publicat în: Arhivă

GRUPA MAJORA 1 – Codul ocupatiilor din Romania (actualizat 2011)

conform Ministerului Muncii [https://www.mmuncii.ro]

Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori din unităţile economico-sociale şi politice

Membrii corpului legislativ, ai executivului, înalţii conducători ai administraţiei publice, conducătorii şi funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice adoptă, modifică şi abrogă legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe; exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării; contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale economice şi sociale ale salariaţilor în raport cu statutele lor; reprezintă voinţa politică a cetăţenilor, cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democraţiei.

Subgrupe majore componente :

11 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

12 Conducători de unităţi economico-sociale mari (corporaţii)

13 Conducători de unităţi economico-sociale mici (giranţi)

1.1. SUBGRUPA MAJORĂ 11

Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice.

Membrii corpului legislativ, ai executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice adoptă, modifică şi abrogă legi constituţionale, organice şi ordinare; formulează, aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe; exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării, în baza legii.

Grupe minore componente :

111 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

114 Preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice, profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteşti

1.1.1. GRUPA MINORĂ 111

Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

Membrii corpului legislativ, ai executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează, adoptă, modifică şi abrogă legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe; exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării, în baza legii.

Grupe de bază componente :

1110 Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei publice

1110 LEGISLATORI, MEMBRI AI EXECUTIVULUI ŞI ÎNALŢI CONDUCĂTORI AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Membrii corpului legislativ, ai executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice formulează, adoptă, modifică şi abrogă legi constituţionale, organice şi legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe; exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării, în baza legii.

Ocupaţii componente :

111001 adjunct al procurorului general

111002 ambasador

111003 chestor Parlament

111004 comandant unic aviaţie

111005 comisar general

111006 comisar general adjunct

111007 consilier diplomatic

111008 consilier guvernamental

111009 consilier şi consultant juridic

111010 consilier instituţii publice

111011 consilier al ministrului

111012 consul general

111013 consultant prezidenţial şi guvernamental

111014 senator

111015 director instituţie publică şi asimilaţi

111016 director adjunct instituţie publică şi asimilaţi

111017 director de cabinet

111018 director general instituţie publică şi asimilaţi

111019 consilier economic

111020 grefier şef (judecătorie, parchet)

111021 grefier şef de secţie (Curte de Apel, tribunal, parchete)

111022 guvernator

111023 inspector de stat şef

111024 inspector şef în administraţia publică

111025 magistrat asistent şef

111026 ministru şi asimilaţi

111027 ministru consilier

111028 ministru de stat

111029 ministru plenipotenţiar

111030 notar şef

111031 notar şef adjunct

111032 prefect

111033 preşedinte Academie

111034 preşedinte Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

111035 preşedinte Curte de Apel

111036 preşedinte Curte de conturi

111037 preşedinte de judecătorie

111038 preşedinte Camera Deputaţilor

111039 preşedinte secţie (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii)

111040 preşedinte tribunal

111041 preşedintele României

111042 prim grefier

111043 prim procuror

111044 prim procuror adjunct

111045 prim adjunct al procurorului general

111046 prim ministru

111047 primar

111048 procuror general

111049 procuror şef de secţie

111050 procuror şef de secţie adjunct

111051 secretar general

111052 secretar general al guvernului

111053 secretar Parlament

111054 secretar de stat şi asimilaţi

111055 secretar general Academie

111056 secretar şef notariat

111057 secretar primărie, prefectură, procuratură

111058 şef laborator criminalistică

111059 şef birou instituţie publică

111060 şef cabinet

111061 şef birou senatorial

111062 şef departament

111063 şef protocol de stat

111064 şef serviciu instituţie publică

111065 subprefect

111066 viceguvernator

111067 viceprimar

111068 deputat

111069 vicepreşedinte (la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea de Apel, tribunale şi judecătorii)

111070 consilier prezidenţial

111071 consilier parlamentar

111072 preşedinte Senat

111073 preşedinte instituţie publică

111074 subsecretar de stat

111075 inspector şef al Inspecţiei Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111076 membru al Consiliului Superior al Magistraturii

111077 secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii

111078 inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare pentru judecători / procurori de pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii

111079 vicepreşedinte instituţie publică

111080 inspector general judecătoresc şef

1.1.2. GRUPA MINORĂ 114

Preşedinţi şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice, profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteşti

Preşedinţii şi alţi funcţionari superiori din organizaţii politice, profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii obşteşti reprezintă voinţa politică a cetăţenilor; apără drepturile şi promovează interesele organizaţiilor pe care le conduc, în faţa administraţiei şi în relaţiile dintre ele, pe baza statutelor proprii, cu respectarea ordinii de drept şi principiilor democratice; definesc, formulează şi urmăresc aplicarea politicii organizaţiei pe care o reprezintă (partide politice, sindicate, organizaţii patronale, asociaţii profesionale, sportive sau umanitare).

Grupe de bază componente :

1141 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice

1142 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii similare

1143 Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii similare ( UNICEF, ecologice etc. )

1141 CONDUCĂTORI ŞI ALŢI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANIZAŢIILE POLITICE

Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice definesc politica, statutul şi regulamentul intern al organizaţiilor, îndeplinesc funcţia de reprezentare a acestora şi de coordonare a activităţii respective.

