Simpozion comemorativ consacrat Preotului Constantin Bobulescu la Biblioteca Academiei Române


Joi, 27 noiembrie 2008, a avut loc la Bucureşti Simpozionul «Preotul Constantin Bobulescu – 50 de ani de la trecerea sa la cele veşnice», organizat de Arhiepiscopia Bucureştilor, prin parohia «Sf. Nicolae»-Tabacu, în cooperare cu Biblioteca Academiei Române şi cu Asociaţia «Visarion Puiu».

După slujba de pomenire a Preotului cărturar Constantin Bobulescu (1882-1958) la Biserica « Sf. Nicolae »-Tabacu, între orele 10-12 s-a desfăşurat o sesiune de comunicări ştiinţifice în Sala «Eliade Rădulescu» a Bibliotecii Academiei Române şi a fost vernisată expoziţia fotodocumentară «Preotul Constantin Bobulescu – 50 de ani de la trecerea sa la cele veşnice». realizată de Gabriela Dumitrescu, Serviciul Manuscrise al Bibliotecii Academiei Române.

Preotul cărturar Constantin Bobulescu s- născut la 8 mai 1882, în Vlădiceni, jud. Iaşi, şi a trecut la cele veşnice la 1 dec. 1958, in Bucuresti. Studii la Seminarul din Roman (1896-1899), cursul superior la Seminarul ‘Central’ (1899-1903), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1903-1907), cu licenţa în 1908.

Diacon (1908-1912) şi preot (1912-1922) la Catedrala mitropolitana din Iaşi, spiritual la Seminarul ‘Veniamin’ (I913-1921), Preot la bisericile ‘Sf. Ecaterina’ (1922-1924), apoi la ‘Sf. Nicolae Tabacu’ (1924-1958), ambele in Bucureşti.

A publicat peste 80 de lucrări privind istoria Bisericii şi a culturii româneşti, a unor familii, monumente şi localităţi.
Lucrări:

– Lăutarii noştri. Din trecutul lor. Schiţă istorică asupra muzicii noastre naţionale, corale, cum şi asupra altor feluri de muzici. Bucureşti, 1922, 184p.,
– Schiţă istorică asupra satelor Crucea de Sus şi Crucea de Jos, cu bisericile lor, şi asupra schitului Brazi şi Moşinoaiele. Bucureşti, 1926, 86 p.
– Cronica bisericii Sf. Ecaterina din Bucureşti (1577-1924). Bucureşti, 1927, 88 p.
– Neamul Holbăneştilor cu al episcopului Gherasim Clipa-Barbovschi şi arhimandritul Sofronie Barbovschi predicatorul, în RSIAB, XIX, 1929, p. 1-144 (şi extras, Chişinău, 1929);
– Feţe bisericeşti în războaie, răzvrătiri şi revoluţii, in RSIAB. XX, 1930, p. 1-115 (şi extras, Chişinău. 1930, VI + 118 p.);
– O viaţă traită, viaţa de paraclise, în RSIAB, XXII, 1932, p. 3-168 (şi extras, Chişinău, 1932),
– Din viaţa mitropolitului Veniamin Costachi. Neamul, copilăria, tinereţea şi episcopatul în RSIAB, XXIII, 1933, p.1-160 (şi extras, Chişinău, 1933);
– Pentru pomenirea lui Alexandru cel Bun…, în RSIAB, XXIV, 1934, p. 1 -76 (şi extras, Chişinău, 1934);
– Lăutari şi hori în pictura bisericilor noastre, Bucureşti, 1940, 80 p.;
– Vieţi de zugravi (1657-1765) şi autobiografia lui Ghenadie Pârvulescu arhimandritul, în AR, V, 1940, p. 103 – 156 (şi extras, Bucureşti, 1940,54 p.);
– Pocrovul, in RIB, an. I, 1943, nr. 1, p. 53-81 si nr. 2, p. 18-51 (şi extras, Craiova, 1943, 66 p.);
– Sihăstrii şi schituri de pe valea Trotuşului, in AR, X, 1946, p. 281-339 (şi extras, 60 p.);
– ‘Sihăstria Dărmăneştilor’ de sub muntele Lapoş cu hramul Sf. Troiţe sau ‘Schitul Lapoş’ în BOR, an. LXIV, 1946, nr. 7 -9, p. 398-424 etc.
Colaborări la peste 25 de reviste, ziare, anuare, buletine, între care:
– ‘Ortodoxul’ – Iaşi,
– ‘Revista Societăţii Istorice-Arheologice-Bisericeşti’ – Chişinău,
– ‘Biserica Ortodoxă Româna’,
– ‘Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice’,
– ‘Revista Arhivelor’,
– ‘Arhiva Romanească’,
– ‘Lamura’, toate in Bucureşti,
– ‘Miron Costin, Bârlad ş.a.
A înfiinţat şi condus -îimpreună cu Ştefan Berechet – periodicul:
– ‘Spicuitor în ogor vecin-stiri istorico-literare despre noi şi despre vecini’, Bucureşti, 1921-1922.
– Mai multe lucrări au rămas în manuscris,între care peste 2000 pagini cu inscripţii şi însemnări din bisericile oraşului şi judeţului Iaşi.
(după Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români)

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.