publicat în: Arhivă

GRUPA MAJORA 9 – Codul ocupatiilor din Romania (actualizat 2011)

conform Ministerului Muncii [https://www.mmuncii.ro]

Muncitori necalificaţi

Muncitorii necalificaţi execută sarcini care necesită folosirea uneltelor manuale şi, în cele mai multe cazuri, depunerea unui efort fizic: vânzarea mărfurilor pe stradă şi în alte locuri publice; furnizarea de servicii diverse pe stradă; curăţarea, spălarea şi călcarea rufelor; asigurarea întreţinerii imobilelor de locuit, hotelurilor şi altor clădiri; spălarea geamurilor şi vitrinelor; livrarea mărfurilor; transportarea bagajelor; asigurarea pazei imobilelor şi bunurilor; colectarea gunoaielor; curăţarea străzilor şi altor locuri publice; realizarea de lucrări simple în industria minieră, construcţii, lucrări publice şi în industria prelucrătoare; ambalare manuală; citirea contoarelor; încasarea banilor, manipularea mărfurilor şi conducerea vehiculelor cu tracţiune animală. Executarea activităţilor de către persoanele clasificate în această grupă majoră nu necesită o pregătire profesională specială.

Subgrupe majore componente :

91 Muncitori necalificaţi în servicii şi vânzări

92 Muncitori necalificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit

93 Muncitori necalificaţi în industria minieră, construcţii, lucrări publice, industria prelucrătoare şi transporturi

94 Ucenici

9.1. SUBGRUPA MAJORĂ 91

Muncitori necalificaţi, în servicii şi vânzări

Muncitorii necalificaţi, în servicii şi vânzări, realizează vânzarea mărfurilor pe stradă şi în alte locuri publice sau la domiciliu; furnizează servicii diverse pe stradă; asigură curăţarea, spălarea, măturarea şi colectarea gunoaielor; asigură servicii de pază şi supraveghere a imobilelor, spălarea geamurilor şi vitrinelor, livrarea mărfurilor, citirea contoarelor, încasarea banilor şi transportarea bagajelor.

Grupe minore componente :

911 Vânzători ambulanţi şi asimilaţi

912 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie

913 Personal casnic, spălătorese şi asimilaţi

914 Îngrijitori de clădiri, spălători de vehicule, vitrine şi geamuri

915 Personal de manipulare şi supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici şi asimilaţi

916 Muncitori necalificaţi în servicii publice

9.1.1. GRUPA MINORĂ 911

Vânzători ambulanţi şi asimilaţi

Vânzătorii ambulanţi şi asimilaţii acestora se ocupă cu vânzarea produselor alimentare, băuturilor şi altor produse, pe stradă şi în alte locuri publice; vânzarea mărfurilor în contul terţilor, la domiciliu, sau prin comandă telefonică.

Grupe de bază componente :

9111 Vânzători ambulanţi

9113 Vânzători la domiciliul clientelei sau la comandă prin telefon

9111 VÂNZĂTORI AMBULANŢI

Vânzătorii ambulanţi prepară şi vând produse alimentare: preparate calde sau reci, legume, fructe, îngheţată şi diverse băuturi, pe stradă sau în alte locuri publice: gări, cinematografe, teatre şi încasează contravaloarea acestora; vând ziare sau alte produse nealimentare pe care le expun sau transportă la locul de vânzare.

Ocupaţii componente :

911101 vânzător ambulant de produse alimentare

911102 vânzător ambulant de produse nealimentare

911103 vânzător de ziare

9113 VÂNZĂTORI LA DOMICILIUL CLIENTELEI SAU LA COMANDĂ PRIN TELEFON

Vânzătorii la domiciliul clientelei sau la comandă prin telefon primesc comenzi telefonice în contul unei case de comenzi, notează adresele clienţilor şi livrează produse la domiciliul acestora.

Ocupaţii componente :

911301 vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă

9.1.2. GRUPA MINORĂ 912

Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie

Lustragiii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie prestează diverse servicii la cererea clienţilor: lustruirea pantofilor, spălarea parbrizelor şi geamurilor maşinilor sau efectuarea de comisioane.