Ocupaţii componente :

114101 consilier organizaţie politică

114102 preşedinte organizaţie politică

114103 vicepreşedinte organizaţie politică

114104 secretar organizaţie politică

1142 CONDUCĂTORI ŞI ALŢI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANI-ZAŢIILE PROFESIONALE, PATRONALE, SINDICALE ŞI ALTE ORGANIZAŢII SIMILARE

Conducătorii şi înalţii funcţionari din organizaţiile profesionale, patronale, sindicale şi alte organizaţii similare definesc şi formulează politica, statutul şi regulamentele de ordine interioară ale organizaţiilor pe care le conduc, supraveghează aplicarea politicii organizaţiilor respective, reprezintă aceste organizaţii şi acţionează în numele lor, reprezentându-le interesele în Parlament şi în faţa puterii publice.

Ocupaţii componente :

114201 conducător de asociaţii, filiale şi organizaţii obşteşti

114202 locţiitor al conducătorului de asociaţii, filiale organizaţii obşteşti

114203 secretar şi secretar adjunct ai asociaţiilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti

114204 preşedinte organizaţie sindicală

114205 vicepreşedinte organizaţie sindicală

114206 secretar organizaţie sindicală

114207 delegat sindical

114208 preşedinte asociaţie naţională cooperatistă

114209 vicepreşedinte asociaţie naţională cooperatistă

114210 secretar general asociaţie naţională cooperatistă

114211 preşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste

114212 vicepreşedinte asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste

114213 secretar asociaţie teritorială de organizaţii cooperatiste

114214 şef departament organizaţie sindicală

114215 preşedinte organizaţie cooperatistă

114216 vicepreşedinte organizaţie cooperatistă

114217 preşedinte asociaţie patronală

114218 vicepreşedinte asociaţie patronală

114219 preşedinte organizaţie profesională naţională

114220 vicepreşedinte organizaţie profesională naţională

114221 secretar naţional organizaţie profesională naţională

114222 preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

114223 vicepreşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

114224 secretar organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

114225 consilier preşedinte organizaţie profesională naţională

114226 consilier preşedinte organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

114227 şef departament/ compartiment/ preşedinte comisie organizaţie profesională, filială judeţeană/municipiu

114228 delegat sindical local

1143 CONDUCĂTORI ŞI ALŢI FUNCŢIONARI SUPERIORI DIN ORGANI-ZAŢIILE UMANITARE ŞI ALTE ORGANIZAŢII SIMILARE (UNICEF, ECOLOGICE)

Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii similare definesc şi formulează politica, statutul, şi regulamentul intern al organizaţiilor respective, îndeplinesc funcţii de coordonare a aplicării politicii proprii, precum şi de reprezentare a organizaţiilor în relaţiile cu alte organe şi organizaţii.

Ocupaţii componente :

114301 conducător de organizaţii umanitare şi asimilaţi

114302 secretar al organizaţiilor umanitare şi asimilaţi

1.2. SUBGRUPA MAJORĂ 12

Conducători de unităţi economico-sociale mari (corporaţii)

Conducătorii de întreprinderi mari – întreprinderi, organisme sau secţiile componente ale acestora, conduse de cel puţin trei cadre de conducere – definesc şi formulează politica economico-socială a întreprinderii sau a mai multor secţii, pentru care planifică şi coordonează desfăşurarea activităţii şi îndeplinesc funcţii de reprezentare a întreprinderilor respective.

Grupe minore componente :

121 Directori generali, directori din unităţi economico-sociale mari şi asimilaţi

122 Conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari

123 Alţi conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mari

1.2.1. GRUPA MINORĂ 121

Directori generali, directori din unităţi economico sociale mari

Directorii generali, directorii din unităţi economico-sociale mari şi asimilaţii acestora definesc şi formulează politica economică a întreprinderii, planifică şi coordonează activitatea acesteia, cu consultarea organului director în faţa căruia răspund de deciziile luate şi de rezultatele obţinute, îndeplinind şi funcţii de reprezentare a unităţilor respective.

Grupe de bază componente :

1210 Directori generali, directori şi asimilaţi

1211 Conducători şi alţi funcţionari superiori în sistemul bancar

1210 DIRECTORI GENERALI, DIRECTORI ŞI ASIMILAŢI

Directorii generali, directorii şi asimilaţii acestora, directorii de sucursale organizează şi conduc activitatea unei subunităţi în limitele stabilite de conducerea unităţii pentru aplicarea politicilor şi strategiilor generale, definesc şi formulează politica economico-socială a unităţilor respective, planifică şi coordonează activitatea, apreciază rezultatele obţinute, raportează în faţa consiliului de administraţie sau a altui organ director şi reprezintă unitatea în tranzacţiile cu terţii.

