publicat în: Arhivă

De la 1 ianuarie 2012, salariul minim brut garantat in plata – 700 lei, adica sub 1 euro/ora (4,13 lei)

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale [https://www.mmuncii.ro] anunta: HOTĂRÂREA pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

Astfel, “in temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art.164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre

Art. 1. – Începând cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2012 reprezentând 4,13 lei/oră.

Art. 2. – Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată prevăzut la art. 1.

Art. 3. – (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art.1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecției Sociale prin inspectoratele teritoriale de muncă judeţene şi al municipiului Bucureşti, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecției sociale.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Puteti citi integral, prezenta Hotarare, AICI [https://www.mmuncii.ro/ro/articole/2011-12-08/2411-articol.html] .