Codul Fiscal (actualizat 2011)

CUPRINS (conform ANAF [https://www.anaf.ro] )

TITLUL I [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

CAP. 1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 1 Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 2 Impozitele şi taxele reglementate de Codul fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

CAP. 2 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

Interpretarea şi modificarea Codului fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 3 Principiile fiscalităţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 4 Modificarea şi completarea Codului fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 5 Norme metodologice, instrucţiuni şi ordine [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 6 Înfiinţarea şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

CAP. 3 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

Definiţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 7 Definiţii ale termenilor comuni [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 8 Definiţia sediului permanent [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

CAP. 4 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

Reguli de aplicare generală [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 9 Moneda de plată şi de calcul a impozitelor şi taxelor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 10 Venituri în natură [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 11 Prevederi speciale pentru aplicarea Codului fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 12 Venituri obţinute din România [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

ART. 121 Prevederi speciale privind schimbul de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=62]

TITLUL II [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

Impozitul pe profit [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

CAP. 1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 13 Contribuabili [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 14 Sfera de cuprindere a impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 15 Scutiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 16 Anul fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 17 Cotele de impozitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 18 Impozit minim [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

CAP. 2 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

Calculul profitului impozabil [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 19 Reguli generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 191 Deduceri pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 192 Scutirea de impozit a profitului reinvestit [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 20 Venituri neimpozabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 201 Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 21 Cheltuieli [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 22 Provizioane şi rezerve [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 23 Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 24 Amortizarea fiscală [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 25 Contracte de leasing [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 26 Pierderi fiscale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 27 Reorganizări, lichidări şi alte transferuri de active şi titluri de participare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 271 Regimul fiscal comun care se aplică fuziunilor, divizărilor, divizărilor parţiale, transferurilor de active şi schimburilor de acţiuni între societăţile din diferite state membre ale Uniunii Europene [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 28 Asocieri fără personalitate juridică [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 281 Reguli generale aplicabile persoanelor juridice cu sediul în România, înfiinţate potrivit legislaţiei europene [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

CAP. 3 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

Aspecte fiscale internaţionale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 29 Veniturile unui sediu permanent [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 30 Venituri obţinute de persoanele juridice străine din proprietăţi imobiliare şi din vânzarea-cesionarea titlurilor de participare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 31 Credit fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 32 Pierderi fiscale externe [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

CAP. 4 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 33 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

CAP. 5 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 34 Plata impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 35 Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

CAP. 6 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

Impozitul pe dividende [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 36 Declararea, reţinerea şi plata impozitului pe dividende [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

CAP. 7 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

Dispoziţii tranzitorii şi finale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 37 Pierderi fiscale din perioadele de scutire [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 371 Pierderi realizate printr-un sediu permanent din străinătate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

ART. 38 Dispoziţii tranzitorii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=71]