Ocupaţii componente :

121001 comandant şi comandant adjunct aviaţie

121002 comandant port, flotă

121003 decan, rector, prorector, prodecan

121004 director societate comercială

121005 director adjunct societate comercială

121006 inspector general şcolar

121007 director ştiinţific cercetare-dezvoltare şi asimilaţi

121008 inspector sanitar şef

121009 medic (farmacist) director şi asimilaţi

121010 medic (farmacist) director adjunct

121011 director general societate comercială

121012 director general adjunct societate comercială

121013 director de program

121014 director general regie autonomă

121015 director general adjunct regie autonomă

121016 director control risc

121017 director comercial

121018 director vânzări

121019 director/director adjunct, inspector şef şi asimilaţi

121020 director economic

121021 director magazin

121022 şef corp executori bancari

121023 director sucursală şi asimilaţi

121024 director tehnic

121025 director general institut naţional cercetare-dezvoltare şi asimilaţi

121026 director incubator tehnologic de afaceri

121027 director departament cercetare-dezvoltare

121028 manager general

121029 manager

121030 şef cancelarie

121031 director de societate comercială agricolă

121032 antreprenor în economia socială

121033 director resurse umane

1211 CONDUCĂTORI ŞI ALŢI FUNCŢIONARI SUPERIORI ÎN SISTEMUL BANCAR

Preşedinţii, vicepreşedinţii şi alţi funcţionari superiori din sistemul bancar reprezintă şi angajează unitatea bancară în relaţiile cu clienţii, precum şi în faţa organelor de jurisdicţie; semnează actele de angajare a cheltuielilor materiale şi băneşti, precum şi toate celelalte acte ce se emit de către bancă, potrivit normelor; organizează şi coordonează activitatea băncii conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Ocupaţii componente:

121101 preşedinte bancă/ vicepreşedinte/ prim vicepreşedinte

121102 economist şef

121103 director general/ director general adjunct bancă/societate leasing

121104 director executiv bancă/ director/director adjunct

121105 şef departament bancă/ şef adjunct departament

121106 şef proiect bancă

121107 şef serviciu/şef birou/ bancă/ societate leasing

121108 coordonator compartiment/ colectiv bancă

121109 dealer şef (arbitragist bancă)

121110 director unitate bancară operaţională/ director adjunct unitate bancară operaţională

121111 şef agenţie bancară

121112 contabil şef/ director financiar/ bancă/ societate leasing

121113 director de arhivă bancă

121114 director/director adjunct divizie/direcţie leasing

121115

121116 director/ director executiv conformitate

121117 coordonator conformitate

121118 manager securitatea informaţiei (Chief Information Security Officer (CISO)

1.2.2. GRUPA MINORĂ 122

Conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi de producţie şi sociale din unităţi economico-sociale mari

Conducătorii de compartimente cu activităţi de producţie şi sociale din unităţile economico-sociale mari răspund, planifică şi conduc activitatea de producţie a bunurilor şi prestărilor de servicii, în limitele stabilite de cadrele ierarhic superioare, avizează recrutarea şi formarea personalului, apreciază randamentul muncii acestuia, reprezintă interesele unităţii pe care o conduc în relaţiile de muncă cu alte compartimente similare din cadrul întreprinderii (instituţiei) proprii sau cu terţii.

Grupe de bază componente :

1221 Conducători în agricultură, silvicultură, vânătoare piscicultură, pescuit şi protecţia mediului

1222 Conducători în industria extractivă şi prelucrătoare

1223 Conducători in construcţii

1224 Conducători în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul

1225 Conducători în turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement

1226 Conducători în transporturi, poştă şi telecomunicaţii

1227 Conducători de firme de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale

1228 Conducători la întreprinderi de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)

1229 Conducători în alte activităţi de producţie şi servicii sociale (sănătate, cultură, învăţământ, sport, afaceri externe etc.)

1221 CONDUCĂTORI ÎN AGRICULTURĂ SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE PISCICULTURĂ, PESCUIT ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Conducătorii din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură, pescuit şi protecţia mediului, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alte cadre de conducere de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de producţie a bunurilor agricole, supraveghează utilizarea resurselor materiale, financiare şi umane, stabilesc modalităţile de execuţie a lucrărilor de specialitate, avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului, reprezintă unitatea pe care o conduc în relaţiile cu alte sectoare ale aceleiaşi întreprinderi sau cu terţii.

Ocupaţii componente :

122101 hidrometeorolog şef

122102 inginer şef agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură,

pescuit

122103 inspector general vânătoare

122104 medic veterinar şef

122105 şef centru protecţia plantelor şi mediului

122106 şef centru reproducţia şi selecţia animalelor

122107 şef district, centru, ocol silvic

122108 şef circumscripţie sanitar-veterinar şi control al alimentelor

122109 şef complex zootehnic

122110 şef fazanerie

122111 şef fermă agricolă (agrozootehnică)

122112 şef laborator analize pedologice şi asimilaţi

122113 şef oficiu cadastru

122114 şef parchet

122115 şef păstrăvărie

122116 şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă

122117 şef staţie hidrologică, meteorologică şi incubaţie

122118 şef staţie producţie, exploatare, întreţinere în agricultură

122119 şef staţie vinificaţie

122120 şef staţie lucrări de irigaţie şi ameliorare a solului

122121 inspector veterinar şef

122122 şef secţie mecanizare

1222 CONDUCĂTORI ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ŞI PRELUCRĂTOARE

Conducătorii din industria extractivă şi prelucrătoare, în subordinea directorilor responsabili, în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifică şi coordonează activitatea de extracţie a cărbunelui şi minereurilor, de producţie, conducere prin dispecer transport şi distribuţie a electricităţii, gazului şi apei şi industria petrolieră; supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii, precum şi recrutarea şi formarea profesională a 1personalului; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terţii.

