publicat în: Arhivă

Sfinţii mucenici Anania preotul, Petru temnicerul și alți 7 ostași care au fost cu ei

Sfinţii Mucenici Anania Preotul, Petru gardianul închisorii şi şapte soldaţi au suferit în Fenicia în anul 295. În timpul unei persecuţii asupra creştinilor, sub împăratul Diocleţian (284-305), Sfântul Anania a fost adus în fața lui Maxim, guvernatorul Feniciei. El fusese arestat pentru că L-a mărturisit pe Hristos şi refuzase să se închine idolilor.

A fost bătut cu ciocane, ars cu foc şi s-a presărat sare pe corpul său ars. După suferinţele cumplite, un templu şi idolii care stăteau în el au fost distruse prin rugăciunile Sfântului Anania.

Petru şi alţi şapte soldaţi care erau staţionaţi să-l păzească pe Anania şi au fost martori ai suferinţei sale, au ajuns să creadă în Hristos. Au fost înecaţi în mare, după îndelungate torturi.