TITLUL III [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Impozitul pe venit [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 39 Contribuabili [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 40 Sfera de cuprindere a impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 41 Categorii de venituri supuse impozitului pe venit [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 42 Venituri neimpozabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 43 Cotele de impozitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 44 Perioada impozabilă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 45 Stabilirea deducerilor personale şi a sumelor fixe [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 2 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Venituri din activităţi independente [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 46 Definirea veniturilor din activităţi independente [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 47 *** Abrogat. [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 48 Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 49 Stabilirea venitului net anual din activităţi independente pe baza normelor de venit [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 50 Stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 51 Opţiunea de a stabili venitul net anual, utilizându-se datele din contabilitatea în partidă simplă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 52 Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri din activităţi independente [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 521 Opţiunea pentru stabilirea impozitului final pentru unele venituri din activităţi independente [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 53 Plăţi anticipate ale impozitului pe veniturile din activităţi independente [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 54 Impozitarea venitului net din activităţi independente [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 3 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Venituri din salarii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 55 Definirea veniturilor din salarii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 56 Deducere personală [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 57 Determinarea impozitului pe venitul din salarii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 58 Termen de plată a impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 581 Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 59 Fişe fiscale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 60 Plata impozitului pentru anumite venituri salariale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 4 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Venituri din cedarea folosinţei bunurilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 61 Definirea veniturilor impozabile din cedarea folosinţei bunurilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 62 Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinţei bunurilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 63 Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 64 Impozitarea venitului net din cedarea folosinţei bunurilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 5 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Venituri din investiţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 65 Definirea veniturilor din investiţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 66 Stabilirea venitului din investiţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 67 Reţinerea impozitului din veniturile din investiţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 671 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 672 Impozitarea câştigului net anual impozabil/câştigului net anual [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 6 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Venituri din pensii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 68 Definirea veniturilor din pensii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 681 Venituri neimpozabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 69 Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 70 Reţinerea impozitului din venitul din pensii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 7 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Venituri din activităţi agricole [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 71 Definirea veniturilor din activităţi agricole [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 72 Stabilirea venitului net anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 73 Opţiunea de a determina venitul net anual prin utilizarea datelor din contabilitatea în partidă simplă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 74 Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 8 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Venituri din premii şi din jocuri de noroc [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 75 Definirea veniturilor din premii şi din jocuri de noroc [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 76 Stabilirea venitului net din premii şi din jocuri de noroc [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 77 Reţinerea impozitului aferent veniturilor din premii şi din jocuri de noroc [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 81 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 771 Definirea venitului din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 772 Rectificarea impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 773 Obligaţiile declarative ale notarilor publici cu privire la transferul proprietăţilor imobiliare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 9 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Venituri din alte surse [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 78 Definirea veniturilor din alte surse [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 79 Calculul impozitului şi termenul de plată [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART.791 Definirea şi impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 10 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Venitul net anual impozabil [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 80 Stabilirea venitului net anual impozabil [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 801 Stabilirea câştigului net anual impozabil [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 81 Declaraţii de venit estimat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 82 Stabilirea plăţilor anticipate de impozit [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 83 Declaraţia privind venitul realizat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 84 Stabilirea şi plata impozitului datorat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 11 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 85 Venituri din bunuri sau drepturi care sunt deţinute în comun [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 86 Reguli privind asocierile fără personalitate juridică [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 12 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Aspecte fiscale internaţionale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 87 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 88 Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi dependente [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 89 Alte venituri ale persoanelor fizice nerezidente [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 90 Venituri obţinute din străinătate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 91 Creditul fiscal extern [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 92 *** Abrogat Pierderi fiscale externe [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 13 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 93 Obligaţii declarative ale plătitorilor de venituri cu reţinere la sursă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

CAP. 14 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Dispoziţii tranzitorii şi finale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 94 Dispoziţii tranzitorii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 95 Definitivarea impunerii pe anul fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 96 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 97 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 98 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 99 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 100 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 101 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

ART. 102 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

Supliment: Art. II din OUG 82/2010 (referitoare la impozitul pe venit) [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=73]

TITLUL IV1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

Impozitul pe veniturile Microîntreprinderilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

ART. 1121 Definiţia microîntreprinderii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

ART. 1122 Opţiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

ART. 1123 Aria de cuprindere a impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

ART. 1124 Anul fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

ART. 1125 Cota de impozitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

ART. 1126 Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 50% [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

ART. 1127 Baza impozabilă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

ART. 1128 Procedura de declarare a opţiunii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

ART. 1129 Plata impozitului şi depunerea declaraţiilor fiscale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

ART. 11210 Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microîntreprindere [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

ART. 11211 Prevederi fiscale referitoare la amortizare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=76]

TITLUL V [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în România [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

CAP. 1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 113 Contribuabili [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 114 Sfera de cuprindere a impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 115 Venituri impozabile obţinute din România [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 116 Reţinerea impozitului din veniturile impozabile obţinute din România de nerezidenţi [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 117 Scutiri de la impozitul prevăzut în prezentul capitol [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 118 Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale convenţiilor de evitare a dublei impuneri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 119 Declaraţii anuale privind reţinerea la sursă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 120 Certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenţi [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 121 Dispoziţii tranzitorii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

CAP. 2 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

Impozitul pe reprezentanţe [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 122 Contribuabili [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 123 Stabilirea impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 124 Plata impozitului şi depunerea declaraţiei fiscale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

CAP. 3 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

Modul de impozitare a veniturilor din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre şi aplicarea schimbului de informaţii în legătură cu această categorie de venituri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 1241 Definiţia beneficiarului efectiv [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 1242 Identitatea şi determinarea locului de rezidenţă a beneficiarilor efectivi [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 1243 Definiţia agentului plătitor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 1244 Definiţia autorităţii competente [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 1245 Definiţia plăţii dobânzilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 1246 Sfera teritorială [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 1247 Informaţiile comunicate de un agent plătitor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 1248 Schimbul automat de informaţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 1249 Perioada de tranziţie pentru trei state membre [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12410 Reţinerea la sursă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12411 Distribuirea venitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12412 Excepţii de la sistemul de reţinere la sursă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12413 Măsuri luate de România pentru efectuarea schimbului de informaţii cu statele care au perioadă de tranziţie la impunerea economiilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12414 Eliminarea dublei impuneri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12415 Titluri de creanţe negociabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12416 Anexa referitoare la lista entităţilor asimilate la care se face referire la art. 12415 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12417 Data aplicării [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

