publicat în: Arhivă

GRUPA MAJORA 5 – Codul ocupatiilor din Romania (actualizat 2011)

conform Ministerului Muncii [https://www.mmuncii.ro]

Lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi

Lucrătorii operativi din servicii, comerţ şi asimilaţii acestora organizează şi oferă diverse servicii pasagerilor în timpul voiajelor, prestează lucrări casnice şi asigură supravegherea copiilor la domiciliu sau în instituţii; pregătesc şi servesc gustări şi băuturi, oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură); organizează funeralii; protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delincvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice; prezintă noi modele vestimentare în cadrul manifestărilor de specialitate sau bunuri de folosinţă îndelungată în cadrul întreprinderilor comerciale cu ridicata şi amănuntul.

Subgrupe majore componente:

51 Lucrători în servicii personale şi de protecţie

52 Modele, manechine şi vânzători în magazine şi pieţe

5.1. SUBGRUPA MAJORĂ 51

Lucrători în servicii personale şi de protecţie

Lucrătorii din serviciile personale şi de protecţie organizează şi oferă servicii pasagerilor în timpul zborului, gestionează şi vând bunuri de consum alimentar la bordul avionului, prestează activităţi menajere, supraveghează copii şi oferă servicii necalificate pentru îngrijirea bolnavilor la domiciliu sau în instituţii specializate; oferă servicii de igienă personală (coafură, cosmetică, manichiură şi pedichiură), de îmbălsămare, organizează funeralii, protejează persoanele şi bunurile împotriva incendiilor şi actelor de delincvenţă şi supraveghează păstrarea ordinii publice.

Grupe minore componente:

511 Însoţitori de zbor şi şi organizatori de activităţi turistice

512 Administratori şi alţi lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.

513 Personal de îngrijire şi asimilat

514 Alţi lucrători în servicii pentru populaţie

516 Personal de pază şi ordine publică

5.1.1. GRUPA MINORĂ 511

Însoţitori de zbor şi organizatori de activităţi turistice

Însoţitorii de zbor şi stewardesele asigură confortul şi securitatea pasagerilor cărora le furnizează informaţii legate de călătorie şi le servesc mici gustări şi băuturi răcoritoare; însoţesc persoane sau grupuri de persoane în voiaj, excursii sau excursii turistice şi oferă explicaţii pe traseu asupra punctelor de interes turistic.

Grupe de bază componente:

5111 Însoţitori de zbor şi stewardese

5112 Conductori şi controlori în transporturi publice

5113 Organizatori de activităţi turistice

5111 ÎNSOŢITORI DE ZBOR ŞI STEWARDESE

Însoţitorii de zbor şi stewardesele primesc pasagerii la bordul avioanelor, supraveghează fixarea centurilor de siguranţă şi respectarea interdicţiilor legate de fumat, explică utilizarea dispozitivelor de securitate şi oferă informaţii utile; servesc gustări gata preparate şi băuturi, asigură asistenţă medicală minoră şi întreprind măsurile impuse în caz de urgenţă şi accident; însoţesc pasagerii în aeroport, de la şi până la avion.

Ocupaţii componente:

511101 însoţitor de bord

511102 stewardesă

5112 CONDUCTORI ŞI CONTROLORI ÎN TRANSPORTURI PUBLICE

Conductorii şi controlorii din transporturile publice controlează sau eliberează bilete, încasează banii pentru bilete, asigură serviciile din vagoanele de dormit, oferă informaţii utile călătorilor, supraveghează respectatea regulilor de securitate, întreprind măsurile impuse în caz de urgenţă şi accident.

Ocupaţii componente:

511201 conductor tren

511202 revizor bilete

511203 controlor bilete

511204 conductor vagon de dormit şi cuşetă

511205 controlor acces metrou

511206 şef tură comandă vagon de dormit-cuşetă

5113 ORGANIZATORI DE ACTIVITĂŢI TURISTICE

Organizatorii însoţesc persoane sau grupuri de persoane în vizite, excursii sau plimbări, le asigură confortul şi oferă explicaţii asupra punctelor de interes turistic, organizează cursuri de iniţiere şi perfecţionare în practicarea diferitelor discipline sportive de către turişti în timpul sejurului supraveghează copii aflaţi în staţiune, organizează activităţi de agrement sau acţiuni turistice pentru turiştii români şi străini.

Ocupaţii componente:

511301 însoţitor grup turistic

511302 organizator activitate turism (studii medii)

511303 animator socio-educativ

511304 animator centre de vacanţă

511305 ranger

511306 custode pentru arii protejate

511307

511310

511311

511312

511313 ghid de turism ecvestru

5.1.2. GRUPA MINORĂ 512

Administratori şi alţi lucrători operativi în restaurante, cantine, pensiuni etc.

