publicat în: Arhivă

Obligatii fiscale cu data limita de depunere 25 octombrie

Conform ANAF [https://www.anaf.ro] , data de 25 octombrie este ultima zi pentru depunerea:

OBLIGAŢIA…CONTRIBUABILI…CONFORM…Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentăPlătitorii de următoarele venituri:

a) din drepturi de proprietate intelectuală;

b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;

c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;

d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV-1, care nu generează o persoană juridică.CF art. 52 alin. (3)Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_100_2012_aug.pdf] (format electronic [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html] )

– lunar

– trimestrial

– alte termeneContribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1

Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2

Contribuabilii prevăzuţi în anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.3OPANAF 70/2012, modif. prin OPANAF 1135/2012Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent, Formular 104 [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_104_1_2009.pdf] Persoanele juridice constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din CFOPANAF 101/2008Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formular 112 [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2012.pdf] pentru luna precedentă, sau pentru trimestrul precedentPersoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

– Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

– Contribuabilii prevăzuţi la art. 58 alin. (2) CF

CF art. 296^19, OMFP 1045/12

CF art. 296-19, alin. (1-1)

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România – Formular 224 – [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_224_2012.pdf] pentru luna precedentăPersoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în RomâniaCF art.60, alin. (2), OMEF 2371/07Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise – Formular 225 [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decl_225_2010.pdf] – pe trimestrul precedentContribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.CF art. 67, alin. (3) lit. a) OPANAF 2600/2010Decontul de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_300_2011.pdf] (format electronic [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html] )Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)CF art.156-2, alin. (1), OPANAF 183/11Decontul special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic))Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.CF art. 156-3, alin. (2), OPANAF 30/11Declaraţia recapitulativa privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri – Formular 390 VIES [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_390_2011.pdf] – pentru luna trecută Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 sau 153-1 din CFCF art. 156-4 şi OPANAF 76/10Declaraţia informativa privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional – Formular 394 – [https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_394_2011.pdf] aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156 -1 din CF)Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CF obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din CF, pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).

Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din CF, care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.OPANAF 3596/2011