Proiect de Lege privind Economia Sociala

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale [https://www.mmuncii.ro] anunta Proiectul de LEGE PRIVIND ECONOMIA SOCIALĂ

Astfel,

Art.1 – Prezenta lege are ca obiect reglementarea domeniului economiei sociale, a cadrului general de organizare şi funcţionare a întreprinderilor care desfăşoară activităţi în domeniul economiei sociale, stabilirea măsurilor de promovare a acestora, precum şi stabilirea competenţelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în domeniu.

Art.2 – Economia socială este parte a sectorului economic, organizată independent de sectorul public, al cărei obiectiv principal este producerea de bunuri și servicii în beneficiul comunităţii, având scopul de a promova incluziunea socială a persoanelor aflate în situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială.

Art.3 – Economia socială se bazează pe următoarele principii:

a) prioritatea acordată individului şi obiectivelor sociale;

b) aplicarea principiului solidarităţii şi al responsabilităţii sociale;

c) convergenţa dintre interesele membrilor şi interesul general;

d) exercitarea unui control democratic asupra activităţilor de economie socială;

e) asocierea voluntară şi deschisă în formele de organizare;

f) gestiunea autonomă şi independenţa faţă de autorităţile publice;

g) alocarea unei părţi din profit pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă şi furnizarea unor servicii de interes pentru membri şi/sau de interes general.

Art.4 – (1) Promovarea economiei sociale reprezintă una dintre orientările prioritare ale politicii publice şi are drept scop dezvoltarea politicilor de incluziune socială şi inserţie pe piaţa forţei de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile, ca mijloc de reducere a marginalizării şi excluziunii sociale a acestora.

(2) Economia socială are următoarele obiective:

a) promovarea cu prioritate a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă, activităţi care vizează în mod prioritar ocuparea a cât mai multor persoane aparţinând grupurilor vulnerabile şi nu profitabilitatea pe termen scurt;

b) promovarea creării de locuri de muncă adaptate nevoilor specifice ale persoanelor din grupurile vulnerabile;

c) dezvoltarea unor programe eficiente de formare dedicate persoanelor din grupurile vulnerabile;

d) dezvoltarea serviciilor sociale personalizate pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile.

Puteti consulta integral, Proiectul [https://www.mmuncii.ro/ro/articole/2011-12-14/2414-articol.html] de Lege, AICI. [https://www.mmuncii.ro/ro/articole/2011-12-14/2414-articol.html]

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.