Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei

Sfântul Meletie, Arhiepiscop al Antiohiei, a fost Episcop de Sevasta, în Armenia (cca. 357), iar ulterior a fost chemat în Antiohia de către împăratul Constantius pentru a ajuta la combaterea ereziei ariene, fiind numit în acel Scaun.

Sfântul Meletie s-a luptat cu râvnă împotriva ereziei ariene, dar prin intrigile ereticilor a fost depus de trei ori din funcţia sa de împăratul Constanţiu care devenise înconjurat de arieni şi acceptase poziţia lor. În toate acestea, Sfântul Meletie s-a remarcat printr-o blândeţe extraordinară şi şi-a condus turma în mod constant prin exemplul propriilor sale virtuţi şi prin dispoziţia amabilă, pornind de la premiza că seminţele adevăratei învăţături răsar mai uşor pe un astfel de sol.

Sfântul Meletie a fost cel care l-a hirotonit diacon pe viitorul ierarh, Sfântul Vasile cel Mare. De asemenea, Sfântul Meletie a botezat şi a încurajat pe un alt om dintre cei mai mari luminători ai Ortodoxiei, Sfântul Ioan Gură de Aur, care ulterior şi-a elogiat fostul arhipăstor.

După Constanţiu, tronul a fost ocupat de Iulian Apostatul, iar sfântul a fost din nou expulzat, trebuind să se ascundă în locuri secrete pentru siguranţa sa. Întorcându-se sub împăratul Jovian în anul 363, Sfântul Meletie şi-a scris tratatul teologic „Expunerea credinţei”, care a facilitat convertirea multor arieni la Ortodoxie.

În anul 381, sub împăratul Teodosie cel Mare (379-395), a fost convocat Al Doilea Sinod Ecumenic. În anul 380, Sfântul Meletie a pornit la drum, către cel de-Al Doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, şi a ajuns să-l prezideze.

Înainte de începerea Sinodului, Sfântul Meletie a ridicat mâna afişând trei degete, apoi retrăgând două dintre ele şi lăsând doar unul întins, a binecuvântat oamenii, proclamând: „Înţelegem trei ipostasuri şi vorbim despre o singură fire”. Cu această declaraţie, un foc l-a înconjurat pe sfânt, ca un fulger. Pe perioada desfăşurării Sinodului, Sfântul Meletie a adormit în Domnul. Sfântul Grigorie de Nyssa a cinstit memoria celui adormit, aducându-i un elogiu.

Sfântul Meletie a lăsat tratate despre consubstanţialitatea Fiului lui Dumnezeu cu Tatăl şi o scrisoare către împăratul Jovian, despre Sfânta Treime. Sfintele Moaşte ale Sfântului Meletie au fost mutate de la Constantinopol în Antiohia.

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.