Acte infiintare ONG

Ghid orientativ pentru infiintarea unui ONG

NOTA: Pentru înfiinţarea unei Asociaţii, este nevoie de un număr minim de 3 asociaţi şi un patrimoniu în numerar sau natură care în total să cuantifice cel puţin un salariu minim brut pe economie, Fundaţiile se pot înfiinţa de una sau mai multe persoane, cu un patromoniu în natură sau în numerar, a caror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie; pentru fundaţiile al căror scop este exclusiv colectarea de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii şi/sau fundaţii, patrimoniul minim (în natură sau numerar) trebuie să fie de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.

Dosarul pentru Judecătorie – acte necesare:

1. Disponibilitatea denumirii (valabilă 3 luni), care se obţine de la serviciul Relatii cu Publicul al Compartimentului de Evidenţă a ONG-urilor, aflat în str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucuresti, în urma depunerii unei cereri tip şi a achitării unei taxe (momentan de 5 lei), ce se achită la Trezoreria de sector / oraş, în contul Ministerului Justiţiei [https://www.just.ro] . Atât depunerea cererii cât şi ridicarea dovezii se pot depune / ridica la adresa de mai sus, sau prin poştă. Pentru amănunte, click AICI [https://www.just.ro] . Lista cu ONG-urile existente, poate fi consultata dând click AICI [https://www.just.ro/MeniuStanga/PersonnelInformation/tabid/91/Default.aspx] .

2. Actul constitutiv autentificat, 3 exemplare

3. Statutul autentificat, 3 exemplare

4. Dovadă Sediu social (declaraţia proprietarului că este de acord ca sediul social al ONG-ului să existe la acea locaţie şi contract de comodat).

5. Dovada depunerii patrimoniului

6. Cazierul fiscal al membrilor fondatori, eliberat de Administraţia Finanţelor Publice în raza căreia domiciliază aceştia

7. Cerere de înscriere pentru obţinerea personalităţii juridice

8. Timbru judiciar (momentan în valoare de 1 leu)

9. Taxe judiciare, click AICI [https://www.just.ro] .

În urma studierii dosarului, Judecătoria va elibera o copie a Încheierii Judecătoreşti de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.

Înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor – se face tot la Judecătorie, după achitarea unor taxe şi legalizarea (tot la Judecătorie) copiilor după Încheierea Judecătorească.

Certificatul de Înregistrare Fiscală se obţine de la Administraţia Finanţelor Publice de care aparţine sediul, prin depunerea unui dosar care să conţină (Atenţie! Există un termen limită pentru obţinerea acestui Certificat):

1. copie act constitutiv;

2. copie statut;

3. copie hotărâre judecătorească;

4. copie certificat de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;

5. timbu fiscal;

6. cerere tip

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.