publicat în: Arhivă

GRUPA MAJORA 4 – Codul ocupatiilor din Romania (actualizat 2011)

conform Ministerului Muncii [https://www.mmuncii.ro]

Funcţionari administrativi

Funcţionarii administrativi, având un nivel de pregătire medie şi, eventual, cursuri de specializare înregistrează şi realizează prelucrarea informaţiilor; execută lucrări de birou şi secretariat; ţin registre de evidenţă pentru aprovizionare şi transport; realizează lucrări de birou în biblioteci; clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei; pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi; realizează operaţiuni de casă; furnizează informaţii clienţilor în legătură cu organizarea de călătorii ş.a; asigură serviciul în centrale telefonice.

Subgrupe majore componente:

41 Funcţionari de birou

42 Funcţionari în servicii cu publicul

4.1. SUBGRUPA MAJORĂ 41

Funcţionari de birou şi operatori

Funcţionarii de birou înregistrează, ordonează, stochează şi realizează prelucrarea informaţiilor; execută lucrări de birou şi secretariat; înregistrează şi prelucrează date contabile, statistice, financiare şi clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea şi distribuirea corespondenţei; pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi.

Grupe minore componente:

411 Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul

412 Funcţionari în servicii de evidenţă contabilă şi financiare

413 Funcţionari în evidenţa materialelor, producţiei şi în transporturi

414 Funcţionari în bibliotecă, arhivă, corespondenţă şi asimilaţi

419 Alţi funcţionari de birou

4.1.1. GRUPA MINORĂ 411

Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul

Secretarii şi operatorii la maşini de scris şi de calcul notează prin stenografie texte dictate; dactilografiază pe hârtie, pe maşini de prelucrare a textelor sau teleimprimantă; introduc date în maşini electronice, perforatoare de cartele sau benzi speciale; operează cu maşini contabile sau de calculat; pregătesc şi transcriu corespondenţa şi documentele, respectând dispoziţiile interne.

Grupe de bază componente:

4111 Stenografe şi dactilografe

4112 Operatori la prelucrarea textelor şi asimilaţi

4113 Operatori introducere, validare şi prelucrare date

4114 Operatori la maşini de calcul

4115 Secretare

4111 STENOGRAFE ŞI DACTILOGRAFE

Stenografele şi dactilografele notează, prin stenografie şi dactilo-grafie, texte scrise sau orale şi, cu ajutorul unei maşini de scris, le transcriu pe hârtie; execută lucrări de birou de importanţă limitată cum sunt: clasarea dosarelor sau utilizarea de fotocopiatoare.

Ocupaţii componente:

411101 dactilografă

411102 stenodactilografă

4112 OPERATORI LA PRELUCRAREA TEXTELOR ŞI ASIMILAŢI

Operatorii la prelucrarea textelor realizează dactilografierea corespondenţei, formularelor comerciale sau altor documente pe maşini de prelucrare a textelor; pregătesc, realizează punerea în pagină şi prezentarea de texte; modifică şi ordonează textele dactilografiate; expediază şi recepţionează mesaje pe teleimprimantă, telefax sau maşini similare.

Ocupaţii componente:

411201 referent transmitere

411202 telefaxist

411203 teletipist

411204 telexist

411205 telebanker

4113 OPERATORI INTRODUCERE, VALIDARE ŞI PRELUCRARE DATE

Operatorii introducere date realizează introducerea şi prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice),video, alte medii, pe echipamente electronice de calcul; gestionează suporţi magnetici; răspund de conformitatea datelor introduse cu documentele primare.

Ocupaţii componente:

411301 operator introducere, validare şi prelucrare date

411302 grafician calculator

411303 designer pagini WEB

411304 operator tehnică poligraf

411305 operator procesare text şi imagine

411306 registrator de arhivă electronică de garanţii reale mobiliare

4114 OPERATORI LA MAŞINI DE CALCUL

Operatorii la maşini de calcul realizează operaţii financiare sau contabile cu ajutorul maşinilor de calcul electrice sau manuale.

Ocupaţii componente:

411401 operator maşină contabilizat

411402 operator maşină de calculat

4115 SECRETARE

Secretarele realizează colaţionarea şi transcrierea corespondenţei, proceselor verbale şi rapoartelor, la maşina de scris sau la maşina de prelucrare a textelor; selecţionează şi expediază corespondenţe şi alte documente.