Grupe de bază componente :

9120 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie

9120 LUSTRAGII ŞI ALŢI PRESTATORI DE MICI SERVICII PENTRU POPULAŢIE

Lustragiii şi alţi prestatori de mici servicii pentru populaţie prestează diferite servicii la cererea clienţilor: lustruirea pantofilor, spălarea parbrizelor şi geamurilor maşinilor sau efectuarea de comisioane.

Ocupaţii componente :

912001 lustragiu

912002 spălător geamuri şi parbrize

9.1.3. GRUPA MINORĂ 913

Personal casnic, spălătorese şi asimilaţi

Personalul casnic, spălătoresele şi asimilaţii acestora execută diferite lucrări la domiciliul clienţilor, în hoteluri, clădiri administrative, spitale şi alte instituţii, precum şi la bordul avioanelor, în trenuri, autocare, tramvaie şi alte vehicule similare, în scopul menţinerii interioarelor şi mobilierului în stare de curăţenie sau realizează spălarea şi călcarea rufelor.

Grupe de bază componente :

9131 Menajere

9132 Femei de serviciu la birouri, hoteluri şi alte instituţii

9133 Spălătorese şi călcătorese

9131 MENAJERE

Menajerele se ocupă cu aspirarea prafului, măturarea, curăţarea, lustruirea şi spălarea podelelor, mobilei sau geamurilor; spălarea şi recondiţionarea lenjeriei şi a altor articole; prepararea, servirea mesei şi spălarea veselei; cumpărarea alimentelor şi a altor articole de menaj.

Ocupaţii componente :

913101 menajeră

9132 FEMEI DE SERVICIU LA BIROURI, HOTELURI ŞI ALTE INSTITUŢII

Femeile de serviciu la birouri, hoteluri şi alte instituţii se ocupă cu aspirarea prafului, măturarea, spălarea şi lustruirea podelelor, mobilei sau geamurilor în clădiri, autocare, autobuze, tramvaie, trenuri şi avioane; curăţarea camerelor, schimbarea lenjeriei de pat, a prosoapelor, săpunurilor şi altor articole; curăţarea bucătăriilor, spălarea veselei etc.

Ocupaţii componente :

913201 femeie de serviciu

913202 îngrijitor spaţii hoteliere

913203 lucrător bucătărie (spălător vase mari)

9133 SPLĂTORESE ŞI CĂLCĂTORESE

Spălătoresele şi călcătoresele se ocupă cu spălarea şi călcarea lenjeriei, îmbrăcămintei, ţesăturilor, articolelor de blană şi articolelor similare.

Ocupaţii componente :

913301 călcătoreasă lenjerie

913302 curăţătoreasă lenjerie

913303 spălătoreasă lenjerie

913304 spălător covoare înnodate

9.1.4. GRUPA MINORĂ 914

Îngrijitori de clădiri, spălători de vehicule, vitrine şi geamuri

Îngrijitorii de clădiri, spălătorii de vehicule, vitrine şi geamuri întreţin imobile de locuit, hotelurile, clădirile administrative, bisericile şi alte clădiri, asigurând curăţenia acestora; spală vehicule şi geamurile imobilelor.

Grupe de bază componente :

9141 Îngrijitori de clădiri

9142 Spălători de vehicule, vitrine şi geamuri

9141 ÎNGRIJITORI DE CLĂDIRI

Îngrijitorii de clădiri menţin ordinea şi curăţenia imobilelor de locuit, hotelurilor, clădirilor administrative, bisericilor şi altor clădiri.

Ocupaţii componente :

914101 îngrijitor clădiri

9142 SPĂLĂTORI DE VEHICULE, VITRINE ŞI GEAMURI

Spălătorii de vehicule, vitrine şi geamuri se ocupă cu spălarea şi curăţarea vehiculelor, vitrinelor şi geamurilor clădirilor.