Ocupaţii componente :

122201 inginer şef exploatare nucleară

122202 inginer şef industria extractivă şi prelucrătoare

122203 inginer şef radioprotecţie

122204 inspector şef conservarea energiei

122205 şef atelier industria extractivă şi prelucrătoare

122206 şef sector industria extractivă şi prelucrătoare

122207 şef centru prelucrare

122208 şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear

122209 şef unităţi miniere şi asimilate

122210 şef brigadă exploatare minieră

122211 şef serviciu tehnic şi componente nucleare

122212 şef serviciu termo-chimic

122213 şef uzină, centrală electrică, gaze, apă şi asimilaţi

122214 şef laborator în industria prelucrătoare

122215 şef modul în industria extractivă şi prelucrătoare

122216 şef centrală electrică, gaze şi apă

122217 şef secţie industrie extractivă şi prelucrătoare

122218 şef serviciu industrie extractivă şi prelucrătoare

122219 şef birou industrie extractivă şi prelucrătoare

122220 şef atelier reparaţii capitale

122221 inspector general industria petrolieră

122222 şef formaţie industria petrolieră/petrochimică

122223 şef instalaţie petrolieră

122224 şef laborator industria petrolieră

122225 şef staţie epurare ape reziduale

122226 supervizor geolog şi foraj

122227 şef formaţie în industria de maşini şi echipamente

122228 şef/şef adjunct staţie electrică

122229 şef/şef adjunct centru exploatare reţele electrice

122230 şef dispecer energetic central (DEC)

122231 manager securitate instalaţii industria extractivă şi prelucrătoare

122232 şef dispecer energetic teritorial (DET)

122233 şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei

122234

122235 şef schimb

122236 şef formaţie

1223 CONDUCĂTORI ÎN CONSTRUCŢII

Conducătorii din construcţii, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de producţie, exploatare şi întreţinere în construcţii şi lucrări publice; supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii, precum şi recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi randamentul acestuia; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia sau cu terţii.

Ocupaţii componente :

122301 ajutor şef brigadă în construcţii

122302 inginer şef în construcţii

122303 conducător antrepriză construcţii montaj

122304 şef atelier în construcţii

122305 şef brigadă complexă sau specializată

122306 şef laborator în construcţii

122307 şef lot

122308 şef şantier

122309 şef sector (secţie) drumuri-poduri

122310 şef secţie producţie, exploatare, întreţinere, reparaţii în construcţii şi

lucrări publice

122311 şef serviciu în construcţii

122312 şef birou în construcţii

122313 şef sector exploatare îmbunătăţiri funciare

122314 şef sistem exploatare îmbunătăţiri funciare

1224 CONDUCĂTORI ÎN COMERŢUL CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL

Conducătorii din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, în subordinea directorilor responsabili şi in colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea comercială a întreprinderii; supraveghează respectarea normelor practicate în regimul schimbului de mărfuri şi cheltuielile specifice; supraveghează recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine şi randamentul acestuia; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile cu alte sectoare interne sau cu terţii.

Ocupaţii componente :

122401 preşedinte cooperativă de consum

122402 şef bază recepţie

122403 şef serviciu comerţ cu ridicata şi amănuntul

122404 şef birou comerţ cu ridicata şi amănuntul

122405 vicepreşedinte cooperativă de consum

122406 şef staţie PECO

122407 şef departament mărfuri alimentare/nealimentare

122408 manager de zonă

1225 CONDUCĂTORI ÎN TURISM, ACTIVITĂŢI OSPITALIERE, ACTIVITĂŢI DE ALIMENTAŢIE ŞI ACTIVITĂŢI DE AGREMENT

Conducătorii din turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement în subordinea directorilor responsabili, planifică, coordonează şi supraveghează activitatea de care răspund şi utilizează eficient resursele aflate în administrare.

Ocupaţii componente :

122501 manager în activitatea de turism

1226 CONDUCĂTORI ÎN TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

Conducătorii din transporturi, poştă şi telecomunicaţii în subordinea directorilor responsabili, planifică şi coordonează activitatea specifică din transporturi, poştă şi telecomunicaţii; supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi respectarea normativelor şi tarifelor; avizează recrutarea, formarea profesională şi eficienţa personalului în subordine; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu sectoarele din interiorul acesteia şi cu terţii.

Ocupaţii componente :

122601 căpitan şef port

122602 comandant nave maritime

122603 comandant coordonator grup mare pescuit oceanic

122604 conducător (director şi director adjunct) Administraţia Filială Dunărea de Jos (AFDJ)

