publicat în: Arhivă

PATRIARHIA ROMANA – ingrijire fata de sufletele tinerilor

Spicuiri din Comunicatului Patriarhiei Romane:

NU VREM LICEU FÃRÃ DUMNEZEU!

Prezenta disciplinei Religiei In sistemul de Invãtãmant public nu reprezintã o inovatie sau un „model romanesc”, ci un act de dreptate, bazat pe cultura romaneascã europeanã, si o necesitate permanentã In procesul nobil de formare moral – socialã a elevilor.

Integrarea tãrii noastre In structurile europene nu poate reprezenta un motiv pentru excluderea Religiei din Invãtãmantul public, sub pretextul armonizãrii legislatiei romanesti cu normele comunitare… Nu putem Inlocui niciodatã valorile constante ale Religiei cu modele efemere ale umanismului autosuficient si antireligios.

(…)In tara noastrã nu s-a promovat un „model romanesc”, incompatibil cu legislaþia europeanã. Potrivit Constitutiei Romaniei, art. 32 (7), „In scolile de stat, Invãtãmantul religios este organizat si garantat prin lege”, asa cum se Intamplã In majoritatea statelor Uniunii Europene. Invãtãmantul are un caracter confesional

In Austria, Grecia, Italia, Polonia, Spania si Germania, iar un specific general In Olanda, Suedia, Norvegia sau Danemarca. Potrivit Legii Invãtãmantului 84/1995, art. 9 (2) si actualului proiect de lege art. 10 (2), (3), elevii din Romania au dreptul sã nu frecventeze orele de Religie, situatie Intalnitã si In Italia, Cehia, Grecia sau Austria, dar Religia este propusã ca parte din curriculum.Astfel, legislatia din Romania respectã normele europene si promoveazã un sistem de Invãtãmant comparabil cu cel existent In majoritatea statelor Uniunii Europene.

Uniunea Europeanã Incurajeazã prin principiul „unitãtii In diversitate” pãstrarea identitãtii nationale, a traditiilor

locale si a valorilor formate de-a lungul secolelor si nu urmãreste o nivelare artificialã si sterilã, o distrugere a specificului cultural din acest continent.

(…)Contributia Bisericii Ortodoxe Romane la formarea si la dezvoltarea tezaurului cultural national nu poate fi contestatã sau consideratã un „fals istoric”, ci a fost clar recunoscutã prin Legea privind libertatea religioasã si regimul general al cultelor art. 7 (2). Primele scoli si tipãrituri, In Romania, au fost lucrarea Bisericii, iar operele artistice reprezentative si momentele istorice cruciale pun In evidentã rolul Bisericii In crearea, pãstrarea si transmiterea valorilor nationale de ordin spiritual, moral si cultural.

Nu trebuie sã uitãm cã panã la momentul adoptãrii Legii Instructiunii publice (25 noiembrie/7 decembrie 1864), Invãtãmantul romanesc s-a desfãsurat aproape exclusiv In cadrul Bisericii, iar In perioada Regulamentului organic, ierarhii Bisericii aveau si atributii de efori ai scolilor. Prin Legea Instructiunii publice din 1864, Religia detinea un loc important, atat In cadrul Invãtãmantului primar unde se preda Catehismul (art. 32), cat si In cadrul Invãtãmantului secundar, gimnazial si liceal, unde se preda disciplina numitã atunci „Religiunea” (art. 116), din frantuzescul Religion.

Reintroducerea Religiei, dupã anul 1990, In sistemul de Invãtãmant public la nivel primar, gimnazial si liceal, de unde a fost Indepãrtatã de cãtre regimul comunist ateu, In anul 1948, In mod fortat si contrar traditiei romanesti, reprezintã, deci, un act de reparatie moralã si nu o „noutate” sau o decizie pripitã. Astfel dupã

anul 1990 s-a redat unui popor eminamente religios dreptul de-a fi el Insusi prin modul de a-si educa tineretul potrivit identitãtii si culturii sale firesti si constante.

(…)Religia oferã perspectiva comuniunii eterne de iubire Intre Dumnezeu si oameni, Intre Creator si creaturi, Intre persoane si popoare. Prin urmare, studiul Religiei, nu poate lipsi din curriculum sau din programul scolii romanesti, tocmai pentru cã studiul Religiei corespunde nevoii comunitãtii romanesti locale si nationale de a-si pãstra bogãtia si identitatea spiritualã si de a transmite valori permanente tinerei generatii.

(…)Religia Il Invatã pe copil si pe tanãr iubirea fatã de Dumnezeu si de oameni, credinta, speranta si solidaritatea, dreptatea si recunostinta fatã de pãrinti si fatã de binefãcãtori, dãrnicia si hãrnicia, sfintenia vietii, valoarea eternã a fiintei umane, adevãrul prim si ultim al existentei, binele comun si frumusetea sufletului profund uman, cultivat si Imbogãtit prin virtuti.

Asadar, predarea Religiei In scoalã are valente educationale deosebite, prin rolul ei formativ In viata tinerilor,

reducand efectele negative ale crizei contemporane de identitate si de orientare, propunand modele viabile de bunãtate si sfintenie, si oferind tinerilor repere In viata de familie si In societate.

Educatia religioasã reprezintã un factor de stabilitate si de comuniune In societatea romaneascã, un izvor sfant si statornic de inspiratie pentru a apãra si promova identitatea spiritualã si demnitatea persoanei care trãieste azi Intr-o lume din ce In ce mai pluralistã si mai fragmentatã din punct de vedere spiritual si

social. Religia fiind lumina vietii In comuniune de iubire cu Dumnezeu si cu oamenii, evidentiazã valoarea eternã a faptelor bune, sãvarsite In timpul limitat al vietii terestre, si promoveazã comuniunea Intre generatii prin valorile perene ale credintei cultivate si transmise.

Indeosebi astãzi, Intr-o vreme a individualismului materialist agresiv si a relativismului valorilor morale si sociale, tinerii de liceu au mare nevoie de luminã pentru suflet, de modele sfinte si de valori eterne, de iubire curatã si sperantã sustinutã de rugãciunea Bisericii si de faptele bune ale credintei statornice.

Asadar, pentru cã Biserica Ii binecuvanteazã pe tineri, se Ingrijeste de mantuirea lor si de viitorul societãtii romanesti, ea nu doreste un liceu fãrã Dumnezeu, ci afirmã, cu tãrie, cã ora de Religie este necesarã nu numai copiilor, ci si tinerilor din liceu.

† D A N I E L

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane

Nu-mi permit a completa dupa acest mesaj decat cu aprecierea:

“Ne bucura si ne intaresc astfel de comunicate ce binecuvanteaza

lupta pentru sprijinirea si apararea Ortodoxiei. Semnati petitia si fiti alaturi de Biserica!”

https://www.petitiononline.com/PRCDOLL/ [https://www.petitiononline.com/PRCDOLL/]

Doamne ajuta!