Ocupaţii componente :

914201 spălător vehicule

914202 spălător vitrine şi geamuri

9.1.5. GRUPA MINORĂ 915

Personal de manipulare şi supraveghere bagaje, mesageri, portari, paznici şi asimilaţi

Personalul de manipulare şi supraveghere bagaje, mesagerii, portarii, paznicii şi asimilaţii acestora se ocupă cu livrarea coletelor, mesajelor şi altor articole în instituţii, între instituţii, la adrese particulare sau în alte locuri; transportarea bagajelor în hoteluri, gări sau aeroporturi; asigurarea pazei imobilelor sau proprietăţilor particulare; încasarea banilor şi citirea contoarelor pentru energie electrică, gaze sau apă.

Grupe de bază componente :

9151 Personal de manipulare şi supraveghere bagaje

9152 Portari, paznici şi asimilaţi

9153 Cititori de contoare şi încasatori

9151 PERSONAL DE MANIPULARE ŞI SUPRAVEGHERE BAGAJE

Personalul de manipulare şi supraveghere bagaje se ocupă cu transportarea şi distribuirea coletelor, mesajelor şi altor articole în cadrul instituţiilor, între instituţii, la adrese particulare sau în alte locuri; transportarea bagajelor în hoteluri, gări sau aeroporturi.

Ocupaţii componente :

915101 curier

915102 garderobier

915103 hamal

915104 comisioner

9152 PORTARI, PAZNICI ŞI ASIMILAŢI

Portarii, paznicii şi asimilaţii acestora asigură paza imobilelor de locuit sau altor clădiri; supraveghează zonele de parcare a autoturismelor sau proprietăţile particulare, în scopul interzicerii accesului persoanelor neautorizate sau prevenirii furtului şi incendiilor; controlează biletele de intrare la teatru, cinema, circ şi alte locuri similare; introduc persoanele în săli de tribunal, săli de sport, stadioane ş.a; se ocupă de garderobe şi toalete în locuri publice.

Ocupaţii componente :

915201 aprod

915202 controlor poartă

915203

915204 paznic

915205 plasator

915206 portar

915207 supraveghetor muzeu

915208 supraveghetor noapte (învăţământ)

915209 supraveghetor săli spectacole

915210 supraveghetor hotel

915211 model (învăţământ)

915212 administrator sistem de securitate bancară

9153 CITITORI DE CONTOARE ŞI ÎNCASATORI

Cititorii de contoare şi încasatorii se ocupă cu încasarea banilor şi citirea contoarelor pentru energie electrică, gaze, apă şi aparatelor de taxat din parcările autovehiculelor; efectuează cântărirea mărfurilor, materiilor prime, materialelor, la intrarea şi ieşirea din magazie, secţie, depozit, unitate.

Ocupaţii componente :

915301 cantaragiu

915302 casier încasator

915303 încasator şi cititor contoare de energie electrică, gaze, apă

9.1.6. GRUPA MINORĂ 916

Muncitori necalificaţi, în servicii publice

Muncitorii necalificaţi, în servicii publice, se ocupă cu înlăturarea gunoaielor din faţa imobilelor, din curţi, de pe străzi şi din alte locuri publice; măturarea străzilor, parcurilor şi altor locuri publice; conservarea şi înhumarea rămăşiţelor pământeşti.

Grupe de bază componente :

9161 Lucrători pentru salubrizare

9162 Muncitori necalificaţi, în servicii publice, neclasificaţi în grupele de bază anterioare

9161 LUCRĂTORI PENTRU SALUBRIZARE

Lucrătorii pentru salubrizare colectează şi înlătură gunoaiele din clădiri, din curţile imobilelor, de pe străzi şi din alte locuri publice; mătură şi curăţă străzile, parcurile, aeroporturile, gările şi locurile similare.