Ocupaţii componente:

411501 secretară

411502 secretară dactilografă

411503 secretară prelucrare texte

4.1.2. GRUPA MINORĂ 412

Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiară

Funcţionarii din serviciile de evidenţă contabilă şi financiară realizează operaţii financiare şi contabile; calculează salariile; realizează operaţiuni de casă şi plăţi în numerar; culeg, colaţionează date contabile, financiare şi alte date numerice; realizează operaţiuni financiare la bănci sau instituţii financiare.

Grupe de bază componente:

4121 Registratori ai operaţiunilor de evidenţă contabilă

4122 Funcţionari în activităţi financiare

4121 REGISTRATORI AI OPERAŢIUNILOR DE EVIDENŢĂ CONTABILĂ

Registratorii operaţiunilor de evidenţă contabilă efectuează operaţii de înscriere în registrele financiare şi contabile; calculează salariile pe baza ştatelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; realizează ţinerea unei case şi consemnează manipulările curente, în numerar, într-un registru.

Ocupaţii componente:

412101 pontator

4122 FUNCŢIONARI ÎN ACTIVITĂŢI FINANCIARE

Funcţionarii în activităţi financiare pregătesc documentele financiare şi calculează dobânzile, comisioanele etc; ţin un registru de obligaţii, acţiuni şi alte valori cumpărate sau vândute în contul clienţilor sau patronului.

Ocupaţii componente:

412201 calculator preţ cost

412202 funcţionar economic

412203 operator devize

412204 şef secţie inventar

412205 agent bursă

412206 contabil financiar bancar

412207 administrator financiar (patrimoniu) studii medii

4.1.3. GRUPA MINORĂ 413

Funcţionari în evidenţa materialelor, producţiei şi în transporturi

Funcţionarii în evidenţa materialelor, producţiei şi în transporturi înregistrează mărfurile produse şi introduse în stoc, precum şi mărfurile comandate şi expediate; înregistrează recepţia, introducerea în stoc şi distribuirea materiilor şi materialelor destinate producţiei; calculează cantităţile de materii şi materiale necesare la anumite date şi colaborează la stabilirea şi controlul necesităţilor de producţie; ţin registrul de evidenţă a transportului de pasageri şi de mărfuri şi coordonează orarele de circulaţie ale acestora.

Grupe de bază componente:

4131 Magazineri

4132 Funcţionari de programare şi urmărire a producţiei

4133 Funcţionari în transporturi

4131 MAGAZINERI

Magazinerii organizează şi controlează recepţia şi expediţia de mărfuri şi ţin evidenţa, la zi, a registrelor de stocuri; verifică distribuirea mărfurilor şi evaluează necesarul pentru reînnoirea stocurilor; recepţionează, înmagazinează şi eliberează utilajele, piesele de schimb şi alte articole; cântăresc mărfurile primite în stoc; realizează inventare de mobilier şi alte articole depuse în stoc.

Ocupaţii componente:

413101 gestionar depozit

413102 magaziner

413103 operator siloz (silozar)

413104 primitor-distribuitor materiale şi scule

413105 recuziter

413106 sortator produse

413107 trezorier

413108 gestionar custode sală

413109 pivnicer

413110 primitor- distribuitor benzină şi motorină

413111 lucrător gestionar

413112 şef raion/adjunct mărfuri alimentare / nealimentare

413113 lenjereasă de hotel

4132 FUNCŢIONARI DE PROGRAMARE ŞI URMĂRIRE A PRODUCŢIEI

Funcţionarii de programare şi urmărire a producţiei stabilesc cantitatea şi calitatea materiilor şi materialelor necesare pentru realizarea unui program de producţie; stabilesc necesităţile de producţie în funcţie de comenzile făcute de clienţi şi de capacitatea de producţie; controlează stocurile şi organizează livrările.

Ocupaţii componente:

413201 dispecer

413202 facturist

413203 lansator produse

413204 programator producţie

413205 dispecer operaţiuni salubrizare

4133 FUNCŢIONARI ÎN TRANSPORTURI

Funcţionarii din transporturi ţin registre de evidenţă şi coordonează orarele transportului de pasageri şi mărfuri; dirijează mersul trenurilor pe un sector al reţelei feroviare şi ţin evidenţe corespunzătoare; dirijează şi controlează manipularea mărfurilor într-o gară de triaj; coordonează operaţiile unei întreprinderi de transport rutier, stabilesc orarele şi repartizarea şoferilor şi vehiculelor, încărcarea şi descărcarea vehiculelor şi stocarea mărfurilor în tranzit; coordonează operaţiile unei întreprinderi de transport aerian şi întocmesc listele de pasageri şi evidenţa mărfurilor şi a corespondenţei.

