publicat în: Arhivă

Codul ocupatiilor din Romania (actualizat 2011)

DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII – ÎN STRUCTURA ARBORESCENTĂ – SUB RAPORTUL COMPETENŢELOR PROFESIONALE (conform Ministerului Muncii [https://www.mmuncii.ro] )

1. GRUPA MAJORĂ 1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=183]

Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice

Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice adoptă, modifică şi abrogă legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe; exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării; contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale economice şi sociale ale salariaţilor în raport cu statutele lor; reprezintă voinţa politică a cetăţenilor, cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democraţiei.

Click AICI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=183]

2. GRUPA MAJORĂ 2 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=185]

Specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice

Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice îndeplinesc sarcini profesionale care necesită cunoştinţe de înalt nivel în ştiinţe fizice, biologice, sociale şi umane; întreprind analize şi cercetări, elaborează concepte, teorii şi metode; aplică în practică cunoştinţele dobândite sau avizează lucrări realizate în domeniul respectiv; predau în învăţământul de diverse grade, teoria şi practica uneia sau mai multor discipline; instruiesc şi educă persoane handicapate; oferă consultaţii în domeniul comercial, juridic şi social; creează şi interpretează opere de artă; susţin comunicări ştiinţifice şi întocmesc rapoarte.

Click AICI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=185]

3. GRUPA MAJORĂ 3 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=187]

Tehnicieni, maiştri şi asimilaţi

Tehnicienii şi asimilaţii acestora sunt absolvenţi ai învăţământului liceal, postliceal şi de maiştri, în subordinea cadrelor de conducere sau specialiştilor cu profesiuni intelectuale şi ştiinţifice, îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi înrudite cu cercetarea, din domeniile ştiinţelor fizice (inclusiv ingineria şi tehnologia), ştiinţelor vieţii (inclusiv profesiunile medicale), precum şi ştiinţelor sociale şi umaniste. Sarcinile acestora constau în instruirea copiilor din învăţământul primar, preşcolar şi învăţământul special; prestarea de servicii tehnice legate de comerţ, finanţe, administraţie şi activităţi sociale; exercitarea de activităţi artistice, sportive şi de divertisment; îndeplinesc unele funcţii cu caracter religios.

Click AICI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=187]

4. GRUPA MAJORĂ 4 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=189]

Funcţionari administrativi

Funcţionarii administrativi, având un nivel de pregătire medie şi, eventual, cursuri de specializare înregistrează şi realizează prelucrarea informaţiilor; execută lucrări de birou şi secretariat; ţin registre de evidenţă pentru aprovizionare şi transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei; pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operaţiuni de casă; furnizează informaţii clienţilor în legătură cu organizarea de călătorii ş.a; asigură serviciul în centrale telefonice.

Click AICI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=189]

5. GRUPA MAJORĂ 5 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=191]

Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi

Lucrătorii operativi din servicii, comerţ şi asimilaţii acestora organizează şi oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice şi asigură supravegherea copiilor la domiciliu sau în instituţii; pregătesc şi servesc gustări şi băuturi, oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delincvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosinţă îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata şi amănuntul.

Click AICI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=191]

6. GRUPA MAJORĂ 6 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=193]

Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânţări, plantări, tratamente fitosanitare, fertilizare şi recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti; recoltează culturi de grădină şi flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifică animale, în principal, pentru carne, lapte, păr, blană şi piele; cresc viermi de mătase şi albine; întreţin şi exploatează păduri şi ape; cultivă şi recoltează diferite specii acvatice; depozitează şi prelucrează produse apicole; valorifică produse către organisme specializate sau cumpărători.

Click AICI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=193]

7. GRUPA MAJORĂ 7 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=195]

Meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor

Muncitorii clasificaţi în această grupă execută lucrări manuale sau cu ajutorul unor scule, utilaje şi dispozitive parţial mecanizate.

Majoritatea ocupaţiilor din această grupă necesită cunoştinţe profesionale care se dobândesc în şcoli profesionale, licee industriale sau cursuri de calificare.

Lucrările specifice constau în: extragerea de materii prime şi prelucrarea acestora; executarea, construirea, întreţinerea şi repararea construcţiilor şi altor lucrări; turnarea, sudarea şi modelarea metalelor; construirea şi montarea aparatelor, motoarelor şi accesoriilor; reglarea maşinilor-unelte, întreţinerea şi repararea maşinilor industriale, inclusiv a motoarelor şi vehiculelor, aparatelor electrice şi electronice; fabricarea instrumentelor de precizie, bijuteriilor, veselei şi altor obiecte din metale preţioase, sticlărie şi produse similare; executarea lucrărilor de imprimerie, precum şi producerea şi prelucrarea bunurilor alimentare şi a obiectelor din lemn, textile, piele şi altele.

Click AICI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=195]

8. GRUPA MAJORĂ 8 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=197]

Operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse

Operatorii (conducătorii) şi asamblorii la instalaţii şi maşini conduc şi supraveghează maşini şi instalaţii industriale şi agricole; asamblează echipamente, părţi componente sau alte produse, conform unor specificaţii stabilite sau procese tehnologice de fabricaţie. Calificarea necesară îndeplinirii sarcinilor se dobândeşte în licee de specialitate, şcoli profesionale sau prin practică la locul de muncă, în urma cărora se obţin cunoştinţe cu privire la: supravegherea funcţionării sistemelor de comandă a maşinilor şi instalaţiilor; ordinea operaţiilor de montaj, a pieselor componente produselor în fabricaţie; desfăşurarea proceselor tehnologice de fabricaţie; cunoaşterea modului de funcţionare şi conducere a maşinilor mobile şi altele.

Click AICI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=197]

9. GRUPA MAJORĂ 9 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=199]

Muncitori necalificaţi

Muncitorii necalificaţi execută sarcini care necesită folosirea uneltelor manuale şi, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe stradă şi în alte locuri publice; furnizarea de servicii diverse pe stradă; curăţarea, spălarea şi călcarea rufelor; asigurarea întreţinerii imobilelor de locuit, hotelurilor şi altor clădiri; spălarea geamurilor şi vitrinelor; livrarea mărfurilor; transportarea bagajelor; asigurarea pazei imobilelor şi bunurilor; colectarea gunoaielor; curăţarea străzilor şi altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria minieră, construcţii, lucrări publice şi în industria prelucrătoare; ambalare manuală; citirea contoarelor; încasarea banilor, manipularea mărfurilor şi conducerea vehiculelor cu tracţiune animală. Executarea activităţilor de către persoanele clasificate în această grupă majoră nu necesită o pregătire profesională specială.

Click AICI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=199]