Ocupaţii componente :

916101 lucrător operativ pentru autocompactoare

916102 lucrător pentru salubrizare căi publice

916103 lucrător pentru salubrizare spaţii verzi

916104 operator la tratarea şi epurarea apelor uzate

9162 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN SERVICII PUBLICE, NECLASIFICAŢI ÎN GRUPELE DE BAZĂ ANTERIOARE

Alţi muncitori necalificaţi, în servicii publice, se ocupă cu conservarea, incinerarea şi înhumarea rămăşiţelor pământeşti umane şi animale, curăţirea şi desfundarea canalelor, haznalelor, pomparea lichidelor din puţuri colectoare, lucrări de salubrizare a localităţilor etc.

Ocupaţii componente :

916201 îngrijitor câini în adăposturi

916202 gropar

916203 incinerator

916204 vidanjor- curăţitor canale

916205 prinzător câini

916206 absolvenţi învăţământ preuniversitar fără atestat profesional

916207 operator deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie

916208 lucrător pentru salubrizare

916209 lucrător utilaje specializate pentru salubrizare

9.2. SUBGRUPA MAJORĂ 92

Muncitori necalificaţi, în agricultură, silvicultură şi pescuit

Muncitorii necalificaţi, în agricultură, silvicultură şi pescuit realizează lucrări simple în agricultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, folosind unelte manuale şi depunând un efort fizic considerabil.

Grupe minore componente :

921 Muncitori necalificaţi, în agricultură, silvicultură şi pescuit

9.2.1. GRUPA MINORĂ 921

Muncitori necalificaţi, în agricultură, silvicultură şi pescuit

Muncitorii necalificaţi, în agricultură, silvicultură şi pescuit realizează lucrări simple în agricultură, silvicultură şi pescuit cum sunt: săparea, greblarea, încărcarea, descărcarea, stivuirea, fertilizarea, udarea şi stropirea, culegerea fructelor, legumelor şi altor plante; hrănirea animalelor, curăţarea grajdurilor şi curţilor fermei; curăţarea şi popularea pădurilor; curăţarea apelor, recoltarea algelor marine, scoicilor ş.a.; săparea gropilor, montarea capcanelor şi executarea altor lucrări simple referitoare la vânătoare.

Grupe de bază componente :

9211 Muncitori necalificaţi, în agricultură

9212 Muncitori necalificaţi, în silvicultură

9213 Muncitori necalificaţi, în pescuit şi vânătoare

9211 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN AGRICULTURĂ

Muncitorii necalificaţi, în agricultură realizează lucrări simple cum sunt: săparea, greblarea, încărcarea şi descărcarea produselor; strângerea fânului în căpiţe; stropirea şi plivirea; culegerea fructelor, recoltarea legumelor şi altor produse; hrănirea, adăparea, ţesălarea animalelor, curăţarea grajdurilor şi curţilor fermelor.

Ocupaţii componente :

921101 îngrijitor animale

921102 muncitor manipulare şi pregătire furaje

921103 muncitor necalificat în agricultură

921104 văcar

9212 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN SILVICULTURĂ

Muncitorii necalificaţi din silvicultură realizează lucrări simple de exploatare şi populare a pădurilor: săparea de gropi, plantarea, curăţarea, tăierea şi stivuirea lemnului.

Ocupaţii componente :

921201 îngrijitor pomi

921202 muncitor necalificat în silvicultură

921203 tăietor manual lemn de foc

9213 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN PESCUIT ŞI VÂNĂTOARE

Muncitorii necalificaţi, în pescuit şi vânătoare, realizează lucrări simple cum sunt: curăţarea apelor şi hrănirea peştilor şi scoicilor de cultură, recoltarea algelor marine; săparea gropilor, montarea capcanelor şi executarea altor lucrări simple legate de vânătoare; executarea lucrărilor de îngrijire a unei populaţii de peşti, întreţinerea corectă a bazinelor şi distribuirea hranei

Ocupaţii componente :

921301 gonaci

921302 muncitor necalificat în pescuit şi vânătoare

921303 muncitor piscicol

9.3. SUBGRUPA MAJORĂ 93

Muncitori necalificaţi, în industria minieră, construcţii, lucrări publice, industria prelucrătoare şi transporturi

Muncitorii necalificaţi, în industria minieră, construcţii, lucrări publice, industria prelucrătoare şi transporturi realizează lucrări simple cum sunt: săparea, ridicarea, încărcarea, descărcarea şi transportarea materialelor: curăţarea minelor şi carierelor vechi; cărarea cărămizilor şi pietrişului pe şantierele de lucrări publice, construcţii, baraje şi clădiri; executarea de lucrări de demolare; executarea de lucrări în industria prelucrătoare cum sunt: sortarea produselor şi asamblarea manuală a pieselor; ambalarea manuală a mărfurilor şi manevrarea coletelor; conducerea vehiculelor cu pedale sau cu tracţiune animală pentru transportul pasagerilor sau mărfurilor.