Ocupaţii componente:

413301 agent transporturi

413302 funcţionar informaţii

413303 controlor trafic

413304 impiegat auto

413305 impiegat informaţii aviaţie

413306 impiegat registru mişcare

413307 însoţitor vagoane

413308 inspector RNR (Registru Naval Român)

413309 inspector exploatare trafic

413310 instructor depou

413311 instructor revizie vagoane

413312 instructor staţie

413313 operator circulaţie mişcare

413314 operator comercial

413315 operator dană

413316 operator programare

413317 picher

413318 rediţionar

413319 revizor tehnic vagoane

413320 scriitor vagoane

413321 şef agenţie colectare şi expediţie mărfuri

413322 şef autogară

413323 avizier căi ferate

413324 şef haltă

413325 şef staţie taxare

413326 şef tură la comanda personalului de tren

413327 şef tură pregătirea personalului la vagon restaurant şi de dormit

413328 şef tură revizie vagoane

413329 veghetor încărcare-descărcare

413330 verificator documente expediţie

413331 expeditor internaţional

413333 operator recepţie

413332

413334 agent curier

413335 agent staţie metrou

413336 impiegat de mişcare metrou

413337 operator mişcare metrou

413338 operator portuar stivator

413339 operator portuar expeditor

413340 operator portuar dispecer/planificator

413341 grafician mers de tren

4.1.4. GRUPA MINORĂ 414

Funcţionari în bibliotecă, arhivă, corespondenţă şi asimilaţi

Funcţionarii din bibliotecă, arhivă, corespondenţă şi asimilaţii acestora ţin registre de preţuri de achiziţie şi restituire a cărţilor; clasează şi arhivează documente; înregistrează, triază şi distribuie corespondenţă la birourile de poştă şi în cadrul întreprinderilor; colaţionează şi corectează erorile de tipar.

Grupe de bază componente:

4141 Bibliotecari şi arhivari

4142 Funcţionari expediţie şi alţi agenţi poştali

4143 Codificatori, corectori de tipar şi asimilaţi

4141 BIBLIOTECARI ŞI ARHIVARI

Bibliotecarii, arhivarii şi restauratorii ţin registrele şi fişierele unei biblioteci referitoare la achiziţionarea, preţul şi restituirea de cărţi şi alte publicaţii; triază şi clasează acte şi documente; copiază documente cu ajutorul fotocopiatoarelor sau altor aparate; redau bunurilor culturale un aspect cât mai apropiat de cel original.

Ocupaţii componente:

414101 arhivar

414102

414103 bibliotecar studii medii

414104 discotecar

414105 filmotecar

414106 fonotecar

414107 fototecar

414108 funcţionar documentare

414109 mânuitor carte

414110 restaurator arhivă

414111 conservator arhivă

414112 restaurator monumente şi istorice

414113 conservator opere de artă şi monumente istorice

414114 regizor culise

414115 regizor scenă

414116 secretar platou

414117 restaurator bunuri culturale (studii medii)

414118 videotecar

414119 conservator bunuri culturale

4142 FUNCŢIONARI EXPEDIŢIE ŞI ALŢI AGENŢI POŞTALI

Curierii şi alţi agenţi poştali îndeplinesc activităţi specifice în birouri publice de poştă; triază, înregistrează şi distribuie corespondenţa la adrese particulare sau întreprinderi.

Ocupaţii componente:

414201 agent poştal

414202 cartator poştal

414203 cartator presă

414204 cartator telegrame

414205 diriginte poştă

414206 factor poştal

414207 inspector telegrame

414208 oficiant poştă telegrame

414209 oficiant presă

414210 prelucrător presă scrisă

414211 responsabil tură expediţie

414212 şef vagon poştal

4143 CODIFICATORI, CORECTORI DE TIPAR ŞI ASIMILAŢI

Codificatorii, corectorii de tipar şi asimilaţii acestora realizează codificarea informaţiilor şi clasarea după codurile atribuite în vederea prelucrării datelor; compară probele de tipar cu manuscrisul, corectează erorile şi scriu pe textul destinat tiparului semnele convenţionale codurilor tipografice; triază formulare şi aplică numere de ordine; triază documente în vederea clasării lor sau asamblează paginile documentelor copiate.