122605 director zbor

122606 inginer şef transporturi

122607 picher şef district

122608 revizor general siguranţa circulaţiei

122609 şef agenţie navală

122610 şef atelier aeroport

122611 şef atelier telecomunicaţii

122612 şef atelier transporturi

122613 şef autobază

122614 şef birou aeroport

122615 şef birou exploatare poştală

122616 şef birou radiotelecomunicaţii

122617 şef birou/ serviciu relaţii internaţionale

122618 şef birou/ serviciu transport maritim şi fluvial

122619 şef centrală telefonică

122620 şef centru control calitate emisie radiofonică

122621 şef centru control calitate emisie televiziune

122622 şef centru control local comunicaţii

122623 şef centru dirijare zbor

122624 şef centru poştal şi asimilaţi

122625 şef centru (secţie, sector) radiodifuziune şi asimilaţi

122626 şef centru (secţie, sector) telecomunicaţii şi asimilaţi

122627 şef centru zonal intervenţii radiorelee

122628 şef centru zonal de intervenţii translatare TV

122629 şef coloană auto

122630 şef depou/adjunct

122631 şef district căi ferate, poduri, drumuri

122632 şef divizie căi ferate

122633 şef formaţie comunicaţii

122634 şef formaţie operaţională telecomunicaţii

122635 şef laborator aeroport

122636 şef laborator măsurători telecomunicaţii

122637 şef laborator radio-televiziune

122638 şef laborator telecomunicaţii

122639 şef lot telecomunicaţii

122640 şef port

122641 şef regulator circulaţie căi ferate

122642 şef reţea telecomunicaţii

122643 şef revizie locomotive, automotoare

122644 şef revizie vagoane

122645 şef secţie/adjunct (sector) transporturi şi asimilaţi

122646 şef serviciu, centru, staţie, aeroport şi asimilaţi

122647 şef serviciu control zonal comunicaţii

122648 şef serviciu exploatare poştală

122649 şef serviciu filială Administraţia Filială Dunărea de Jos

122650 şef serviciu informare zbor

122651 şef serviciu staţie, tură meteo

122652 şef serviciu navigaţie

122653 şef serviciu radiotelecomunicaţii şi asimilaţi

122654 şef staţie căi ferate

122655 şef staţie comunicaţii prin satelit

122656 şef staţie radiorelee

122657 şef staţie teleferic

122658 şef staţie televiziune

122659 şef studio

122660 şef agenţie pilotaj

122661 şef cart

122662 telefonist şef

122663 telegrafist şef

122664 şef oficiu zonal poştă

122665 şef oficiu special poştă

122666 diriginte oficiu transporturi şi telecomunicaţii

122667 şef turn telecomunicaţii

122668 şef garaj

122669 comandant instructor

122670 şef mecanic instructor

122671 şef mecanic maritim/fluvial

122672 şef electrician maritim

122673 şef staţie radiotelegrafie (RTG)

122674 şef atelier reparaţii

122675 conducător activitate de transport rutier

122676 şef trafic auto intern

122677 şef trafic curierat intern

122678 şef departament logistică

122679 şef Centru Naţional de Telecomunicaţii Aeronautice Aviaţie Civilă

122680 şef centru meteo aeronautic

122681 şef birou/staţie/tură meteo aeronautic/de aerodrom

122682 şef Centru Naţional pentru Protecţia Meteorologică a Navigaţiei

Aeriene

122683 şef echipă intervenţii şi supraveghere echipamente în serviciile de

trafic aerian

1227 CONDUCĂTORI LA FIRME DE AFACERI, INTERMEDIERI ŞI ALTE SERVICII COMERCIALE

Conducătorii firmelor de intermediere a afacerilor şi a altor servicii comerciale, în subordinea directorilor responsabili, planifică şi coordonează activitatea de prestare servicii bancare, asigurare şi gestiune imobiliară, prelucrări informatice, studii de piaţă, contabilitate, arhitectură, inginerie, curăţare a clădirilor, expertize şi analize tehnice, publicitate şi condiţionare (ambalare) a mărfurilor; supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi avizează recrutarea, formarea profesională şi randamentul personalului în subordine; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu alte sectoare din interiorul acesteia şi cu terţii; supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii.

Ocupaţii componente :

122701 inginer şef firme de afaceri şi alte servicii comerciale

122702 şef agenţie comercială

122703 şef expoziţii şi târguri

122704 şef vamă şi asimilaţi

122705 şef serviciu/şef birou asigurări

122706 şef serviciu/şef birou daune

1228 CONDUCĂTORI LA INTREPRINDERI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAŢIE (REPARAŢII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂŢĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC.)

Conducătorii din întreprinderile de prestări de servicii pentru populaţie, în subordinea directorilor responsabili, planifică şi coordonează prestările de servicii pentru populaţie: supraveghere persoane la domiciliu, curăţenie şi alte prestaţii similare; planifică şi coordonează activitatea de executare a lucrărilor de reparaţii sau altor prestaţii; supraveghează utilizarea raţională a resurselor materiale şi financiare şi urmăresc respectarea termenelor planificate pentru executarea diferitelor servicii; avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului în subordine şi randamentul acestuia; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terţii.

Ocupaţii componente :

122801 inginer şef întreprinderi de reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii

şi alte servicii pentru populaţie

122802 şef atelier reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii şi alte servicii

pentru populaţie

122803 şef centru reparaţii

122804 şef centru dezinfecţie, deratizare şi dezinsecţie

1229 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂŢI DE PRODUCŢIE ŞI SERVICII SOCIALE (SĂNĂTATE, CULTURĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, AFACERI EXTERNE ETC.)

Conducătorii din alte activităţi de producţie şi servicii sociale, în subordinea directorilor responsabili, planifică şi coordonează activitatea din domeniile de sănătate şi asistenţă socială, învăţământ public şi particular, activitate recreativă, culturală şi sportivă, precum şi a instituţiilor şi organismelor extrateritoriale.

