Evid_marcaje_HG_1620_2009.pdf] (pentru luna precendentă)Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcãriiCF art. 206-64, HG 1620/2009 alin. (9) al punctului 117.2Situaţia cu privire la produsele accizabile [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_48.1_2012.pdf] (pentru luna precendentă)Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie şi pentru depozitare produse accizabile, precum şi terminalul petrolier cu ieşire în port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operaţiunile desfăşurate în incinta acestuiaCF art. 206-55, HG 44/04, pct. 109Jurnale privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_52.1_2012.pdf] (pentru luna precendentă )Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitareHG 1620/2009 alin. (11) al pct. 113.1Jurnalele privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Jurnal_anexa53.pdf] (pentru luna precendentă)Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitareHG 1620/2009 alin. (13) al punctului 113.1 de la titlul VII