CAP. 4 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

Redevenţe şi dobânzi la întreprinderi asociate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12418 Sfera de aplicare şi procedura [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12419 Definiţia dobânzii şi a redevenţelor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12420 Definiţia întreprinderii, întreprinderii asociate şi a sediului permanent [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12421 Exceptarea plăţilor de dobânzi sau de redevenţe [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12422 Fraudă şi abuz [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12423 Reguli tranzitorii pentru Republica Cehă, Grecia, Spania, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia şi Slovacia [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12424 Clauza de delimitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12425 Măsuri luate de România [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12426 Lista societăţilor acoperite de prevederile art. 12420 lit. a) pct. (iii) [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12427 Data aplicării [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

CAP. 5 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

Schimb de informaţii în domeniul impozitelor directe [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12428 Prevederi generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12429 Schimb la cerere [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12430 Schimbul automat de informaţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12431 Schimbul spontan de informaţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12432 Limita de timp pentru transmiterea informaţiei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12433 Colaborarea dintre oficialii statului vizat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12434 Prevederi privind secretul [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12435 Limitări la schimbul de informaţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12436 Notificarea [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12437 Verificări simultane [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12438 Consultări [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12439 Schimb de experienţă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12440 Aplicabilitatea unor prevederi lărgite referitoare la asistenţă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

ART. 12441 Data aplicării [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=78]

TITLUL VI [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Taxa pe valoarea adăugată [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Definiţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 125 Definiţia taxei pe valoarea adăugată [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1251 Semnificaţia unor termeni şi expresii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1252 Aplicare teritorială [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 2 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Operaţiuni impozabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 126 Operaţiuni impozabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 3 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Persoane impozabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 127 Persoane impozabile şi activitatea economică [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 4 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 128 Livrarea de bunuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 129 Prestarea de servicii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 130 Schimbul de bunuri sau servicii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1301 Achiziţiile intracomunitare de bunuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 131 Importul de bunuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 5 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 132 Locul livrării de bunuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1321 Locul achiziţiei intracomunitare de bunuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1322 Locul importului de bunuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 133 Locul prestării de servicii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 6 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 134 Faptul generator şi exigibilitatea – definiţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1341 Faptul generator pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1342 Exigibilitatea pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1343 Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 135 Faptul generator şi exigibilitatea pentru achiziţii intracomunitare de bunuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 136 Faptul generator şi exigibilitatea pentru importul de bunuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 7 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Baza de impozitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 137 Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 138 Ajustarea bazei de impozitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1381 Baza de impozitare pentru achiziţiile intracomunitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 139 Baza de impozitare pentru import [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1391 Cursul de schimb valutar [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 8 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Cotele de taxă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 140 Cotele [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 9 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Operaţiuni scutite de taxă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 141 Scutiri pentru operaţiuni din interiorul ţării [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 142 Scutiri pentru importuri de bunuri şi pentru achiziţii intracomunitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 143 Scutiri pentru exporturi sau alte operaţiuni similare, pentru livrări intracomunitare şi pentru transportul internaţional şi intracomunitar [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 144 Scutiri speciale legate de traficul internaţional de bunuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1441 Scutiri pentru intermediari [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 10 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Regimul deducerilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 145 Sfera de aplicare a dreptului de deducere [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1451 Limitări speciale ale dreptului de deducere [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 146 Condiţii de exercitare a dreptului de deducere [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 147 Deducerea taxei pentru persoana impozabilă cu regim mixt şi persoana parţial impozabilă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1471 Dreptul de deducere exercitat prin decontul de taxă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1472 Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România şi rambursarea TVA de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în România [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1473 Rambursările de taxă către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 148 Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 149 Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 11 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Persoanele obligate la plata taxei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 150 Persoana obligată la plata taxei pentru operaţiunile taxabile din România [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 151 Persoana obligată la plata taxei pentru achiziţii intracomunitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1511 Persoana obligată la plata taxei pentru importul de bunuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1512 Răspunderea individuală şi în solidar pentru plata taxei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 12 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Regimuri speciale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 152 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1521 Regimul special pentru agenţiile de turism [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1522 Regimuri speciale pentru bunurile second-hand, opere de artă, obiecte de colecţie şi antichităţi [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1523 Regimul special pentru aurul de investiţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1524 Regimul special pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 13 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Obligaţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 153 Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1531 Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 154 Prevederi generale referitoare la înregistrare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 155 Facturarea [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1551 Alte documente [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 156 Evidenţa operaţiunilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1561 Perioada fiscală [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1562 Decontul de taxă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1563 Alte declaraţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1564 Declaraţia recapitulativă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 157 Plata taxei la buget [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 158 Responsabilitatea plătitorilor şi a organelor fiscale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1581 Baza de date privind operaţiunile intracomunitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Art. 1582 Registrul operatorilor intracomunitari [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 14 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Dispoziţii comune [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 159 Corectarea documentelor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 160 Măsuri de simplificare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1601 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

