publicat în: Arhivă

Proiect de Hotarare referitor la ajutorul acordat veteranilor si vaduvelor de razboi, pentru nevoi casnice

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale anunta PROIECTUL de HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război și văduvelor de război.

Astfel, În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art.16 lit.g) şi art.18 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1 – Veteranii de război, văduvele de război, precum şi accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acţiunii mijloacelor de luptă ale războiului, beneficiază în anul 2011 de un ajutor anual în cuantum de 160 lei/persoană pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.

Art. 2 – Sumele pentru plata ajutorului prevăzut la art.1, inclusiv cheltuielile cu transmiterea acestora la beneficiari, se suportă din bugetele Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Administrației și Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

Puteti consulta integral, Proiectul de Lege AICI. [https://www.mmuncii.ro/ro/articole/2011-11-30/2400-articol.html] Termenul până la care se primesc propuneri şi observaţii, este: 10.12. 2011.