Administratorii şi lucrătorii operativi din restaurante organizează şi conduc activitatea personalului de serviciu, supraveghează ordinea în instituţii, verifică cumpărarea, depozitarea şi distribuirea materialelor şi accesoriilor necesare, pregătesc alimente, servesc gustări şi băuturi, supraveghează muncitorii din subordine.

Grupe de bază componente:

5121 Administratori (Intendenţi)

5122 Bucătari

5123 Ospătari şi barmani

5121 ADMINISTRATORI (INTENDENŢI)

Administratorii (intendenţii) recrutează, instruiesc, concediază, organizează şi distribuie materiale şi accesoriile necesare, supraveghează curăţenia şi ordinea în hoteluri, cluburi, întreprinderi şi instituţii. realizează activităţi de obţinere a unor produse agricole pentru realizarea preparatelor naturale, tradiţionale cât şi de întreţinere a spaţiilor de cazare şi a amenajărilor, de servire corespunzătoare a turiştilor.

Ocupaţii componente:

512101 administrator

512102 administrator pieţe şi târguri

512103

512104 gospodar

512105 intendent

512106 şef cantină

512107 îngrijitor vilă

512108

512109

512110

512111 dispecer pentru servire în cameră (hotel)

512112 administrator imobile

512113 administrator pensiune turistică

512114 lucrător în gospodăria agroturistică

5122 BUCĂTARI

Bucătarii stabilesc meniuri, pregătesc alimente, organizează şi coordonează munca în bucătărie.

Ocupaţii componente:

512201 bucătar

512202 pizzar

512203 bucătar specialist/vegetarian/ dietetician

512204 maestru în arta culinară

5123 OSPĂTARI ŞI BARMANI

Ospătarii şi barmanii servesc gustări şi băuturi, sfătuiesc clienţii în alegerea vinurilor, servesc la bar băuturi alcoolice şi nealcoolice.

Ocupaţii componente:

512301 barman

512302 ospătar (chelner)

512303 ajutor ospătar

512304 somelier

512305 lucrător room service hotel

512306 barman preparator

5.1.3. GRUPA MINORĂ 513

Personal de îngrijire şi asimilat

Personalul de îngrijire şi asimilaţii acestuia oferă îngrijiri copiilor, supraveghează copiii şcolari, prestează servicii pe lângă cadrele medicale din spitale sau alte instituţii de profil, îngrijesc bolnavi la domiciliu, ajută specialiştii veterinari, farmaciştii şi alţi specialişti în exercitarea profesiei.

Grupe de bază componente:

5131 Îngrijitoare de copii

5132 Infirmiere şi îngrijitoare în instituţii de ocrotire socială şi sanitară

5133 Personal specializat pentru îngrijire şi supraveghere la domiciliu

5139 Lucrători în serviciu pentru populaţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare

5131 ÎNGRIJITORI DE COPII

Îngrijitoarele de copii supraveghează toaleta, hrănirea şi joaca acestora, îi însoţesc la şcoală sau în activităţile recreative; îşi asumă pentru o perioadă variabilă de timp responsabilităţi de îngrijire şi educare a unor copii aflaţi în dificultate, care nu pot beneficia de acestea în cadrul familiei biologice.

Ocupaţii componente:

513101 îngrijitor de copii

513102 guvernantă

513103 asistent maternal

513104 părinte social

513105 educator specializat

5132 INFIRMIERI ŞI ÎNGRIJITOARI ÎN INSTITUŢII DE OCROTIRE SOCIALĂ ŞI SANITARĂ

Infirmierii şi îngrijitoarele din instituţiile de ocrotire socială şi sanitară îşi desfăşoară activitatea în preajma medicilor, asistenţilor medicali, moaşelor şi dentiştilor şi se ocupă, în principal, de pregătirea pacienţilor în vederea examinării sau tratamentului medical, schimbarea lenjeriei de pat, pregătirea buiotelor, sterilizarea instrumentelor chirurgicale, asistarea dentiştilor, hrănirea pacienţilor imobilizaţi la pat; transportul bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor, pregătirea şi aplicarea aparatului gipsat; supraveghează starea de igienă a spaţiilor balneare şi de tratament.

Ocupaţii componente:

513201 băieş

513202 brancardier

513203 gipsar

513204 infirmieră

513205 îngrijitoare la unităţi de ocrotire socială şi sanitară

513206 lăcar

513207 nămolar

513208 supraveghetor de noapte servicii sociale

5133 PERSONAL SPECIALIZAT PENTRU ÎNGRIJIRE ŞI SUPRAVEGHERE LA DOMICILIU

Îngrijitoarea la domiciliu oferă servicii de îngrijire personală la domiciliul bolnavilor dependenţi, care nu se pot autoservi (infirmi, bătrâni).