Grupe minore componente :

931 Muncitori necalificaţi, în industria minieră, construcţii şi lucrări publice

932 Muncitori necalificaţi, în industria prelucrătoare

933 Muncitori necalificaţi, în transporturi şi manipulanţi mărfuri

9.3.1. GRUPA MINORĂ 931

Muncitori necalificaţi, în industria minieră, construcţii şi lucrări publice

Muncitorii necalificaţi, în industria minieră, construcţii şi lucrări publice realizează lucrări simple cum sunt: săparea, ridicarea, încărcarea, descărcarea şi transportarea materialelor; curăţarea minelor, carierelor şi şantierelor abandonate; extragerea calcarului, argilei, pietrişului pe şantierele de lucrări publice, construcţii baraje şi clădiri.

Grupe de bază componente :

9311 Muncitori necalificaţi în mine şi cariere

9312 Muncitori necalificaţi la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri,

baraje, etc.

9313 Muncitori necalificaţi în construcţia de locuinţe

9311 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN MINE ŞI CARIERE

Muncitorii necalificaţi, în mine şi cariere, execută lucrări simple cum sunt: înlăturarea structurilor din lemn şi metal din minele şi carierele abandonate; extragerea calcarului, argilei, pietrişului şi nisipului din cariere la suprafaţă, înlăturarea diferitelor obstacole etc.

Ocupaţii componente :

931101 muncitor necalificat în mine şi cariere

931102 împingător vagoneţi

9312 MUNCITORI NECALIFICAŢI LA ÎNTREŢINEREA DE DRUMURI, ŞOSELE, PODURI, BARAJE ETC.

Muncitorii necalificaţi la întreţinerea de drumuri, poduri şi baraje execută lucrări simple cum sunt: săparea şanţurilor, împrăştierea pietrişului, nisipului şi altor materiale similare şi executarea altor lucrări de întreţinere a căilor ferate şi drumurilor; transportarea cărămizilor şi mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe şantierele de construcţie a barajelor, podurilor etc.

Ocupaţii componente :

931201 lucrător la amenajarea terenurilor sportive (amenajator bază sportivă)

931202 îngrijitor spaţii verzi

931203 muncitor necalificat la întreţinerea de drumuri, şosele, poduri, baraje

931204 săpător manual

9313 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN CONSTRUCŢIA DE LOCUINŢE

Muncitorii necalificaţi, în construcţia de locuinţe, execută lucrări simple cum sunt: curăţarea cărămizilor recuperate din construcţii şi executarea altor lucrări simple pe şantierele de demolare; transportarea cărămizilor şi mortarului pentru aprovizionarea zidarilor pe şantierele de construcţii de locuinţe.

Ocupaţii componente :

931301 muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet

931302 muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii

9.3.2. GRUPA MINORĂ 932

Muncitori necalificaţi, în industria prelucrătoare

Muncitorii necalificaţi, în industria prelucrătoare, realizează lucrări simple cum sunt: asamblarea manuală a pieselor; ridicarea, transportarea, încărcarea, descărcarea sau spălarea materiilor prime sau produselor în întreprinderi; ambalarea manuală a produselor.

Grupe de bază componente :

9320 Muncitori necalificaţi în industria prelucrătoare

9320 MUNCITORI NECALIFICAŢI, ÎN INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE

Muncitorii necalificaţi din industria prelucrătoare realizează operaţii simple cum sunt: sortarea manuală a produselor şi pieselor; asamblarea simplă a pieselor; ambalarea manuală a materiilor prime sau produselor în cutii, saci, lăzi şi alte ambalaje sau recipiente, în vederea transportării sau stocării lor; ridicarea, transportarea, încărcarea, descărcarea şi spălarea materiilor prime sau produselor, în întreprinderi.