Ocupaţii componente :

122901 antrenor federaţie sportivă

122902 asistent medical şef

122903 biochimist şef secţie, laborator

122904 biolog şef secţie, laborator

122905 chimist şef secţie, laborator

122906 comandant aeroclub

122907 conducător tabără şcolară

122908 consilier teritorial şef inspectoratul pentru cultură

122909 coordonator presă

122910 director în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri

122911 farmacist şef secţie, laborator

122912 farmacist diriginte

122913 laborant medical şef

122914 medic şef (policlinică, staţie de salvare, centru de recoltare sânge)

122915 medic şef secţie, laborator

122916 moaşă şefă

122917 oficiant medical şef

122918 preşedinte federaţie sportivă şi asimilaţi

122919 preşedinte complex, club sportiv şi asimilaţi

122920 psiholog şef secţie, laborator

122921 redactor şef presă, editură

122922 secretar general agenţie presă, editură

122923 secretar general redacţie

122924 secretar general federaţie sport

122925 secretar ştiinţific învăţământ, cercetare

122926 şef unitate elementară de lucru

122927 şef atelier presă

122928 şef birou exploatare, coordonare presă

122929 şef birou redacţie

122930 şef birou relaţii unităţi presă şi asimilaţi

122931 şef laborator conservare-restaurare opere de artă

122932 şef lectorat

122933 şef oficiu juridic

122934 şef oficiu, serviciu, secţie, redacţie şi asimilaţi

122935 şef serviciu control tehnic presă

122936

122937 soră medicală şefă

122938 tehnician sanitar şef

122939 şef catedră

122940 şef agenţie concursuri hipice

122941 şef producţie film

122942 şef secţie producţie film

122943 şef atelier producţie film

122944 şef oficiu interjudeţean difuzare film

122945 librar şef

122946 şef atelier decorator

122947 şef serviciu şi asimilaţi

122948 şef atelier şi asimilaţi

122949 şef secţie şi asimilaţi

122950 şef birou şi asimilaţi

122951 şef serviciu de reintegrare socială şi supraveghere

122952 şef executiv audit intern

122953 director aşezământ cultural

122954 manager al organizaţiei culturale

1.2.3. GRUPA MINORĂ 123

Alţi conducători de compartimente (secţie, serviciu, birou, laborator etc.) cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mari

Alţi conducători de compartimente cu activităţi nelucrative din unităţile economico-sociale mari sub conducerea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifică şi coordonează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea si formarea personalului din subordine, urmăreşte randamentul şi eficienţa acestuia; reprezintă organizaţia în relaţiile cu alţi conducători de organizaţii, în relaţiile de lucru cu alte sectoare din interior sau cu terţii.

Grupe de bază componente :

1231 Conducători în servicii de administraţie şi financiare

1232 Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă

1233 Conducători în activitatea de vânzare şi marketing 88 COR – PARTEA A DOUA

1234 Conducători în servicii de publicitate şi relaţii publice

1235 Conducători în aprovizionare şi desfacere

1236 Conducători în informatică

1237 Conducători în cercetare dezvoltare proiectare

1239 Conducători în alte activităţi şi servicii nelucrative

1231 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE ADMINISTRAŢIE ŞI FINANCIARE

Conducătorii din serviciile de administraţie şi financiare, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători, planifică şi coordonează activitatea administrativă, evaluează resursele financiare, stabilesc bugetul şi supraveghează operaţiunile financiare ale întreprinderilor sau instituţiilor; supraveghează utilizarea raţională a resurselor financiare şi efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, formarea profesională şi randamentul personalului din subordine; reprezintă organizaţia în relaţiile de lucru cu alte sectoare interne sau cu terţii.

Ocupaţii componente :

123101 comisar şef divizie garda financiară

123102 contabil şef

123103 controlor financiar

123104 controlor revizor financiar

123105 procuror şef birou/ şef serviciu/secţie

123106 şef agenţie CEC

123107 şef birou/serviciu administrativ

123108 şef birou/serviciu/secţie circumscripţie financiară

123109 şef birou/serviciu financiar-contabilitate

123110 manager financiar

123111 manager relaţii financiare externe

123112 registrator coordonator

123113 registrator şef

1232 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PERSONAL, PREGĂTIREA PER-SONALULUI ŞI ALTE RELAŢII DE MUNCĂ

Conducătorii din servicii de personal, pregătire a personalului şi alte relaţii de muncă, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii planifică şi coordonează activitatea de recrutare, formare şi promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a lucrătorilor; avizează programele de protecţie a muncii şi reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii.

Ocupaţii componente :

123201 şef birou calificare şi recalificare

123202 şef birou pensii

123203 şef birou şomaj

123204 şef oficiu şomaj

123205 şef serviciu resurse umane

123206 şef serviciu evaluarea resurselor de muncă

123207 manager resurse umane

123208 şef centru perfecţionare

1233 CONDUCĂTORI DIN ACTIVITATEA DE VÂNZARE ŞI MARKETING

Conducătorii din activitatea de vânzare şi marketing, sub conducerea directorilor responsabili şi in colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de comerţ interior sau exterior şi marketing a întreprinderii sau instituţiei; fundamentează programele de desfacere a mărfurilor pe seama rezultatelor studiilor de piaţă; stabilesc baremuri pentru nivelul preţurilor şi rabatului comercial, condiţiile de livrare şi metodele de vânzare; supraveghează utilizarea raţională a resurselor umane, materiale şi financiare, recrutarea şi formarea profesională a personalului; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii.

