Despre slujba comuna a Patriarhului Rusiei, Patriarhului Georgiei si Mitropolitul Kievului

În data de 28 iulie 2011, în ziua comemorării Sfantului Vladimir Întocmai cu Apostolii, Sanctitatea Sa Patriarhul Kiril al Moscovei şi al Întregii Rusii, Sanctitatea Sa şi Prea Fericitul Patriarh Catolicos Ilia al II-lea al Întregii Georgii şi Preafericitul Părinte Mitropolit Vladimir al Kievului şi al Întregii Ucraine au oficiat împreună Sfânta Liturghie, în Lavra Peşterilor din Kiev, informeaza pentru Agentia de Stiri Lacasuri Ortodoxe, contributor KSLCatalin.

Printre concelebranţi s-au aflat membrii Sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse, un sobor de ierarhi ruşi, ucraineni, şi din Belarus, reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe locale din Georgia, România şi Cipru, precum şi numerosi clerici.

Liturghia a fost oficiată pe Altarul instalat în faţa Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Piaţa Catedralei. La Altar s-au aflat părticele din moaştele Sfântului Vladimir Întocmai cu Apostolii. Piaţa a fost suprapopulată de oameni. Slujba a fost difuzată de televiziunea ucraineană.

După citirea Evangheliei, Întâistătătorul Bisericii Ruse a ţinut o predică.

Au participat trei coruri: Corul Catedralei Patriarhale a Sfintei Treimi din Tbilisi, corul Mitropolitan al Bisericii Ucrainei şi corul seminariştilor din Kiev”, care au cântat în slavonă, georgiană şi greacă.

Dupa slujbă, Preafericitul Părinte Mitropolit Vladimir a spus, adresându-se primatului în predica sa, că “o mare putere a Ortodoxiei, şi în toată viaţa omului, se află în rugăciune. Am înălţat o rugăciune astăzi şi ne-aţi purtat in ea. Pentru aceasta ne plecăm înainte în semn de recunoştinţă. Fie ca Domnul, prin mijlocirea Sfântului Prinţ Vladimir Întocmai cu Apostolii să dea fiecăruia dintre noi dragoste în slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor. Vă aşteptăm, Sanctitatea Voastră, să veniţi în Kiev, din nou, astfel încât să ne putem ruga iar şi să fim în comuniune”.

Patriarhul Kirill l-a salutat cu această ocazie pe catolicosul-patriarh Ilia II, oferindu-i un engolpion şi o icoană a Sfântului Vladimir. El l-a felicitat pe Mitropolitul Vladimir, la aniversarea a 45 de ani de la hirotonirea sa episcopală, şi i-a oferit un set de engolpioane.

[https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&cp=50.40152~30.41016&lvl=3&style=r&sp=aN.50.44308_30.52689_Agentia%2520de%2520Stiri%2520Lacasuri%2520Ortodoxe%253a%2520kiev%252c%2520ucraina_%25u00cen%2520data%2520de%252028%2520iulie%25202011%252c%2520%25u00een%2520ziua%2520comemor%25u0103rii%2520a%2520Sf.%2520Vladimir%2520%25u00centocmai%2520cu%2520Apostolii%252c%2520Sanctitatea%2520Sa%2520Patriarhul%2520Kiril%2520al%2520Moscovei%2520%25u015fi%2520al%2520%25u00centregii%2520Rusii%252c%2520Sanctitatea%2520Sa%2520%25u015fi%2520Prea%2520Fericitul%2520Patriarh%2520Catolicos%2520Ilia%2520al%2520II-lea%2520al%2520%25u00centregii%2520Georgii%2520%25u015fi%2520Preafericitul%2520P%25u0103rinte%2520Mitropolit%2520Vladimir%2520al%2520Kievului%2520%25u015fi%2520al%2520%25u00centregii%2520Ucraine%2520au%2520oficiat%2520%25u00eempreun%25u0103%2520Sf%25u00e2nta%2520Liturghie%252c%2520%25u00een%2520Lavra%2520Pe%25u015fterilor%2520din%2520Kiev._http%253a%252f%252fstiri.lacasuriortodoxe.ro%252fnews%252fmultimedia%252fdespre-slujba-comuna-a-patriarhului-rusiei-patriarhului-georgiei-si-mitropolitul-kievului.html_http%253a%252f%252fstiri.lacasuriortodoxe.ro%252fwp-content%252fuploads%252f2011%252f08%252fPFKirilPatriarhulIliaIIMitropolitulVladimirUcraina2011iulieLavraKiev4.jpg&mkt=en-us&FORM=LLWR] Patriarhul Kirill a dăruit Lavrei Kievului o copie a Icoanei Maicii Domnului din Valaam.