Ocupaţii componente:

414301 codificator

414302 corector editură presă

414303 corector-revizor poligrafie

4.1.5. GRUPA MINORĂ 419

Alţi funcţionari de birou

Alţi funcţionari de birou ţin diverse registre de evidenţă a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese şi numerele de telefon ale întreprinderii; ţin la zi listele de corespondenţă ale întreprinderii etc.

Grupe de bază componente:

4190 Alţi funcţionari de birou

4190 ALŢI FUNCŢIONARI DE BIROU

Alţi funcţionari de birou ţin diverse registre de evidenţă a personalului unei întreprinderi; actualizează repertoarele de adrese şi numerele de telefon ale întreprinderii; ţin la zi listele de corespondenţă ale întreprinderii etc.

Ocupaţii componente:

419001 funcţionar administrativ

419002

419003 inspector documente secrete

419004

4.2. SUBGRUPA MAJORĂ 42

Funcţionari în servicii cu publicul

Funcţionarii în serviciile cu publicul efectuează operaţii de casă, într-o bancă sau birou de poştă, agenţie de pariuri sau într-o casă de jocuri; tratează direct cu clienţii în legătură cu organizarea de călătorii; furnizează informaţii clienţilor; asigură serviciul unei centrale telefonice.

Grupe minore componente:

421 Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi

422 Funcţionari la recepţie şi de informare a clientelei

423 Funcţionari în servicii publice comunitare

4.2.1. GRUPA MINORĂ 421

Casieri, operatori la ghişeu şi asimilaţi

Casierii, operatorii la ghişeu şi asimilaţii acestora încasează sumele plătite de clienţi pentru mărfuri sau servicii; tratează cu clienţii băncilor sau birourilor de poştă în cadrul operaţiilor de casă sau serviciilor poştale; încasează pariurile în timpul manifestaţiilor sportive şi plătesc sumele ce revin câştigătorilor; dirijează jocurile de noroc; tratează cu clientela şi asigură împrumuturi băneşti pentru obiectele amanetate; încasează creanţe sau alte vărsăminte.

Grupe de bază componente:

4211 Casieri, numărători de bani şi vânzători de bilete

4212 Operatori la ghişee

4213 Crupieri şi asimilaţi

4214 Amanetari

4215 Colectori de note de plată, poliţe şi bani cash

4211 CASIERI, NUMĂRĂTORI DE BANI ŞI VÂNZĂTORI DE BILETE

Casierii, numărătorii de bani şi vânzătorii de bilete încasează şi verifică plăţile în numerar, prin cecuri sau cărţi de credit în magazine, birouri de distribuire a biletelor ş.a; întocmesc monetarul şi eliberează chitanţe; vând bilete şi încasează sumele corespunzătoare; efectuează plăţi în numerar, în bănci, pe bază de cărţi de credit; ţin contabilitatea şi verifică concordanţa cu soldul de casă; încasează numerar în contul unei întreprinderi şi verifică concordanţa cu listele de vânzări şi alte documente şi pregătesc fondurile pentru depunerea în bancă; plătesc salariile personalului întreprinderii.

Ocupaţii componente:

421101 casier

421102 casier tezaur

421103 casier valută

421104 mânuitor valori (presă,poştă)

421105 numărător bani

421106 taxator

421107 verificator bani

421108 verificator valori

421109 vânzător bilete

421110 casier trezorier

421111 şef casierie centrală

421112 şef supraveghere case

421113 casier metrou

4212 OPERATORI LA GHIŞEE

Operatorii la ghişee încasează bani sau cecuri de la clienţi şi efectuează plăţi către clienţi; achită facturi şi efectuează viramente în contul clienţilor; realizează operaţii de schimb monetar, la cererea clienţilor; înregistrează toate operaţiile efectuate şi verifică concordanţa cu soldurile de casă; efectuează plata facturilor, primirea corespondenţei, vânzarea de timbre poştale şi alte servicii de ghişeu într-un birou de poştă.