Ocupaţii componente :

123301 şef serviciu marketing

123302 şef birou marketing

123303 şef licitaţie

123304 director operaţii tranzacţii

123305 şef casă compensaţie

123306 şef agenţie bursieră

123307 manager marketing (tarife, contracte, achiziţii)

1234 CONDUCĂTORI ÎN SERVICII DE PUBLICITATE ŞI RELAŢII PUBLICE

Conducătorii din serviciile de publicitate şi relaţii publice, sub conducerea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau instituţii, negociază contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masă (mass-media) şi agenţiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autorităţilor şi publicului şi organizează campanii de colectare a fondurilor în contul organizaţiilor umanitare sau fără scop lucrativ; urmăresc utilizarea raţională a resurselor şi efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului în subordine şi supraveghează randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei sau cu terţii.

Ocupaţii componente :

123401 şef agenţie reclamă publicitară

123402 şef birou reclamă publicitară

123403 şef serviciu reclamă publicitară

1235 CONDUCĂTORI ÎN APROVIZIONARE ŞI DESFACERE

Conducătorii din activitatea de aprovizionare şi desfacere, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de achiziţionare, constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime şi materialelor; negociază cu furnizorii asupra preţurilor de achiziţie şi calităţii materiilor prime şi materialelor care fac obiectul contractului; planifică şi stabilesc sistemul de inventariere; supraveghează utilizarea raţională a resurselor şi efectuarea cheltuielilor; avizează recrutarea, pregătirea profesională şi randamentul personalului; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei şi cu terţii.

Ocupaţii componente :

123501 şef birou aprovizionare-desfacere

123502 şef depozit şi asimilaţi

123503 şef serviciu aprovizionare-desfacere

123504 şef siloz

123505 şef staţie uscare-condiţionare cereale

123506 manager achiziţii

123507 manager farmacii

123508 manager aprovizionare

123509 manager relaţii furnizori

1236 CONDUCĂTORI ÎN INFORMATICĂ

Conducătorii din informatică coordonează activitatea compartimentelor de informatică din unităţi (întreprindere, instituţie, societate, comercială etc.); coordonează alegerea, instalarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentelor de calcul, precum şi achiziţionarea, din exteriorul unităţii, de programe de calculator;stabilesc modalităţile de prelucrare a datelor la nivelul unităţii; supraveghează utilizarea eficientă şi raţională a resurselor materiale şi financiare; se preocupă de recrutarea şi pregătirea profesională în domeniul informatic şi urmăresc eficienţa personalului în subordine; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei sau cu terţi.

In contextul diversităţii structurilor organizatorice actuale (divizie, departament, direcţie, direcţie generală, atelier, laborator, centru de calcul, oficiu de calcul etc.), ocupaţiile corespunzătoare se pot concretiza prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al fiecărei organizaţii.

Ocupaţii componente :

123601 director centru de calcul

123602 şef oficiu de calcul

123603 şef atelier informatică

123604 şef laborator informatică

123605 director divizie informatică

123606 director departament informatică

123607 manager tehnologia informaţiilor şi telecomunicaţii

123608 director departament securitate

1237 CONDUCĂTORI ÎN CERCETARE-DEZVOLTARE-PROIECTARE

Conducătorii din cercetare-dezvoltare, în subordinea directorilor responsabili şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de cercetare-dezvoltare din întreprinderi, instituţii, în domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de producţie; stabilesc obiectivele cercetării în limitele bugetare şi supraveghează utilizarea raţională a resurselor; avizează recrutarea, formarea profesională a personalului şi randamentul acestuia; reprezintă sectorul propriu în relaţiile cu alte sectoare ale organizaţiei, sau cu terţii.

Ocupaţii componente :

123701 arhitect şef

123702 geolog şef

123703 secretar ştiinţific şi asimilaţi

123704 şef formaţie lucrări geologice

123705 şef formaţie cercetare-dezvoltare

123706 meteorolog şef

123707 director filială cercetare-proiectare

123708 şef atelier ediţie, multiplicare, expediţie

123709 şef proiect cercetare-proiectare

123710 şef secţie cercetare-proiectare

123711 şef atelier cercetare-proiectare

123712 responsabil CTE (control tehnic-economic) în cercetare-proiectare

123713 director proiect

123714 şef proiect/program şi asimilaţi

123715 inspector şef inspecţia meteorologică naţională

1239 CONDUCĂTORI ÎN ALTE ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII NELUCRATIVE

În această grupă sunt incluşi conducătorii care nu pot fi clasificaţi în celelalte grupe de bază ale subgrupei minore 123 alţi conducători.

Ocupaţii componente :

123901 şef birou organizaţie politică, obştească, umanitară

123902 şef serviciu organizaţie politică, obştească, umanitară

123903 inspector protecţie civilă

123904

123905 şef obiectiv

123906 manager de securitate

123907 manager energetic

1.3. SUBGRUPA MAJORĂ 13

Conducători de unităţi economico-sociale mici (giranţi)

Conducătorii de unităţi economico-sociale mici (giranţi) coordonează activitatea unităţilor proprii sau ale proprietarilor (giranţilor); asistaţi de un alt conducător sau de un grup de subalterni, definesc cifra de afaceri şi profilul activităţii, negociază preţurile cu furnizorii şi clienţii, planifică şi centralizează utilizarea resurselor materiale, financiare şi umane.

