Sfântul Profet Azaria

Sfântul Profet Azaria a fost fiul lui Oded (sau Addo) şi a trăit în timpul domniei Regelui Asa (910-870 înainte de Hristos. Vezi Cartea a doua Paralipomena – a Cronicilor 15: 1) care a fost fiul şi succesorul lui Abia în Regatul lui Iuda. Azaria a venit din ţara Sembatha şi i-a îndemnat pe oameni să nu se închine zeilor falşi, ci să rămână credincioşi legământului cu Domnul.

Asa s-a închinat Singurului Dumnezeu Adevărat şi a îndepărtat altarele zeilor străini de pe pământul său, dărâmând stâlpii şi tăind aşerele lor considerate sacre. El le-a spus oamenilor să caute cu stăruinţă pe Dumnezeul părinţilor lor şi să asculte Legea şi Poruncile. După ce a îndepărtat altarele şi idolii păgâni din toate cetăţile lui Iuda, a poruncit poporului său să întărească cetăţile, cu ziduri şi turnuri.

Regele Asa avea 300.000 de războinici în Iuda şi 280.000 de războinici puternici în ţara lui Veniamin. Conform istorisirilor din 2 Cronici, capitolele 14 şi 15, Zerah Etiopianul s-a ridicat împotriva lui Iuda cu un milion de oameni.

Asa s-a rugat cu înflăcărare lui Dumnezeu, cerându-I să poată învinge, chiar şi împotriva unor astfel de copleşitoare forţe. Domnul a lovit pe etiopieni, iar armata lui Asa i-a urmărit şi i-a zdrobit. El le-a distrus şi jefuit cetăţile, apoi s-a întors la Ierusalim.

După ce Regele Asa a câştigat victoria, Duhul Domnului a venit asupra lui Azaria. El a ieşit în întâmpinarea lui Asa, zicând:

“Ascultaţi-mă, Asa şi tot Iuda şi Veniamin: Domnul este cu voi când şi voi sunteţi cu El. De-L veţi căuta, va fi găsit de voi, iar de Îl veţi părăsi, şi El vă va părăsi.”

Aceste cuvinte ar trebui să fie apreciate de orice conducere din orice timp şi de toţi oamenii.

Profetul Azaria s-a mutat la Domnul în pace şi a fost îngropat în pământul său. În iconografie este descris ca un bătrân cu păr ondulat. Numele de Azaria înseamnă „pe care îl ajută Dumnezeu”.

Lăcașuri Ortodoxe
Din decembrie 2006, Ortodoxie, Tradiție și Meșteșug: informări, articole, dezbateri, traduceri, transmisiuni live. Organizație non-profit care inițiază proiecte în sprijinul credincioșilor.
Puteți citi paginile rețelei web Lăcașuri Ortodoxe în sistem gratuit privat, accesul fiind destinat EXCLUSIV abonaților prin email.