GRUPA MAJORA 6 – Codul ocupatiilor din Romania (actualizat 2011)

conform Ministerului Muncii [https://www.mmuncii.ro]

Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului, însămânţări, plantări, tratamente fitosanitare, fertilizare şi recoltare a culturilor de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti; recoltează culturi de grădină şi flori; culeg fructe de pădure; cresc, îngrijesc, valorifică animale, în principal, pentru carne, lapte, păr, blană şi piele; cresc viermi de mătase şi albine; întreţin şi exploatează păduri şi ape; cultivă şi recoltează diferite specii acvatice; depozitează şi prelucrează produse apicole; valorifică produse către organisme specializate sau cumpărători.

Subgrupe majore componente:

61 Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

6.1. SUBGRUPA MAJORĂ 61

Agricultori şi lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit efectuează lucrări de pregătire a solului; însămânţează, plantează, aplică tratamente fitosanitare, fertilizare prin pulverizare de substanţe insecticide şi pesticide; fertilizează şi recoltează culturile de câmp; plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti; recoltează culturi de grădină şi flori; culeg fructe de pădure şi plante medicinale; cresc, îngrijesc, sau vânează animale pentru carne, lapte, blană, piele; cresc viermi de mătase şi albine; întreţin şi exploatează păduri şi ape, cultivă şi recoltează diferite specii acvatice; depozitează şi prelucrează produse agricole şi le valorifică produse către organisme de comercializare sau cumpărători.

Grupe minore componente:

611 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale

612 Crescători de animale

613 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

614 Lucrători forestieri şi asimilaţi

615 Pescari şi vânători

6.1.1. GRUPA MINORĂ 611

Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale

Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale planifică şi execută lucrările necesare pentru întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp, plantarea pomilor fructiferi şi a altor arbori şi arbuşti, recoltarea legumelor, cultivarea plantelor medicinale şi viţei- de- vie.

Grupe de bază componente:

6111 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură

6112 Arboricultori şi floricultori

6115 Viticultori şi pomicultori

6111 AGRICULTORI ŞI LUCRĂTORI CALIFICAŢI ÎN CULTURI DE CÂMP ŞI LEGUMICULTURĂ

Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi de câmp şi legumicultură realizează lucrări agricole de pregătire a solului, însămânţarea, plantarea, cultivarea şi recoltarea culturilor de câmp: grâu, orez, sfeclă, trestie- de -zahăr etc. sau legumelor: cartofi, varză etc. stabilesc suprafaţa culturilor şi asigură aprovizionarea cu seminţe, îngrăşăminte ş.a.

Ocupaţii componente:

611101 agricultor

611102 grădinar

611103 legumicultor

611104 lucrător calificat în culturi de câmp şi legumicultură

611105 agricultor pentru culturi de câmp ecologice

6112 ARBORICULTORI ŞI FLORICULTORI

Arboricultorii şi floricultorii realizează lucrări agricole de: pregătire a pământului, însămânţare, plantare şi întreţinere de arbori şi arbuşti, cultivare a plantelor pentru flori şi recoltare a produselor din pepiniere, bulbi şi sămânţă; cultivă flori, arbori, arbuşti şi alte plante ornamentale pentru parcuri sau grădini publice şi plante medicinale.

Ocupaţii componente:

611201 arboricultor

611202 ciupercar

611203 florar-decorator

611204 floricultor

611205 peisagist floricultor

611206 lucrător calificat în floricultură şi arboricultură

6115 VITICULTORI ŞI POMICULTORI

Viticultorii şi pomicultorii realizează lucrări de pregătire a solului; asigură seminţele şi îngrăşămintele necesare; stabilesc varietăţile pomicole şi viticole de cultivat, le plantează, întreţin şi recoltează; se ocupă cu depozitarea şi prelucrarea produselor pomicole şi viticole.

Ocupaţii componente:

611501 pomicultor

611502 viticultor

6.1.2. GRUPA MINORĂ 612

Crescători de animale

Crescătorii de animale se ocupă cu creşterea şi îngrijirea: bovinelor, porcinelor, caprinelor, cabalinelor şi altor specii, a păsărilor de curte, albinelor, viermilor de mătase etc., obţinerea diferitelor tipuri de produse animaliere, depozitarea, prelucrarea acestora şi comercializarea lor.

Grupe de bază componente:

6121 Crescători- îngrijitori de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne

6122 Crescători de păsări şi fazanieri

6123 Apicultori şi sericicultori

6124 Crescători îngrijitori de cabaline

6125 Crescători de animale mici

6126 Crescători îngrijitori animale sălbatice captive sau semicaptive

6129 Crescător de animale destinate vânzării, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

6121 CRESCĂTORI- ÎNGRIJITORI DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PRODUCŢIA DE LAPTE ŞI CARNE

Crescătorii- îngrijitori de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne se ocupă cu creşterea şi îngrijirea: bovinelor, ovinelor, porcinelor, caprinelor şi altor animale pentru producţia de carne, lapte, blană, piele ş.a.