Grupe minore componente:

131 Conducători (şefi de unităţi) de unităţi economico-sociale mici

1.3.1. GRUPA MINORĂ 131

Conducători (şefi de unităţi) unităţi economico-sociale mici

Conducătorii de unităţi economico-sociale mici coordonează activitatea unităţilor proprii sau ale proprietarilor; asistaţi de un alt conducător sau de un grup de subalterni planifică, definesc şi înfăptuiesc obiectivele economice, urmăresc realizarea sarcinilor zilnice; negociază preţurile cu furnizorii şi clienţii, supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi avizează recrutarea personalului în subordine pentru desfăşurarea sarcinilor specifice.

Notă: Grupele de bază cuprinse în această subgrupă clasează funcţiile respective în cele 9 ramuri de activitate.

Grupe de bază componente :

1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit

1312 Conducători de întreprinderi mici din industria extractivă şi prelucrătoare

1313 Conducători de întreprinderi mici din construcţii

1314 Conducători de întreprinderi mici din comerţul cu ridicata şi amănuntul

1315 Conducători de întreprinderi mici din turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement

1316 Conducători de întreprinderi mici din transporturi, poştă şi telecomunicaţii

1317 Conducători la firme mici de afaceri, intermedieri şi alte servicii comerciale

1318 Conducători de întreprinderi mici de prestări servicii pentru populaţie (reparaţii obiecte de uz casnic, curăţătorii, spălătorii, frizerii etc.)

1319 Conducători de alte întreprinderi mici

Sarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de bază sunt, în general, comune şi se regăsesc în definirea subgrupei 131 “CONDUCĂTORI (ŞEFI DE UNITĂŢI) DE SOCIETĂŢI COMERCIALE ŞI INTREPRINDERI MICI”, fiind particularizate numai de specificul activităţii.

1311 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, VÂNĂTOARE, PISCICULTURĂ ŞI PESCUIT

Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultura şi pescuit organizează activităţile de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale, plante tehnice, legume fructe şi furaje şi creşterea diferitelor specii şi categorii de animale

Ocupaţii componente :

131101 conducător întreprindere mică – patron (girant) agricultură,

silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit

131102 fermier în producţia vegetală

131103 fermier în horticultură

131104 fermier în producţia animală

131105 conducător de pensiune turistică rurală/ agroturistică/ montană

1312 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN INDUSTRIA EX-TRACTIVĂ ŞI PRELUCRĂTOARE

Ocupaţii componente :

131201 conducător întreprindere mică – patron (girant) industrie extractivă şi

prelucrătoare

1313 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN CONSTRUCŢII

Ocupaţii componente :

131301 conducător întreprindere mică-patron (girant) în construcţii

1314 CONDUCĂTORI DE INTREPRINDERI MICI DIN COMERŢUL CU RIDICATA ŞI AMĂNUNTUL

Ocupaţii componente :

131401 conducător întreprindere mică patron (girant) în comerţ

1315 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TURISM, ACTIVITĂŢI OSPITALIERE, ACTIVITĂŢI DE ALIMENTAŢIE ŞI ACTIVITĂŢI DE AGREMENT

Conducătorii de întreprinderi mici din turism, activităţi ospitaliere, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement coordonează activitatea unităţilor, planifică şi urmăresc realizarea activităţilor de care răspund şi utilizează eficient resursele aflate în administrare.

Ocupaţii componente :

131501 conducător întreprindere mică-patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante

131502 şef complex hotelier

131503 şef agenţie/ oficiu turism

131504 şef unitate balneoclimaterică

131505 administrator hotel

131506 şef restaurant

131507 director de hotel/motel/hotel pentru tineret/hostel/camping/sat de vacanţă/popas turistic

131508 director restaurant/rotiserie/cramă/braserie/berărie/grădină de vară/bar/bar de noapte/bar de zi//cafe bar-cafenea/disco-bar (discotecă-videotecă)/bufet bar/unităţi tip fast-food/cofetărie/patiserie

131509 director de agenţie de turism touroperatoare/datailistă/ filială/

sucursală

131510 director de club (hotelier)

131511 director de cazare

131512 cabanier

131513 director centru informare turistică

131514 director de departament organizare evenimente/banqueting

131515 director de departament alimentaţie

131516 director de departament catering

131517 director de departament ticketing

1316 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DIN TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

Ocupaţii componente :

131601 conducător întreprindere mică-patron (girant) în transporturi şi

comunicaţii

1317 CONDUCĂTORI LA FIRME MICI DE AFACERI, INTERMEDIERI ŞI ALTE SERVICII COMERCIALE

Ocupaţii componente:

131701 conducător firmă mică-patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte

servicii comerciale

1318 CONDUCĂTORI DE ÎNTREPRINDERI MICI DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU POPULAŢIE (REPARAŢII OBIECTE DE UZ CASNIC, CURĂŢĂTORII, SPĂLĂTORII, FRIZERII ETC)

Ocupaţii componente :

131801 conducător întreprindere mică-patron (girant) în prestări servicii

1319 CONDUCĂTORI DE ALTE ÎNTREPRINDERI MICI

Ocupaţii componente :

131901 conducător de întreprindere mică patron (girant) învăţământ,sănătate, sport, turism, informatică