Ocupaţii componente :

932001 ambalator manual

932002 îmbuteliator fluide sub presiune

932003 marcator piese

932004 muncitor necalificat la ambalarea produselor sub formă de praf şi granule

932005 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide şi semisolide

932006 muncitor necalificat în industria confecţiilor

932007 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

932008 lucrător sortator deşeuri reciclabile

932009 îmbuteliator gaz petrol lichefiat

932010 muncitor în activitatea de gospodărire a şpanului

932011 umplutor sifoane

932012 muncitor necalificat în metalurgie

932013 preparator halva

9.3.3. GRUPA MINORĂ 933

Muncitori necalificaţi în transporturi şi manipulanţi mărfuri

Muncitorii necalificaţi şi manipulanţii de mărfuri realizează lucrări simple cum sunt: conducerea de vehicule cu tracţiune animală, biciclete ş.a., pentru transportarea mărfurilor şi pasagerilor; încărcarea sau descărcarea mărfurilor.

Grupe de bază componente :

9330 Muncitori necalificaţi în transporturi şi manipulanţi mărfuri

9330 MUNCITORI NECALIFICAŢI ÎN TRANSPORTURI ŞI MANIPULANŢI MĂRFURI

Muncitorii necalificaţi în transporturi şi manipulanţii de mărfuri realizează lucrări simple cum sunt: încărcarea sau descărcarea mărfurilor; conducerea vehiculelor cu pedale sau cu tracţiune animală; înhămarea animalelor; încasarea preţului de transport; efectuarea de mici reparaţii în scopul menţinerii vehiculelor în stare de funcţionare; ambalarea mobilelor, aparaturii casnice sau de birou pentru transportarea dintr-un loc în altul; transportarea mărfurilor pentru încărcarea sau descărcarea în/din camioane, vapoare sau avioane; încărcarea şi descărcarea de cereale, cărbune, nisip, utilizând benzi transportoare; încărcarea şi descărcarea de petrol, gaze lichefiate şi alte lichide, utilizând conducte şi ţevi racordate la cisterne şi rezervoare, spălarea şi curăţarea cisternelor; transportarea şi aranjarea mărfurilor în depozite, magazine etc.

Ocupaţii componente :

933001 camionagiu

933002 cărăuş

933003 încărcător-descărcător

933004 legător de sarcină

933005 manipulant mărfuri

933006 distribuitor presă

933007 operator transport şi distribuire butelii de GPL

933008 muncitor spălare şi curăţire cisterne

933009 muncitor în serviciile de trafic aerian

9. 4. SUBGRUPA MAJORĂ 94

UCENICI

Ucenicii muncesc şi se pregătesc profesional în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; îndeplineşte , sub coordonarea unui maistru de ucenicie, acele sarcini care îi permit formarea competenţelor specifice calificării pe care urmează să o dobândească, în conformitate cu programa de pregătire prin ucenicie la locul de muncă.

Grupe minore componente :

941 Ucenici

9.4.1. GRUPA MINORĂ 941

Ucenici

Ucenicii muncesc şi se pregătesc profesional în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; îndeplineşte , sub coordonarea unui maistru de ucenicie, acele sarcini care îi permit formarea competenţelor specifice calificării pe care urmează să o dobândească, în conformitate cu programa de pregătire prin ucenicie la locul de muncă.

Grupe de bază componente :

9411 Ucenici

9411 UCENICI

Ucenicii muncesc şi se pregătesc profesional în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă; îndeplineşte , sub coordonarea unui maistru de ucenicie, acele sarcini care îi permit formarea competenţelor specifice calificării pe care urmează să o dobândească, în conformitate cu programa de pregătire prin ucenicie la locul de muncă.

Ocupaţii componente :

941101 ucenic