Ocupaţii componente:

612101 cioban (oier)

612102 crescător-îngrijitor de animale domestice pentru producţia de lapte şi carne

612103 tocător de furaje

612104 lucrător calificat în creşterea animalelor

612105 crescător bovine

612106 crescător porcine

612107 mamoş porcine

612108 oier montan

612109 crescător montan

612110 baci montan

612111 cioban montan

6122 CRESCĂTORI DE PĂSĂRI ŞI FAZANIERI

Crescătorii de păsări şi fazanierii se ocupă cu creşterea şi îngrijirea păsărilor de curte pentru vânzare sau livrarea regulată de ouă, carne sau pene, precum şi cu creşterea şi îngrijirea fazanilor.

Ocupaţii componente:

612201 crescător de păsări

612202 fazanier

6123 APICULTORI ŞI SERICICULTORI

Apicultorii şi sericicultorii se ocupă cu creşterea şi îngrijirea albinelor în vederea producerii de miere şi polenizării culturilor precum şi cu creşterea şi îngrijirea viermilor de mătase în scopul obţinerii gogoşilor de mătase.

Ocupaţii componente:

612301 apicultor

612302 sericicultor

6124 CRESCĂTORI- ÎNGRIJITORI DE CABALINE

Crescătorii- îngrijitori de cabaline se ocupă cu creşterea, îngrijirea şi dresarea cailor.

Ocupaţii componente:

612401 antrenor cabaline

612402 crescător-îngrijitor de cabaline

612403 herghelegiu

6125 CRESCĂTORI DE ANIMALE MICI

Crescătorii de animale mici se ocupă cu creşterea, selecţionarea şi înmulţirea animalelor mici; prelucrarea produselor secundare şi valorificarea lor.

Ocupaţii componente:

612501 crescător de animale mici

6126 CRESCĂTORI ÎNGRIJITORI ANIMALE SĂLBATICE CAPTIVE SAU SEMICAPTIVE

Crescătorii îngrijitori de animale sălbatice captive sau semicaptive se ocupă cu asigurarea factorilor de mediu, hrănire şi adaptare a diferitelor specii de animale şi păsări sălbatice conform condiţiilor naturale din arealul din care provin, asigură curăţirea cuştilor şi a zonelor în care sunt ţinute captiv.

Ocupaţii componente:

612601 crescător îngrijitor animale sălbatice captive

612602 crescător îngrijitor de animale de laborator

6129 CRESCĂTORI DE ANIMALE DESTINATE VÂNZĂRII, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

În această grupă sunt clasificaţi crescătorii care sunt implicaţi în creşterea şi îngrijirea de mamifere şi păsări sălbatice, şerpi, melci şi de alte reptile şi diferite insecte şi animale destinate testelor de laborator, vânzare sau livrare regulată către cumpărătorii en-gros, grădini zoologice, circuri sau pieţe. Pot fi de asemenea clasificaţi îngrijitorii sau dresorii de animale din rezervaţii, grajduri, grădini zoologice, circuri, instituţii de cercetare adăposturi pentru animale şi instituţii similare.

În aceste cazuri sarcinile vor include: cumpărarea şi organizarea spaţiilor şi echipamentelor, cumpărarea animalelor, creşterea, hrănirea şi îngrijirea lor, păstrarea rasei, protejarea animalelor mai ales cele din rezervaţie, dresarea animalelor pentru curse, circ sau similar”.

Ocupaţii componente:

612901 crescător de melci

6.1.3. GRUPA MINORĂ 613

Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale şi crescătorii de animale planifică şi execută lucrările necesare pentru întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp şi altor culturi, precum şi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor; execută lucrările necesare unei exploatări agricole mixte – policultură şi creştera animalelor – şi obţinerii de produse destinate livrării en-gros sau vânzării cu amănuntul pe piaţă. Sarcinile acestora constau în: stabilirea suprafeţelor destinate diferitelor culturi, speciilor şi numărului de animale de crescut; achiziţionarea seminţelor, îngrăşămintelor şi furajelor; pregătirea solului, însămânţarea şi recoltarea produselor agricole; creşterea şi întreţinerea animalelor şi obţinerea diverselor produse animaliere; întreţinerea construcţiilor, maşinilor şi instalaţiilor agricole; depozitarea şi prelucrarea produselor; livrarea en-gros şi vânzarea pe piaţă a acestora.