CAP. 15 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

Dispoziţii tranzitorii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 161 Dispoziţii tranzitorii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1611 Operaţiuni efectuate înainte şi de la data aderării [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

ART. 1612 Directive transpuse [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=80]

TITLUL VII [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Accize şi alte taxe speciale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

CAP. 1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Accize armonizate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Art. 162 – 1754 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 3-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Nivelul accizelor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 176 Nivelul accizelor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 177 Calculul accizei pentru ţigarete [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 178 – 2061 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Cap. I1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Regimul accizelor armonizate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA 1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2062 Sfera de aplicare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2063 Definiţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2064 Alte teritorii de aplicare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2065 Faptul generator [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2066 Exigibilitatea [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2067 Eliberarea pentru consum [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2068 Importul [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2069 Plătitori de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 2-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Alcool şi băuturi alcoolice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20610 Bere [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20611 Vinuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20612 Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20613 Produse intermediare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20614 Alcool etilic [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 3-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20615 Tutun prelucrat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 4-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Produse energetice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20616 Produse energetice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20617 Gaz natural [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20618 Cărbune, cocs şi lignit [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 5-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Energie electrică [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20619 Energie electrică [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 6-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Excepţii de la regimul de accizare pentru produse energetice şi energie electrică [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20620 Excepţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 7-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Regimul de antrepozitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20621 Reguli generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20622 Cererea de autorizare ca antrepozit fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20623 Condiţii de autorizare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20624 Autorizarea ca antrepozit fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20625 Respingerea cererii de autorizare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20626 Obligaţiile antrepozitarului autorizat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20627 Regimul de transfer al autorizaţiei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20628 Anularea, revocarea şi suspendarea autorizaţiei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 8-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Destinatarul înregistrat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20629 Destinatarul înregistrat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 9-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Deplasarea şi primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20630 Deplasarea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20631 Documentul administrativ electronic [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20632 Divizarea deplasării produselor energetice în regim suspensiv de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20633 Raportul de primire a produselor accizabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20634 Raportul de export [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20635 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediţie [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20636 Proceduri în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinaţie [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20637 Încheierea deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20638 Structura şi conţinutul mesajelor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20639 Proceduri simplificate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20640 Deplasarea unui produs accizabil în regim suspensiv după ce a fost pus în liberă circulaţie în procedură vamală simplificată [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20641 Nereguli şi abateri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 10-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Restituiri de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20642 Restituiri de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20643 Persoane fizice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20644 Produse cu accize plătite, deţinute în scopuri comerciale în România [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20645 Deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20646 Documentul de însoţire [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20647 Vânzarea la distanţă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20648 Distrugeri şi pierderi [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20649 Nereguli apărute pe parcursul deplasării produselor accizabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20650 Declaraţii privind achiziţii şi livrări intracomunitare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 12-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Obligaţiile plătitorilor de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20651 Plata accizelor la bugetul de stat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20652 Depunerea declaraţiilor de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20653 Documente fiscale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20654 Garanţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20655 Responsabilităţile plătitorilor de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 13-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Scutiri la plata accizelor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20656 Scutiri generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20657 Scutiri speciale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20658 Scutiri pentru alcool etilic şi alte produse alcoolice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20659 Scutiri pentru tutun prelucrat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20660 Scutiri pentru produse energetice şi energie electrică [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 14-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Marcarea produselor alcoolice şi a tutunului prelucrat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20661 Reguli generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20662 Responsabilitatea marcării [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20663 Proceduri de marcare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20664 Eliberarea marcajelor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

SECŢIUNEA a 15-a [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Alte obligaţii pentru operatorii economici cu produse accizabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20665 Confiscarea tutunului prelucrat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20666 Controlul [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20667 Întârzieri la plata accizelor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20668 Procedura de import pentru produse energetice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 20669 Condiţii de distribuţie şi comercializare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

CAP. 2 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Alte produse accizabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 207 Sfera de aplicare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 208 Nivelul şi calculul accizei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 209 Plătitori de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 210 Scutiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 211 Exigibilitatea [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 212 Exigibilitatea accizei în cazul procedurii vamale simplificate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 213 Plata accizelor la bugetul de stat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 214 Declaraţiile de accize [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