Ocupaţii componente:

513301 îngrijitor bătrâni la domiciliu

513302 baby sitter

513303 îngrijitor bolnavi la domiciliu

513304 asistent personal al persoanei cu handicap grav

513305 asistent personal profesionist

513306 asistent personal de îngrijire

513307 îngrijitor la domiciliu

5139 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PENTRU POPULAŢIE NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Personalul de îngrijire şi asimilat acestuia care nu se regăseşte în subgrupa 513, prestează activităţi de calificare simplă pe lângă specialişti de nivel intermediar.

mediatorul social acordă sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul- ţintă, pentru ameliorarea capacităţii de integrare a acestora, acţionează pentru a păstra legătura dintre autorităţile locale şi beneficiari, se adaptează situaţiilor pentru a aplana conflicte ţinând seama de obiceiuri şi de tradiţii etnice.

Ocupaţii componente:

513901 îngrijitor farmacii, cabinete veterinare

513902 mediator sanitar

513903 mediator social

513904

513905 lucrător prin arte combinate

513906 lucrător social

513907 operator prestaţii sociale

5.1.4. GRUPA MINORĂ 514

Alţi lucrători în servicii pentru populaţie

Lucrătorii din serviciile directe către populaţie îndeplinesc sarcini care vizează supravegherea şi îngrijirea garderobei, servicii de igienă personală (frizerie, coafură, manichiură, pedichiură, cosmetică, masaj); îmbălsămare şi funeralii.

Grupe de bază componente:

5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni şi asimilaţi

5142 Valeţi,cameriste şi însoţitori

5143 Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători

5149 Lucrători în servicii pentru populaţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare

5141 COAFORI, FRIZERI, COSMETICIENI ŞI ASIMILAŢI

Coaforii, frizerii, cosmeticienii şi asimilaţii acestora execută tunsori, ondulaţii, tratamente cosmetice, machiaj, curăţat unghii la mâini şi la picioare şi alte servicii destinate clienţilor.

Ocupaţii componente:

514101 coafor

514102 cosmetician

514103 frizer

514104 manichiurist

514105 pedichiurist

514106 maseur de întreţinere şi relaxare

514107 machior

514108 tatuator

514109 montator bijuterii pe corp

514110 stilist protezist de unghii

5142 VALEŢI, CAMERISTE ŞI ÎNSOŢITORI

Valeţii, cameristele şi însoţitorii acompaniază şi fac diferite servicii patronilor lor; îngrijesc garderoba şi obiectele personale ale acestora, le citesc sau îi servesc în calitate de partener în activităţi sportive.

Ocupaţii componente:

514201 cameristă hotel

514202 însoţitor

514203

514205 valet

5143 AGENŢI DE POMPE FUNEBRE ŞI ÎMBĂLSĂMĂTORI

Agenţii de pompe funebre şi îmbălsămătorii organizează, conduc şi rezolvă sarcini legate de funeralii, îmbălsămare, înhumare sau incinerare.

Ocupaţii componente:

514301 antreprenor servicii funerare

514302 decorator servicii funerare

514303 îmbălsămător

5149 LUCRĂTORI ÎN SERVICII PENTRU POPULAŢIE NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Lucrătorii din serviciile pentru populaţie care nu se regăsesc în grupele de bază anterioare, primesc clienţii în restaurante, baruri şi cabarete de noapte unde le organizează petrecerea agreabilă a timpului; se deplasează la locurile infectate sau infestate unde acţionează cu substanţe dezinfectante, dezinsectante şi deratizante pentru eradicarea acestor focare.

Ocupaţii componente:

514901 agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie

514902 astrolog

514903 gazdă club

514904 organizator prestări servicii

514905 salvator la ştrand

514906 salvator montan

514907 agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport

514908 agent ecolog

514909 raportor ecolog

514910 întreţinător textile- piele

514911 lucrător pensiune turistică

514912 salvamar

5.1.6. GRUPA MINORĂ 516

Personal de pază şi ordine publică

Personalul de pază şi ordine publică asigură protecţia persoanelor şi bunurilor contra riscurilor de incendii şi alte riscuri, urmăresc respectarea legii şi menţinerea ordinii, aplică legea şi reglementările legale.

Grupele de bază componente:

5161 Servicii voluntare/ private pentru situaţii de urgenţă

5163 Lucrători în penitenciare (gardieni de închisoare)

5169 Personal de pază şi ordine publică, neclasificat în grupele de bază anterioare

5161 SEVICII VOLUNTARE/ PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Structuri specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor şi al protecţiei civile, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/ sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/ sau a celui privat împotriva situaţiilor de urgenţă.