Grupe de bază componente:

6130 Agricultori şi lucrători calificaţi în culturi vegetale şi crescători de animale

6130 AGRICULTORI ŞI LUCRĂTORI CALIFICAŢI ÎN CULTURI VEGETALE ŞI CRESCĂTORI DE ANIMALE

Agricultorii şi lucrătorii calificaţi în culturi vegetale şi crescătorii de animale planifică şi execută lucrările necesare pentru întreţinerea şi recoltarea culturilor de câmp, arborilor şi altor culturi, precum şi pentru creşterea şi îngrijirea animalelor.

Ocupaţii componente:

613001 agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale

6.1.4. GRUPA MINORĂ 614

Lucrători forestieri şi asimilaţi

Lucrătorii forestieri şi asimilaţii acestora se ocupă cu întreţinerea exploatărilor forestiere, stabilirea şi marcarea arborilor de tăiat, estimarea volumului de lemn şi tăierea arborilor; transformarea lemnului în cărbune de lemn sau extragerea terebentinei brute din lemn folosind instalaţii simple; supravegherea pentru prevenirea şi detectarea incendiilor în pădure şi participarea la operaţiunile de stingere a incendiilor.

Grupe de bază componente:

6141 Lucrători forestieri

6142 Preparator mangal

6141 LUCRĂTORI FORESTIERI

Lucrătorii forestieri se ocupă cu întreţinerea şi conservarea fondului forestier, reperarea şi marcarea arborilor de tăiat şi estimarea volumului de lemn; tăierea, fasonarea şi depozitarea lemnelor; supravegherea pentru prevenirea şi detectarea incendiilor în pădure şi participarea la operaţiuni de stingere a incendiilor.

Ocupaţii componente:

614101 cioplitor în lemn

614102 carbonitor

614103 fasonator mecanic ( cherestea)

614104 muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde

614105

614106 pepinierist

614107 presator stuf

614108 protecţionist silvic

614109 recoltator stuf

614110 rezinator

614111 şef coloană exploatare stuf

614112 stivuitor şi recepţioner silvic

614113 tăietor silvic

6142 PREPARATORI MANGAL

Preparatorii de mangal realizează lucrări de transformare a lemnului în cărbune sau extracţia terebentinei brute din lemn prin aplicarea tehnicilor tradiţionale.

Ocupaţii componente:

614201 preparator mangal

614202 mangalizator

6.1.5. GRUPA MINORĂ 615

Pescari şi vânători

Pescarii şi vânătorii cultivă şi exploatează diferite specii ale faunei acvatice (peşti, raci, moluşte); vânează şi capturează mamifere, păsări ş.a.

Grupe de bază componente:

6151 Lucrători în culturi acvatice

6152 Pescari în ape interioare şi de coastă

6153 Pescari în mări şi oceane

6154 Paznici de vânătoare

6151 LUCRĂTORI ÎN CULTURI ACVATICE

Lucrătorii în culturi acvatice cultivă şi exploatează diferite specii ale faunei acvatice; le sacrifică şi pregătesc în vederea expedierii; curăţă, congelează sau sărează cantităţile de peşte.

Ocupaţii componente:

615101 lucrător în culturi acvatice

615102 piscicultor

6152 PESCARI ÎN APE INTERIOARE ŞI DE COASTĂ

Pescarii în ape interioare şi de coastă se ocupă cu capturarea peştilor şi altor specii acvatice în apele interioare sau de coastă, individual sau cu nave de pescuit; pregătirea şi repararea plaselor şi altor unelte de pescuit; conducerea navelor între port şi locurile de pescuit; instalarea şi manevrarea uneltelor de pescuit; curăţarea, congelarea sau sărarea cantităţilor de peşte.

Ocupaţii componente:

615201 pescar în ape interioare şi de coastă

6153 PESCARI ÎN MĂRI ŞI OCEANE

Pescarii în mări şi oceane se ocupă cu capturarea peştilor din mări şi oceane în echipajele navale de pescuit; pregătirea şi repararea plaselor şi altor unelte de pescuit; conducerea navelor între port şi locurile de pescuit; instalarea şi manevrarea uneltelor de pescuit; curăţarea, congelarea sau sărarea cantităţilor de peşte.

Ocupaţii componente:

615301 pescar mări şi oceane

6154 PAZNICI DE VÂNĂTOARE

Paznicii de vânătoare se ocupă cu asigurarea pazei şi cu gospodărirea fondurilor de vânătoare, cu paza, ocrotirea şi îngrijirea animalelor sălbatice din fondurile de vânătoare, cu asigurarea şi distribuirea hranei complementare speciilor de vânat din fondurile de vânătoare, cu desfăşurarea de activităţi agricole pentru asigurarea hranei vânatului, cu combaterea dăunătorilor cu păr şi pene ai speciilor de vânat, cu prevenirea şi descoperirea actelor de braconaj, cu gestionarea şi menţinerea în stare de funcţionare a construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor vânătoreşti.

Ocupaţii componente:

615401 paznic de vânătoare

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.