publicat în: Arhivă

Simpozion comemorativ consacrat Preotului Constantin Bobulescu la Biblioteca Academiei Române


Joi, 27 noiembrie 2008, a avut loc la Bucureşti Simpozionul «Preotul Constantin Bobulescu – 50 de ani de la trecerea sa la cele veşnice», organizat de Arhiepiscopia Bucureştilor, prin parohia «Sf. Nicolae»-Tabacu, în cooperare cu Biblioteca Academiei Române şi cu Asociaţia «Visarion Puiu».

După slujba de pomenire a Preotului cărturar Constantin Bobulescu (1882-1958) la Biserica « Sf. Nicolae »-Tabacu, între orele 10-12 s-a desfăşurat o sesiune de comunicări ştiinţifice în Sala «Eliade Rădulescu» a Bibliotecii Academiei Române şi a fost vernisată expoziţia fotodocumentară «Preotul Constantin Bobulescu – 50 de ani de la trecerea sa la cele veşnice». realizată de Gabriela Dumitrescu, Serviciul Manuscrise al Bibliotecii Academiei Române.

Preotul cărturar Constantin Bobulescu s- născut la 8 mai 1882, în Vlădiceni, jud. Iaşi, şi a trecut la cele veşnice la 1 dec. 1958, in Bucuresti. Studii la Seminarul din Roman (1896-1899), cursul superior la Seminarul ‘Central’ (1899-1903), apoi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1903-1907), cu licenţa în 1908.

Diacon (1908-1912) şi preot (1912-1922) la Catedrala mitropolitana din Iaşi, spiritual la Seminarul ‘Veniamin’ (I913-1921), Preot la bisericile ‘Sf. Ecaterina’ (1922-1924), apoi la ‘Sf. Nicolae Tabacu’ (1924-1958), ambele in Bucureşti.

A publicat peste 80 de lucrări privind istoria Bisericii şi a culturii româneşti, a unor familii, monumente şi localităţi.
Lucrări:

– Lăutarii noştri. Din trecutul lor. Schiţă istorică asupra muzicii noastre naţionale, corale, cum şi asupra altor feluri de muzici. Bucureşti, 1922, 184p.,
– Schiţă istorică asupra satelor Crucea de Sus şi Crucea de Jos, cu bisericile lor, şi asupra schitului Brazi şi Moşinoaiele. Bucureşti, 1926, 86 p.
– Cronica bisericii Sf. Ecaterina din Bucureşti (1577-1924). Bucureşti, 1927, 88 p.
– Neamul Holbăneştilor cu al episcopului Gherasim Clipa-Barbovschi şi arhimandritul Sofronie Barbovschi predicatorul, în RSIAB, XIX, 1929, p. 1-144 (şi extras, Chişinău, 1929);
– Feţe bisericeşti în războaie, răzvrătiri şi revoluţii, in RSIAB. XX, 1930, p. 1-115 (şi extras, Chişinău. 1930, VI + 118 p.);
– O viaţă traită, viaţa de paraclise, în RSIAB, XXII, 1932, p. 3-168 (şi extras, Chişinău, 1932),
– Din viaţa mitropolitului Veniamin Costachi. Neamul, copilăria, tinereţea şi episcopatul în RSIAB, XXIII, 1933, p.1-160 (şi extras, Chişinău, 1933);
– Pentru pomenirea lui Alexandru cel Bun…, în RSIAB, XXIV, 1934, p. 1 -76 (şi extras, Chişinău, 1934);
– Lăutari şi hori în pictura bisericilor noastre, Bucureşti, 1940, 80 p.;
– Vieţi de zugravi (1657-1765) şi autobiografia lui Ghenadie Pârvulescu arhimandritul, în AR, V, 1940, p. 103 – 156 (şi extras, Bucureşti, 1940,54 p.);
– Pocrovul, in RIB, an. I, 1943, nr. 1, p. 53-81 si nr. 2, p. 18-51 (şi extras, Craiova, 1943, 66 p.);
– Sihăstrii şi schituri de pe valea Trotuşului, in AR, X, 1946, p. 281-339 (şi extras, 60 p.);
– ‘Sihăstria Dărmăneştilor’ de sub muntele Lapoş cu hramul Sf. Troiţe sau ‘Schitul Lapoş’ în BOR, an. LXIV, 1946, nr. 7 -9, p. 398-424 etc.
Colaborări la peste 25 de reviste, ziare, anuare, buletine, între care:
– ‘Ortodoxul’ – Iaşi,
– ‘Revista Societăţii Istorice-Arheologice-Bisericeşti’ – Chişinău,
– ‘Biserica Ortodoxă Româna’,
– ‘Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice’,
– ‘Revista Arhivelor’,
– ‘Arhiva Romanească’,
– ‘Lamura’, toate in Bucureşti,
– ‘Miron Costin, Bârlad ş.a.
A înfiinţat şi condus -îimpreună cu Ştefan Berechet – periodicul:
– ‘Spicuitor în ogor vecin-stiri istorico-literare despre noi şi despre vecini’, Bucureşti, 1921-1922.
– Mai multe lucrări au rămas în manuscris,între care peste 2000 pagini cu inscripţii şi însemnări din bisericile oraşului şi judeţului Iaşi.
(după Pr. Prof. Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români)