Ocupaţii componente:

516101 şef compartiment pentru prevenire

516102 şef formaţie intervenţie, salvare şi prim ajutor

516103 specialişti pentru prevenire

516104 servant pompier

516105 şef grupă intervenţie

516106 şef echipă specializată

5163 LUCRĂTORI ÎN PENITENCIARE (GARDIENI DE ÎNCHISOARE)

Lucrătorii din penitenciare supraveghează deţinuţii în închisoare sau case de reeducare şi menţin disciplina; percheziţionează deţinuţii la sosire şi le depozitează obiectele de valoare, îi însoţesc la celulă; execută ronduri periodice în clădire şi supraveghează deţinuţii în timpul activităţii, meselor, plimbărilor şi inspectează diferitele sectoare pentru a preveni evadările.

Ocupaţii componente:

516301 gardian de închisoare

516302 educator în penitenciare

5169 PERSONAL DE PAZĂ ŞI ORDINE PUBLICĂ, NECLASIFICAT ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Personalul de pază şi ordine publică care nu se regăseşte în grupele de bază anterioare din grupa minoră 516, îndeplineşte sarcini care vizează, în principal, patrularea în clădiri şi incinte pentru a preveni intrarea ilegală în aceste locuri, furturile, actele de violenţă şi, la nevoie, recurg la forţă pentru a preveni asemenea acte şi pentru a intimida pe eventualii agresori.

Ocupaţii componente:

516901 agent de securitate

516902 agent control acces

516903 agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc.)

516904 agent gardă de corp

516905 gardian feroviar

516906 şef formaţie pază şi ordine

516907 agent de intervenţie pază şi ordine

516908 agent transport valori

516909 agent conducători câini de serviciu

516910 dispecer centru de alarmă

516911 şef tură

516912 inspector de securitate

516913 evaluator de risc efracţie

516914 consultant de securitate

516915 agent poliţie comunitară

516916 agent cu atribuţii pe linia ordinii şi siguranţei publice în incinta arenelor sportive

5.2. SUBGRUPA MAJORĂ 52

Modele, manechine şi vânzători în magazine şi pieţe

Modelele, vânzătorii şi prezentatorii îndeplinesc de regulă următoarele sarcini: pozează ca modele pentru creaţii artistice sau publicitare şi pentru prezentarea de produse; vând mărfuri în comerţul cu ridicata şi amănuntul şi efectuează probe demonstrative cu privire la funcţionarea sau calitatea produselor.

Grupe minore componente:

521 Manechine şi asimilaţi

522 Vânzători în magazine şi pieţe

5.2.1. GRUPA MINORĂ 521

Manechine şi asimilaţi

Manechinele şi alte modele îmbracă şi prezintă articole vestimentare şi alte accesorii pentru a le prezenta clienţilor în saloane de creaţie, magazine sau cu prilejul unor manifestări special organizate – parada modei-, pozează ca modele pentru creaţii artistice, fotografii, sculpturi şi filme publicitare.

Grupe de bază componente:

5210 Manechine şi asimilaţi

5210 MANECHINE ŞI ASIMILAŢI

Manechinele şi alte modele îmbracă şi prezintă articole vestimentare şi alte accesorii în scopul vânzării acestora sau pozează ca modele pentru publicitate sau pentru creaţii artistice.

Ocupaţii componente:

521001 manechin

521002 model -atelier artistic şi publicitate

521003 prezentator modă

5.2.2. GRUPA MINORĂ 522

Vânzători în magazine şi pieţe

Vânzătorii din magazine şi pieţe vând mărfuri – cu ridicata şi amănuntul – iar în cazul aparaturii, prezintă şi probează calitatea şi modul de funcţionare.

Grupe de bază componente:

5220 Vânzători în magazine şi pieţe

5220 VÂNZĂTORI ÎN MAGAZINE ŞI PIEŢE

Vânzătorii din magazine şi pieţe vând clienţilor mărfuri – în comerţul cu ridicata şi amănuntul – şi probează calitatea mărfurilor şi modul de funcţionare a aparaturii expuse spre vânzare.

Vânzătorii de produse naturiste trebuie sa cunoască produsele pe care le promovează şi le vând, să urmărească condiţiile de valabilitate, păstrare, depozitare, manipulare şi administrare, să ştie să promoveze marfa atât prin expunere vizibilă, cât şi prin sugestii privind gama de produse, să aibă cunoştinţe în domeniul apifitoterapiei, dietoterapiei şi igieno-cosmeticii.

Ocupaţii componente:

522001 anticar

522002 bufetier

522003 librar

522004 vânzător

522005 lucrător controlor final

522006 lucrător comercial

522007 lucrător produse naturiste