Ocupaţii componente:

421201 operator ghişeu bancă

421202 operator ghişeu birouri de schimb

421203 administrator cont

421204 referent operaţii între sedii

421205 ofiţer operaţiuni financiar–bancare

4213 CRUPIERI ŞI ASIMILAŢI

Crupierii şi asimilaţii acestora evaluează riscurile şi probabilităţile în vederea acceptării sau refuzării de pariuri, în timpul manifestărilor sportive sau a altor competiţii, încasează mizele pariurilor şi plătesc sumele ce revin câştigătorilor sau dirijează jocurile de noroc în casele de jocuri.

Ocupaţii componente:

421301 crupier

421302 schimbător fise -changeur (cazino)

421303 supraveghetor jocuri (cazino)

421304 şef de masă (cazino)

421305 cap de masă (cazino)

4214 AMANETARI

Amanetarii estimează valoarea obiectelor amanetate, calculează dobânda şi plătesc sumele de bani; restituie obiectele amanetate sau se ocupă cu vânzarea acestor obiecte.

Ocupaţii componente:

421401 amanetar

4215 COLECTORI DE NOTE DE PLATĂ, POLIŢE ŞI BANI CASH

Colectorii de note de plată, poliţe şi bani cash realizează încasări de la adresele clienţilor, procedează la urmărire în cazul în care nu există alt mijloc de acoperire a sumelor, solicită şi încasează contribuţii pentru opere de binefacere, etc.

Ocupaţii componente:

421501 agent fiscal

421502 colector (recuperator) creanţe/debite

4.2.2. GRUPA MINORĂ 422

Funcţionari la recepţie şi de informare a clientelei

Funcţionarii la recepţie şi de informare a clientelei stabilesc itinerarii şi asigură rezervarea de locuri pentru transport şi cazare pentru clienţi; furnizează informaţii solicitate de clienţi; realizează programări în contul clienţilor cu diverse instituţii cum sunt: spitale, cabinete medicale şi dentare; asigură servicii telefonice.

Grupe de bază componente:

4221 Funcţionari la agenţii de voiaj

4222 Funcţionari la servicii de informare şi recepţioneri

4223 Operatori la servicii de telefoane (telefoniste)

4221 FUNCŢIONARI LA AGENŢII DE VOIAJ

Funcţionarii la agenţiile de voiaj furnizează informaţii clienţilor în legătură cu itinerarul şi modul de transport şi realizează rezervările necesare; distribuie bilete, bonuri şi alte documente şi, dacă este nevoie, obţin vize; realizează facturi şi încasează sumele datorate.

Ocupaţii componente:

422101 agent transporturi externe

422102 agent transporturi interne

422103

422104 funcţionar agenţie voiaj

4222 FUNCŢIONARI LA SERVICII DE INFORMARE ŞI RECEPŢIONERI

Funcţionarii la serviciile de informare şi recepţionerii furnizează informaţii şi realizează programări pentru spitale, cabinete medicale şi dentare; realizează rezervări şi înscrieri în contul clienţilor pentru hotel, ţin registrele de evidenţă şi prezintă note clienţilor în momentul plecării acestora; distribuie pliante, broşuri şi formulare de informare a clienţilor.

Ocupaţii componente:

422201 impiegat informaţii

422202

422203

422204 responsabil cazare

422205

422206 funcţionar informaţii clienţi

422207 recepţionist

4223 OPERATORI LA SERVICIILE DE TELEFOANE (TELEFONISTE)

Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legătura telefonică între apelant şi apelat; realizează comunicaţii cu exteriorul şi transmiterea 208 COR – PARTEA A DOUA

apelurilor la distanţă; înregistrează taxele de apel; răspund la cereri telefonice de informare şi înregistrează mesaje.

Ocupaţii componente:

422301 oficiant telefoane

422302 oficiant telegraf

422303 radiotelegrafist

422304 telefonist

422305 telefonist instructor

422306 telegrafist (teleimprimatorist)

4.2.2. GRUPA MINORĂ 423

Funcţionari în servicii publice comunitare

4231 FUNCŢIONARI ÎN SERVICII PUBLICE COMUNITARE

Funcţionarii în servicii publice comunitare desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor depuse de cetăţeni la ghişeele publice comunitare, actualizează şi valorifică registrul de evidenţă a persoanelor, furnizează în condiţiile legii, la solicitarea autorităţilor şi instituţiilor publice date de identificare ale persoanelor.

Ocupaţii componente:

423101 funcţionar ghişeu servicii publice

423102 referent evidenţa persoanelor

423103 expert local pe problemele romilor