ANAF a emis ordinul 3392, de stabilire din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală [https://www.anaf.ro] a emis următorul ordin (3392 din 4 noiembrie 2011):

ART. 1

(1) Se aprobă Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) nu se aplică:

a) contribuabililor prevăzuţi la art. 78 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţi inactivi, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

b) contribuabililor care beneficiază de regimul de declarare derogatoriu, pentru perioada pentru care acesta a fost aprobat, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu;

c) obligaţiilor fiscale stabilite ca urmare a acţiunii de inspecţie fiscală;

d) persoanelor fizice, pentru impozitul pe venit.

Puteti consulta integral acest ordin, pentru zece zile de la tiparirea lui in Monitorul Oficial, AICI [https://www.monitoruloficial.ro/RO/article—e-Monitor—339.html] (M.O. 816/18.11.2011).

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.