CAP. 21 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Taxe speciale pentru autoturisme şi autovehicule [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2141 *** abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2142*** abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2143*** abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

CAP. 3 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Impozitul la ţiţeiul din producţia internă [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 215 Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 216 Scutiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 217 Declaraţiile de impozit [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

CAP. 4 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Dispoziţii comune [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 218 Conversia în lei a sumelor exprimate în euro [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 219 Obligaţiile plătitorilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 220 Decontările între operatorii economici [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2201 Regimul produselor accizabile deţinute de operatorii economici care înregistrează obligaţii fiscale restante [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

CAP. 5 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

Dispoziţii tranzitorii şi derogări [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 2202 Acciza minimă pentru ţigarete [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

ART. 221 – 2212 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=85]

TITLUL VIII [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=87]

Măsuri speciale privind supravegherea producţiei, importului şi circulaţiei unor produse accizabile [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=87]

ART. 222- 246 *** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=87]

TITLUL IX [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Impozite şi taxe locale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Dispoziţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 247 Definiţii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 248 Impozite şi taxe locale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 2 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Impozitul şi taxa pe clădiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 249 Reguli generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 250 Scutiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 251 Calculul impozitului pentru persoane fizice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 252 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 253 Calculul impozitului datorat de persoanele juridice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 254 Dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 255 Plata impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 3 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Impozitul şi taxa pe teren [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 256 Reguli generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 257 Scutiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 258 Calculul impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 259 Dobândiri şi transferuri de teren, precum şi alte modificări aduse terenului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 260 Plata impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 4 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Taxa asupra mijloacelor de transport [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 261 Reguli generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 262 Scutiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 263*) Calculul taxei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 264 Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 265 Plata taxei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 5 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 266 Reguli generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 267 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 268 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 269 Scutiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 6 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 270 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 271 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 272 Scutiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 7 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Impozitul pe spectacole [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 273 Reguli generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 274 Calculul impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 275 Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 276 Scutiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 277 Plata impozitului [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 8 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Taxa hotelieră [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 278 Reguli generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 279 Calculul taxei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 280 Scutiri [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 281 Plata taxei [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 9 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Taxe speciale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 282 Taxe speciale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 10 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Alte taxe locale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 283 Alte taxe locale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 11 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Facilităţi comune [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 284 Facilităţi pentru persoane fizice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 285 Facilităţi pentru persoanele juridice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 2851 Scutiri şi facilităţi pentru persoanele juridice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 286 Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliile locale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 12 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Alte dispoziţii comune [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 287 Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judeţene [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 288 Hotărârile consiliilor locale şi judeţene privind impozitele şi taxele locale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 289 Accesul la informaţii privind impozitele şi taxele locale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 290 ** Abrogat [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 291 Controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor locale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 292 Indexarea impozitelor şi taxelor locale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 293 Elaborarea normelor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 13 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Sancţiuni [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 294 Sancţiuni [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 2941 Sancţiuni [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

CAP. 14 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

Dispoziţii finale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 295 Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 2951 Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

ART. 296 Dispoziţii tranzitorii [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=91]

TITLUL IX1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=115]

Infracţiuni [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=115]

ART. 2961 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=115]

Titlul IX2 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 2962 Sfera contribuţiilor sociale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 2963 Contribuabilii sistemelor de asigurări sociale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 2964 Baza de calcul al contribuţiilor sociale individuale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 2965 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate de angajatori, entităţi asimilate angajatorului şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 2966 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 1 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 2967 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 2 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 2968 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 3 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 2969 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 4 şi 5 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 29610 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 6, 7 şi 8 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 29611 Baza de calcul al contribuţiilor sociale pentru veniturile sub forma indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 29612 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 10 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 29613 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. f) pct. 11 [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 29614 Baza de calcul al contribuţiilor sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 2963 lit. c) [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 29615 Excepţii generale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 29616 Excepţii specifice [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 29617 Alte sume pentru care se calculează şi se reţine contribuţia de asigurări sociale de sănătate [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART.29618 Calculul, reţinerea şi virarea contribuţiilor sociale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 29619 Depunerea declaraţiilor [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

ART. 29620 Prevederi speciale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=138]

TITLUL X [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=127]

Dispoziţii finale [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=127]

ART. 297 Data intrării în vigoare a Codului fiscal [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=127]

ART. 298 Abrogarea actelor normative [https://economist.lacasuriortodoxe.ro/?p=127]

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.