publicat în: Arhivă

BNR anunta: 3 ianuarie 2012 – zi nebancara

BNR [https://www.bnr.ro] anunta emiterea Circularei nr. 43 din 7.dec.2011 – Monitorul Oficial, Partea I 877 12.dec.2011 – cu intrare în vigoare la 12.dec.2011, privind declararea zilei de 3 ianuarie 2012 ca zi nebancară

Având în vedere art. 22 alin.(1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României si Hotărârea Consiliul de administraţie din şedinţa din data de 29.11.2011,

In vederea asigurării condiţiilor necesare trecerii instituţiilor de credit din România la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la data de 1 ianuarie 2012 în conformitate cu prevederile Ordinului Băncii Nationale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiară (IFRS), în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al art.405 lit.f din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următoarea

CIRCULARA

Art. 1. Ziua de 3 ianuarie 2012 se declară zi nebancară.

Art. 2. Sistemul de plăţi ReGIS şi sistemul de decontare a operaţiunilor cu instrumente financiare SaFIR, administrate de Banca Naţională a României, nu vor funcţiona în data de 3 ianuarie 2012.

Art. 3. Instituţiile de credit, Trezoreria Statului şi operatorii sistemelor de plăţi şi ai sistemelor de decontare vor informa în timp util clienţii, respectiv participanţii proprii, asupra prevederilor prezentei circulare.

Puteti citi integral, Circulara BNR, AICI [https://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324857] .