În discursul său, Catolicosul-Patriarh Ilia II a remarcat faptul că a fost primul patriarh al Georgiei care a venit în Kiev. Ca semn al vizitei sale, acesta a dăruit Lavrei o Icoană a Fecioarei din Poceaev, pictată de pictori-georgieni.

Toţi cei prezenţi au primit iconiţe cu Sfântul Vladimir şi binecuvântare patriarhală.

Anterior, in data de 26 iulie 2011, în Sala Sinodului din Mitropolia Kievului, a avut loc o întâlnire între Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii, Kirill, şi Sanctitatea Sa şi Prea Fericitul Catolicos-Patriarh al Întregii Georgii, Ilia al II-lea.

În deschiderea reuniunii, Sanctitatea Sa şi-a exprimat satisfacţia profundă vizavi de progresele înregistrate în ultimii ani la nivelul dialogului cu Biserica Ortodoxă Georgiană. Conform Sanctităţii Sale, schimbul periodic între delegaţii, participarea în comun la ceremoniile religioase, demonstrează că nu există cu nicio altă Biserică locală, în momentul de faţă, astfel de contacte intense precum cele întreprinse cu Patriarhia Georgiei.

“Cred ca acest lucru se întâmplă, pentru că relaţiile bilaterale sunt foarte neliniştite acum între Rusia şi Georgia – a spus Sanctitatea Sa. Şi, dacă slăbeşte relaţia dintre state, legăturile care îi unesc pe oamenii de aceeaşi credinţă, inter-bisericeşti, trebuie să fie consolidate, pentru că ele ne strâng lângă Hristos. Timpul trece, situaţia politică se schimbă iar poporul creştin continuă să locuiască în unitate”.

Adresându-se ulterior mass-mediei, Patriarhul Kiril a relatat:

“Mai întâi de toate, aş vrea să îmi exprim satisfacţia profundă pentru marea oportunitate de a mă întâlni cu Sanctitatea Sa între zidurile vechi ale Lavrei Kiev-Pecersk. Este cu adevărat un loc special şi sfânt.

Am discutat aspecte legate de situaţia Bisericii din Abhazia şi Osetia de Sud, precum şi o parte din problemele caracterului comun ortodox. Trebuie să spun că ori de câte ori mă întâlnesc cu Sanctitatea Sa – şi am lucrat împreună în diferite ipostaze, din anul 1968 – de fiecare dată aceasta m-a influenţat în bine sufleteşte. Şi acum am discutat despre problemele complexe, într-o atmosferă de iubire frăţească şi pace.

Este clar că jurisdicţia canonică a Patriarhiei Georgiene se extinde pe teritoriul Abhaziei şi Osetiei de Sud. Pe de altă parte, în prezent există o tulburare. Evoluţiile recente din Abhazia au arătat în mod clar cât de mult rău fac aceste confuzii canonice şi spirituale.

Deci, am convenit să continuăm discuţiile noastre în viitor, pentru găsirea unor soluţii care să ajute cele două Biserici, în cooperare strânsă, pentru promovarea păcii în rândul ortodocşilor care trăiesc în aceste regiuni, instituirea unei ordini canonice şi, cel mai important, prevenirea oricăror acţiuni distructive care vin în detrimentul mântuirii sufleteşti.

La rândul său, Preafericitul Părinte Patriarh Ilia i-a mulţumit călduros Patriarhului Moscovei şi al Întregii Rusii, Kirill, pentru invitaţia de a vizita Kievul şi pentru continuarea dialogului:

“Mă aflu pentru prima dată în acest oraş sfânt. Oraşul şi ţara şi oamenii mi-au lăsat o impresie de neuitat.

De fapt, negocierile noastre au avut loc în spirit de frăţietate, iar problemele cu care ne confruntăm – şi anume a Abhaziei şi a regiunii Tskhinvali – necesită o abordare foarte serioasă. Îi mulţumesc Sanctităţii Sale, pentru că a confirmat încă o dată jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Georgiene în Abhazia şi Ţhinvali.

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.